adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik

Aktualności

Drukuj

Tygodnik PONIDZIA

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: PCPR Opublikowano: .

Drukuj

„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” - Spotkanie członków PZKW

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Beata Doktór Opublikowano: .

W dniu  27 lutego odbyło się kolejne, comiesięczne spotkanie członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę  w Powiecie Buskim. Podczas spotkania członkowie PZKW omówili prace nad ewaluacją programów;  Rodzinnego  Programu Aktywizacyjnego  (RPA),  Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy  (LPIW) oraz prace nad Kartami dobrych praktyk dotyczących prac z rodzinami wielodzietnymi i współpracy. Przez okres roku członkowie zespołu spotykali się, omawiali sytuację  rodzin wielodzietnych biorących udział w pilotażu i inicjowali nowe pomysły na rzecz poprawy życia rodzin wielodzietnych w powiecie buski.

IMGP8851.JPGIMGP8846.JPGIMGP8849.JPGIMGP8850.JPGIMGP8855.JPGIMGP8852.JPG

 

Drukuj

Kondolencje

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: PCPR Opublikowano: .

Drukuj

UWAGA STUDENCI !!! (2)

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Barbara Gruchała Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że przyjmuje już wnioski na semestr letni w ramach programu „Aktywny samorząd” - Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski można składać w siedzibie Centrum, pokój nr 8  lub drogą pocztową al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko – Zdrój do dnia 30 marca 2015 roku . W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego.

Drukuj

UWAGA STUDENCI !!!

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Barbara Gruchała Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że przyjmuje już wnioski na semestr letni w ramach programu „Aktywny samorząd” - Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski można składać w siedzibie Centrum, pokój nr 8  lub drogą pocztową al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko – Zdrój do dnia 30 marca 2015 roku . W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego.

Drukuj

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: PCPR Opublikowano: .

Na podstawie ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
( Dz.U. z 2013r. poz. 182 z póź. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju przygotowuje sprawozdanie z działalności za rok ubiegły. Kończą się prace analityczne i sprawozdawcze oraz wybór materiałów do sprawozdania. Zgodnie z planem pracy Rady Powiatu przedmiotem sesji  marcowej będzie m.in. nasze sprawozdanie. 

Drukuj

Ogólnopolska Świąteczna Zbiórka Żywności

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

zbiorka logoPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju po raz kolejny przyłącza się do Ogólnopolskiej Świątecznej Zbiórki Żywności. Akcja organizowana jest przez Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zbiórka odbędzie się w dniach 20-22 marca 2015r. W wybranych sklepach przy specjalnie oznakowanych koszach dyżurować będą wolontariusze, którzy służą radą oraz informacją na temat zbiórki. Wszyscy chętni będą mogli pomóc, kupując choćby jeden dodatkowy produkt. Najbardziej potrzebne są artykuły spożywcze o długim terminie przydatności do spożycia np. konserwy mięsne, rybne, makaron, mąka, cukier, słodycze. Zbiórkę żywności przeprowadzą wolontariusze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Buskiego. Wykaz sklepów biorących udział w zbiórce podamy w późniejszym terminie. Zebrana żywność zostanie przekazana rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Zapraszamy do udziału w Zbiórce!!!

Drukuj

Komunikat

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: PCPR Opublikowano: .

Drukuj

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazał do publikacji: Mirosław Sobkowiak Opublikowano: .

Tydzień plakatJuż po raz dziewiąty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Stowarzyszenie „Dziecko” i Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej przyłączają się do organizowanego pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Biorąc pod uwagę ogromną rolę organizacji pozarządowych i instytucji pomocy społecznej w działaniach podejmowanych na rzecz pokrzywdzonych, specjaliści z „Dziecka”, BOIK i PCPR będą udzielać nieodpłatnie indywidualnych porad i wsparcia zgłaszającym się osobom, a także zaprezentują swoją działalność oraz ofertę pomocową. Dlatego w siedzibie PCPR w Gostyniu (ul. Nowe Wrota 7) oraz w siedzibie BOIK w Piaskach (Marysin 1) w dniach 23 - 27 lutego (od poniedziałku do piątku) 2015 r. w godzinach 10:00 do 14.00, zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenie „Dziecko” uruchomi też dodatkowo dyżury w siedzibie PCPR w środę 25 lutego od 15:00 do 18:00 oraz w sobotę od 10:00 do 14:00. W godzinach wszystkich dyżurów zostanie uruchomiona też informacyjna linia telefoniczna 655727799.