adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

IMGP5466Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju mając na uwadze dobro dzieci przebywających w pieczy zastępczej przeprowadziło w dniu 22.08.2014r. zajęcia warsztatowe na temat: „Niebezpieczeństw wynikających z podejmowania zachowań ryzykownych”.Młody człowiek zagubiony  w dzisiejszym świecie przesycony jest techniką i informacją, z której trudno w jasny sposób odróżnić dobro od zła, prawdę od fałszu. Szczególnie narażona jest na nią młodzież szukająca prostych rozwiązań i wyraźnych wskazówek, jak żyć.  Warsztaty przeprowadzili psychologowie Centrum -  Bernadetta Pisarczyk oraz Dorota Kurecka.

Drukuj

Komunikat – likwidacja barier architektonicznych

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Wójcik Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż jest w trakcie realizacji pierwszych umów zawartych z Wnioskodawcami na likwidację barier architektonicznych. Do chwili obecnej zostało zawartych 15 umów (w tym 14 umów z Wnioskodawcami, których wnioski w roku ubiegłym zostały rozpatrzone pozytywnie i umieszczone na liście rezerwowej, oraz jedna umowa z osobom niepełnosprawną umieszczoną na liście podstawowej w roku bieżącym). Pracownicy Centrum w dniu 19.08.2014 r. dokonali pierwszych kontroli oraz dwóch odbiorów prac remontowo-budowlanych na które udzielono dofinansowania. Pierwsze odbiory dotyczyły: wyrównania podłoża i wykonania podłóg w domu mieszkalnym w pokoju osoby niepełnosprawnej, oraz wykonania podjazdu do budynku mieszkalnego osoby niepełnosprawnej.

Drukuj

„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

wpisany przez: Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Wioleta Nieznalska Opublikowano: .

Dnia 21.08.2014 r. w Centrum Dla Rodzin odbyło się psychoedukacyjne spotkanie  dzieci z rodzin wielodzietnych zakwalifikowanych do projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” z Dorotą Kurecką,  Psychologiem z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju. Zajęcia dotyczyły rodzajów emocji oraz sposobów ich wyrażania.

Drukuj

„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Paula Prasałek Opublikowano: .

W ramach realizacji pilotażu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” dnia 20 sierpnia 2014 roku,  dorośli przedstawiciele rodzin wielodzietnych, zakwalifikowanych do pilotażu rozpoczęli  kurs języka niemieckiego.  Zajęcia  odbywają się w Centrum Dla Rodzin i  prowadzone są przez Agnieszkę Sajdłowską – lektora  języka niemieckiego .

Drukuj

Integracja nr 3/2014

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Wójcik Opublikowano: .


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuję iż ukazał się nowy numer bezpłatnego magazynu dla niepełnosprawnych (nr 3/2014) „Integracja”, w którym znaleźć można wiele informacji oraz opinii dotyczących spraw związanych z osobami niepełnosprawnymi między innymi:

- zarys projektu ustawy dotyczącej PFRON (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze);

- zarys projektu wzrostu dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz likwidacji barier architektonicznych (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze);

-informacja na temat powrotu do 7-godzinnego dnia pracy (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze)

- artykuł dotyczący karty parkingowej „Szum wokół karty” – czyli co się dzieje po zmianie przepisów (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze)
- informacje na temat kwestii poruszanych przez czytelników dotyczących zasiłków stałych- (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze)

- informacje na temat kwestii poruszanych przez czytelników dotyczących opłaty za kartę parkingową- (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze)

- artykuł „Zasiłek czy świadczenie” przybliżających najważniejsze zmiany przepisów dotyczących świadczeń dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością czyli: co, dla kogo i w jakiej kwocie można otrzymać (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze))


Ponadto osoby zainteresowane w siedzibie Centrum, Al. Mickiewicza 27,
28-100 Busko – Zdrój mogą otrzymać bezpłatny egzemplarz magazynu.

Drukuj

Kolonie letnie 2014 dla dzieci z rodzin wielodzietnych

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Beata Doktór Opublikowano: .

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym o godzinie 8.30 spod budynku ZHP
w Busku – Zdroju na kolonie letnie wyjechało 44 dzieci z powiatu buskiego.IMGP5317

 Głównym organizatorem kolonii jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju wraz ze Związkiem Harcerstwa Polskiego w Busku Zdroju i stowarzyszeniem „Rodzina - Wspólna Troska”, które przy współpracy z ZHP Łask w województwie łódzkim zorganizowało kolonie letnie dla dzieci w ramach projektu skierowanego dla dzieci, które zamieszkują tereny o przekroczonych standardach jakości środowiska w zakresie emisji szkodliwych pyłów pn. „Zielone płuca profilaktyka prozdrowotna dzieci i młodzieży z terenów o przekroczonych standardach jakości środowiska”. Kolonie mają na celu przeciwdziałanie skutkom przekroczenia tych standardów.

Drukuj

WYJAZD INTEGRACYJNY RODZIN DO PARKU MINIATUR I ROZRYWKI W KRAJNIE.

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Lemańczyk Opublikowano: .

P1260242W dniu 13.08.2014 w ramach realizacji projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji  pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” odbył się wyjazd integracyjny rodzin wielodzietnych uczestniczących w Pilotażu do Parku Miniatur i Rozrywki w Krajnie. Celem wyjazdu było zintegrowanie się rodzin między sobą, a także rodziców między dziećmi. Rodziny w ramach wyjazdu miały zapewniony szereg atrakcji .

Drukuj

„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż”

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Sztuk Opublikowano: .

W ramach realizacji projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż” w dniu 08.08.2014 roku miała miejsce wizyta dzieci z rodzin wielodzietnych objętych pilotażem w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. Dzieci powitał Sekretarz Starostwa Buskiego Jerzy Służalski będący również Członkiem Zespołu Koordynującego Współpracę. Przedstawił on zadania Starostwa, wydziały, jednostki organizacyjne oraz zarząd Starostwa Buskiego w Busku – Zdroju.

Drukuj

Pierwsze sukcesy Powiatu Buskiego podczas realizacji pilotażu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Beata Doktór Opublikowano: .

Realizatorzy pilotażu w powiecie buskim mogą być dumni z pierwszych sukcesów pilotażu w powiecie buskim, którego liderem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju, kierowane przez  dyrektora Andrzej Smulczyńskiego, który wraz z 9 innymi instytucjami wdraża pilotaż powiecie buskim. Wszystkie instytucje wkładają bardzo dużo pracy, aby działania w ramach pilotażu przybrały szybkiego tępa, co zostało docenione i podkreślane w  Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie przez kierownika ogólnopolskiego pilotażu Pana Sebastiana Musioła.  Zwrócił on uwagę na to,   że powiat buski,  jako jeden z nielicznych realizuje wiele zadań we wszystkich 4 programowych modułach, dlatego na spotkaniu w Warszawie poprosił  koordynatora powiatowego pilotaży Beatę Doktór o zaprezentowanie wypracowanych dobrych praktyk w powiecie buskim. Na stałe zaangażowane  w realizację pilotażu w powiecie buskim są:

Drukuj

Centrum Dla Rodzin odbyło się spotkanie matek z rodzin wielodzietnych zakwalifikowanych do projektu „Schematom STOP!

Wpisany przez: Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Wioleta Nieznalska Opublikowano: .

Dnia 06.08.2014 r. w Centrum Dla Rodzin odbyło się spotkanie matek z rodzin wielodzietnych zakwalifikowanych do projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” z Martą Sakwą Dyrektorem Agencji Zatrudnienia „SIDROM”, Członkiem Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę. W/w spotkanie dotyczyło pośrednictwa pracy w Polsce i zagranicą. Matki zostały zapoznane z lokalnymi ofertami pracy oraz możliwością podjęcia pracy sezonowej zagranicą.

Drukuj

Spotkanie Członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę oraz Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej

wpisany przez: Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Wioleta Nieznalska Opublikowano: .

Dnia 30.07.2014 r. odbyło się kolejne spotkanie Członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę oraz Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej, którzy realizują projekt „Schematom STOP! Wspólne  działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. W/w spotkanie poprzedzone było wizytą w Centrum dla Rodzin, podczas której Członkowie PZKW mogli porozmawiać z dziećmi z rodzin wielodzietnych zakwalifikowanych do pilotażu oraz zobaczyć nowo zakupiony z budżetu projektu sprzęt, (gry edukacyjne, huśtawki, telewizor itp.).

Drukuj

Wolontariat

wpisany przez: Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Terese Leszczyńska Opublikowano: .

Dlaczego pojechałam na kolonie? Czy kolonia spełniła moje oczekiwania?
Jak wiadomo kolonie zuchowe organizowane przez Druhnę Teresę Leszczyńską odbywają się już od bardzo dawna. Jednak wyjazd do Głuchołaz był moim pierwszym doświadczeniem związanym z koloniami zuchowymi. Nigdy nie miałam okazji wyjeżdżać na zorganizowane wyjazdy wakacyjne z dziećmi jako wolontariuszka. Moja przygoda i praca  w ZHP miała swój początek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, kiedy  to przystąpiłam do projektu „Nowy Zawód Nowy Start”. Zapragnęłam wzbogacić swoje życie poprzez pomoc drugiemu człowiekowi. Jak się wkrótce okazało praca w projekcie sprawiła mi dużo radości i satysfakcji.