adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik

Aktualności

Drukuj

Wizyty w rodzinach zastępczych

Łukasz Drobek Opublikowano: .

20623636 1488743491171281 402484826 oDyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pan Andrzej Smulczyńskim wraz z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej - Justyną Ziębą wizytują rodziny zastępcze  z powiatu buskiego. Celem wizyt jest sprawdzenie sytuacji rodzin zastępczych, wysłuchanie potrzeb i problemów rodziców zastępczych. W trakcie rozmowy uczulono rodziców zastępczych do zwrócenia szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci w okresie wakacyjnym.

20622953_1488741617838135_1026724083_o.jpg20623636_1488743491171281_402484826_o.jpg20629960_1488741064504857_2128629329_o.jpg20629969_1488743994504564_57435941_o.jpg

Drukuj

WIZYTA STUDYJNA PCPR I MGOPS W BIELSKU - BIAŁEJ

Łukasz Drobek Opublikowano: .

1W dniu 26.07.2017 roku przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju na czele z Panem Andrzejem Smulczyńskim – Dyrektorem PCPR oraz przedstawiciele Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju na czele z Panią Anną Kanią – Dyrektor MGOPS wzięli udział w wizycie studyjnej w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki w Bielsku Białej reprezentowanym przez Panią Agnieszkę Maj. W spotkaniu wzięła również udział Pani Agnieszka Pysz – przedstawiciel PCPR w Bielsku – Białej. Celem wizyty było zdobycie wiedzy w zakresie możliwości utworzenia Centrum Asystentury Społecznej dla osób niepełnosprawnych i poszerzenia usług świadczonych na ich rzecz w powiecie buskim. Inspiracją do podjęcia tego typu działań przez przedstawicieli powiatu buskiego jest ogłoszony konkurs nabór wniosków aplikacyjnych na tego typu projekty w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Podczas wizyty studyjnej poruszono również zagadnienia dotyczące roli asystenta osoby niepełnosprawnej oraz rozwiązywania problemów osób starszych i niepełnosprawnych poprzez usługi opiekuńczo-asystenckie.

3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg10.JPG11.JPG1.jpg2.jpg

 

Drukuj

Szkolenie „Po-moc - skuteczne interwencje w sytuacji przemocy w rodzinie”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 DSCN9545

Dnia 11.07.2017 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju odbyło się szkolenie dla pracowników instytucji działających w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zajęcia poprowadziła Pani Barbara Błaż-Kapusta psycholog kliniczny w Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjalista w zakresie diagnozy i terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny. Szkolenie pt.: „Po-moc -  skuteczne interwencje w sytuacji przemocy w rodzinie” pozwoliło na pogłębienie wiedzy na temat mechanizmów przemocy domowej oraz zasad postępowania w kontakcie z osobą doświadczającą przemocy.
Następnie
Pani Ewa Mazur-Czarnecka - zastępca kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach, przedstawiła główne cele interwencji kryzysowej oraz zapoznała uczestników szkolenia z „Projektem dla osób pokrzywdzonych przestępstwem”.Psychologowie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju zaprezentowali również Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Busku-Zdroju, zachęcili do korzystania z pomocy psychologicznej oraz prawnej, poinformowali o funkcjonowaniu telefonu zaufania Hostelu, o grupach wsparcia dla osób doznających przemocy oraz programie korekcyjno-edukacyjnym.Szkolenie „Po-moc -  skuteczne interwencje w sytuacji przemocy w rodzinie”

 

DSCN9567.JPGDSCN9566.JPGDSCN9564.JPGDSCN9556.JPGDSCN9552.JPGDSCN9545.JPG

Drukuj

SŁONECZNY EKSPRES DLA DZIECI

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

DSCN9526Wakacje zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju dla dzieci (otoczenia UP), realizowane w ramach projektu partnerskiego „Dobry Zawód-Lepsze Życie”, w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, to niemała porcja wrażeń każdego dnia. Ze względu na odpowiednie warunki pogodowe oraz niezaspokojoną ciekawość dzieci trenerzy zorganizowali atrakcyjną przejażdżkę Słonecznym Ekspresem.

Drukuj

Komunikat

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że w dniu  30.08.2017 roku upływa  termin przyjmowania  wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w następujących formach  wsparcia:

Drukuj

AKTYWNA DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM DLA RODZIN

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Centrum dla Rodzin funkcjonujące w ramach projektu pn. „Nowy Start – Nowe Życie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 aktywnie działa i poszerz zakres działalności, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom jakie stawiają rodziny wraz z dziećmi, z którymi pracujemy. W drugą i czwartą środę miesiąca Opiekun CdR – pedagog Małgorzata Golonka, zapewnia atrakcyjne spędzanie wolnego czasu podczas gdy rodzice uczestniczą w Grupach Wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej PCPR. Dzieci wykonują prace manualne: rysują, malują, wycinają i rozwijają swoją wyobraźnię. Tematyka warsztatów dopasowana jest do wieku dzieci i aktywności. Dla najmłodszych pedagog przygotowuje i wyświetla bajki zgodne z tematyką zajęć. Aby dzieci czuły się swobodnie i chętnie podejmowały współpracę, zgłaszają swoje propozycje tematyczne.

Drukuj

Wakacje 2017 realizowane w ramach projektu partnerskiego „Dobry Zawód – Lepsze Życie”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, informuje iż 23.06.2017 roku rozpoczęły się Wakacje dla dzieci (otoczenia UP), realizowane w ramach projektu partnerskiego „Dobry Zawód-Lepsze Życie”, w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Od 23.06.2017r. ruszyły Wakacje 2017 zorganizowane dla dzieci, których rodzice są nadal Uczestnikami Projektu, w okresie kiedy nie jest świadczony obowiązek szkolny

Drukuj

Szkolenie dla Domów Pomocy Społecznej, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Warsztatów Terapii Zajęciowej

Łukasz Drobek Opublikowano: .

IMGP7822W dniu 26 czerwca 2017 roku w siedzibie Centrum odbyło się szkolenie dla  (Dyrektorów jednostek wraz z księgowymi) pn.; „Omówienie możliwości pozyskania środków zewnętrznych w ramach nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020 w tym min.Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz środków ministerialnych w ramach komponentu centralnego”. Szkolenie zorganizowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wspólnie   z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Busku-Zdroju - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Podczas szkolenia zostały przedstawione możliwości aplikowania i przygotowywania wniosków aplikacyjnych do konkursów współfinasowanych  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dedykowanych Instytucjom pomocy społecznej i pieczy zastępczej.

Podczas spotkania zostały omówione również sprawy bieżące jednostek.

IMGP7820.jpg20170626_103704_resized.jpgIMGP7821.jpgIMGP7822.jpgIMGP7823.jpgWP_20170626_10_14_28_Pro.jpgWP_20170626_10_15_12_Pro.jpgWP_20170626_10_15_20_Pro.jpgWP_20170626_10_59_11_Pro.jpgWP_20170626_10_59_22_Pro.jpgWP_20170626_10_59_37_Pro.jpgWP_20170626_10_59_58_Pro.jpgWP_20170626_11_00_00_Pro.jpgWP_20170626_11_00_03_Pro.jpgWP_20170626_11_01_14_Pro.jpg

Drukuj

Konkursu „OTWARTE DRZWI”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach uprzejmie informuje, że ogłoszona została XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi" na najlepszą pracę magisterską i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: Zdrowotnym, zawodowym lub Społecznym. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące problematykę z zakresu różnych obszarów rehabilitacji Osób z niepełnosprawnościami, obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia do Konkursu.

Pobierz dokumenty

Pismo

Regulamin

Zgłoszenie