adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik

Aktualności

Drukuj

Spotkanie uczestników z psychologiem

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kurecka Opublikowano: .

20141214 165549W dniu 14.12.2014 r. w ramach katechez przedmałżeńskich, organizowanych przy parafii św. Brata Alberta odbyło się spotkanie uczestników z psychologiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju – Panią Bernadettą Pisarczyk. Zajęcia dotyczyły prawidłowej komunikacji w rodzinie, poznawania siebie wzajemnie oraz indywidualnych różnic płciowych. Psycholog uwrażliwił także kandydatów przygotowujących się do zawarcia związku małżeńskiego na zjawisko przemocy w rodzinie i mówił o jej przeciwdziałaniu. Na spotkaniu został również poruszony temat mediacji oraz istoty dialogu małżeńskiego.

Drukuj

Okresowa Ocena Sytuacji Dziecka Umieszczonego w Pieczy Zastepczej

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

IMGP8304W dniu 12.12.2014r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju odbyło się spotkanie mające na celu okresową ocenę sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej oraz ocenę rodziny zastępczej. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Ośrodka Adopcyjnego w Kielcach, gminnych ośrodków pomocy społecznej, kurator sądowy oraz rodziny zastępcze z terenu powiatu buskiego. Zebranie prowadził koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, psycholog i pracownik socjalny tut. Centrum. Na spotkaniu omówiono sytuację dzieci, których rodzice mają ograniczoną bądź są pozbawieni władzy rodzicielskiej, jak również oceniono rodziny zastępcze.

Drukuj

Tygodnik PONIDZIA

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: PCPR Opublikowano: .

Drukuj

Jubileusz 25-lecia Caritas Diecezji Kieleckiej

Wpisano przez: Justyna Wójcik, przekazała do publikacji: Danuta Sołtyk Opublikowano: .

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Pan Andrzej Smulczyński wraz z pracownikiem socjalnym Panią Danutą Sołtyk w dniu 11 grudnia 2014 r. wzięli udział w gali jubileuszu 25- lecia działalności Caritas Diecezji Kieleckiej.Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Bazylice Katedralnej w Kielcach pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Jana Piotrowskiego.Część oficjalna odbyła się w Filharmonii Świętokrzyskiej, podczas której Biskup Kielecki Jan Piotrowski wręczył medale Beati Misericordes.Z Powiatu Buskiego odznaczona została Maria Woźniakowska - kierownik zespołu placówek Caritas w Świniarach zaangażowana w tworzenie pomocy dla chorych psychicznie.W ciągu 25 lat działalności Caritas Kieleckiej powstały 72 placówki dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych. Utworzono dwa hospicja stacjonarne (Kielce, Miechów), domy i stacje opieki (w tym siedem środowiskowych domów wsparcia dla ludzi po kryzysach psychicznych), świetlice środowiskowe, placówki rehabilitacyjne, przychodnie, stołówki charytatywne, przedszkola, świetlice, ogrzewalnie i schroniska dla bezdomnych, samotnych matek, ofiar przemocy. Z różnych form wsparcia Caritas Kieleckiej rocznie korzysta ponad 30 tysięcy potrzebujących.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju na co dzień współpracuje z Caritas Diecezji Kieleckiej, między innymi z Domem Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich oraz z Placówką w Świniarach. Współpraca układa się pomyślnie, gdyż obu instytucjom leży na sercu dobro osób potrzebujących.

 

Było nam niezmiernie miło uczestniczyć w tak podniosłej uroczystości.  

 

20141211_151755.jpg20141211_142629.jpg

 

 

Drukuj

echo buskie

Wpisany przez Łukasz Drobek, Źródło echo buskie Opublikowano: .

Drukuj

Świętokrzyska Gala Wolontariatu w Kielcach z nagrodami

Wpisany przez Łukasz Drobek, Źródło Echo Dnia Opublikowano: .

Bez nazwy 4W piątek, 5 grudnia, w Filharmonii Świętokrzyskiej nagrodzono za pracę i poświęcenie na rzecz innych ludzi.IX Świętokrzyska Gala Wolontariatu pokazała, jak wielu ludziom w naszym regionie nie jest obojętny los innych. Na uroczystość przybyli wszyscy, którzy czynią dobro zrzeszeni w Regionalnym Centrum Wolontariatu oraz Diecezjalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach. Wśród laureatów Buski Klub Wolontariatu "Amicus" i Teresa Leszczyńska opiekująca się Klubem Wolontariatu w projekcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie „Nowy Zawód – Nowy Start”

Drukuj

Trwa przygotowywanie paczek żywnościowych

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

WP 20141203 025Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wraz ze Stowarzyszeniem „Rodzina – Wspólna Troska” informuje,iż trwa przygotowywanie paczek żywnościowych w związku z przeprowadzoną Ogólnopolską Świąteczną Zbiórką Żywności w dniach 28-30 listopada 2014r.  W najbliższym czasie paczki zostaną przekazane do rodzin najbardziej potrzebujących. Będzie to miła świąteczna niespodzianka dla rodzin Powiatu Buskiego.

WP_20141203_003.jpgWP_20141203_022.jpgWP_20141203_025.jpg

Drukuj

Rekordowa Ogólnopolska Świąteczna Zbiórka Żywności w Powiecie Buskim – 2 827,65 kg

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wraz ze Stowarzyszeniem „Rodzina – Wspólna Troska” i Hufcem ZHP Busko – Zdrój po raz kolejny przyłączyło się do Świątecznej Zbiórki Żywności. W dniach 28-29-30 listopada br. zbiórka prowadzona była w sklepach na terenie Powiatu Buskiego. W akcji wzięło udział ponad 250 wolontariuszy  i harcerzy.

 

Dzięki hojności mieszkańców powiatu buskiego zebrano  2 827,65 kg żywności, która w  najbliższym czasie zostanie przekazana rodzinom wielodzietnym oraz najbardziej potrzebującym.


Wiele rodzin będzie miało miłą świąteczną niespodziankę.


Składamy serdeczne podziękowania wszystkim sklepom, wolontariuszom, harcerzom oraz mieszkańcom powiatu buskiego, którzy przyczynili się do akcji. Dziękujemy!!!

Drukuj

ECHO DNIA

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: PCPR Opublikowano: .

echo

Drukuj

ECHO BUSKIE

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: PCPR Opublikowano: .

Drukuj

Spotkanie Członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę oraz Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Sztuk Opublikowano: .

IMGP8148Dnia 27.11.2014 r. odbyło się comiesięczne robocze spotkanie Członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę oraz Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej, w ramach realizacji projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju. Obecnych powitała  Marta Drobek - księgowa pilotażu w imieniu Lidera projektu „Schematom STOP!”- Andrzeja Smulczyńskiego, tym samym rozpoczynając spotkanie.