adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik

Aktualności

Drukuj

Tygodnik Ponidzia

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Tygodnik Ponidzia Opublikowano: .

Drukuj

Szkolenie z zakresu „Umiejętności rozwiazywania problemów opiekuńczo – wychowawczych ”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

DSCN0396Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż w dniu 12.10.2018r. odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych pt. „Umiejętności rozwiazywania problemów opiekuńczo – wychowawczych”, w którym wzięło udział 26 rodziców zastępczych z naszego powiatu. Szkolenie poprowadziła Edyta Wojtasińska z Koalicji na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego w Warszawie, która na co dzień wraz z mężem prowadzi Rodzinny Dom Dziecka w Żabcach w Województwie Lubelskim.

Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju doposaża w nowy sprzęt rehabilitacyjny Powiatową Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

DSCN034511.10.2018 roku w obecności Jerzego Kolarza – starosty buskiego oraz Andrzeja Smulczyńskiego – dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju oficjalnie odebrano dostawę nowego sprzętu rehabilitacyjnego. Sprzęt rehabilitacyjny zakupiono w ramach realizacji Projektu Partnerskiego „Rodzina Wspólna Troska” Oś 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Drukuj

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informuje, że dnia 01.10.2018 r. rozpoczęła się realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wsparcie realizowane jest w ramach Projektu pn. „Rodzina Wspólna Troska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Drukuj

Badania w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aneta Chwalik Opublikowano: .

W dniu 11 września br. w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w godzinach 9-15.00 odbyły się badania kobiet w ramach realizacji przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii projektu „ Być świadomą kobietą”- wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy w regionie świętokrzyskim. Badaniami zostały objęte kobiety z DPS Zborów i DPS Świniary.

grafika

1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG