adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik

Aktualności

Drukuj

Spotkanie informacyjne Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Łukasz Drobek Opublikowano: .

W dniu 20 lutego 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach , odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski w Kielcach dla Dyrektorów oraz pracowników zajmujących się   realizacją programów „ Aktywny Samorząd „ oraz „ Wyrównywania różnic między regionami III”. Na spotkaniu obecny był Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON Pan Andrzej Michalski, oraz pracownicy Pani Katarzyna Siek oraz Pan Wiesław Kolasa. Celem spotkania było omówienie raportu końcowego ogólnopolskiego badania pn.: „Badanie realizacji przez samorządy powiatowe zadań ustawowych na rzecz osób niepełnosprawnych”, proponowanych zmian dotyczących Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozstrzygniecie wątpliwości podczas realizacji ww. programów, oraz wymiana strategicznych informacji istotnych dla prawidłowej ich realizacji.

Drukuj

BIAŁA SOBOTA w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 zoz pcpr

W dniu 18 lutego 2017 roku  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju wraz   z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, zorganizowało Białą Sobotę  w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Winiarach i Pacanowie. Badania przeprowadzili: dr n. med. Janusz Maria Dobrowolski -  ortopeda, lek.med. Krzysztof Brudek – pediatra, Pani Beata Walkiewicz Jarosz - psycholog, jak również Pani Jolanta Wójtowicz- pielęgniarka. Badaniami zostało objętych 53 wychowanków placówek. Celem badań było uzyskanie oceny stanu zdrowia dzieci i młodzieży a także ustalenie potrzeb opieki profilaktycznej, leczniczej   i rehabilitacyjnej. Ogólny stan zdrowia dzieci został oceniony przez lekarzy jako dobry.

 

DSCN7740.JPGDSCN7696.JPGDSCN7776.JPGDSCN7779.JPGDSCN7788.JPGDSCN7690.JPG

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym
w organizację „Białej Soboty”  i pomoc w tak ważnej
dla Nas inicjatywie, a w szczególności
Dyrektorowi ZOZ w Busku-Zdroju Panu Grzegorzowi Lasakowi.

 

Drukuj

Ferie zimowe 30.01.2017 r. - 10.02.2017r. realizowane w ramach projektu partnerskiego „Dobry Zawód-Lepsze Życie”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, informuje iż ferie zimowe zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Dobry Zawód – Lepsze Życie” dobiegły końca. Od 30.01.2017r. do 10.02.2017r., podczas ferii w godzinach od 8.00-16.00 zapewniona była opieka dzieciom i młodzieży w wieku od 6 lat do 18 lat. Zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży umożliwiło rodzicom uczestniczącym w kursach zawodowych na swobodne przyswajanie wiedzy.

Drukuj

Informacja „Aktywny Samorząd” 2017 rok

Łukasz Drobek Opublikowano: .


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju uprzejmie informuje, że 2017r. będzie kontynuował realizację  pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” W roku bieżącym realizowane będą następujące formy wsparcia:

 

Drukuj

Monitoring kursów zawodowych – projekt partnerski „Dobry Zawód – Lepsze Życie”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN7559

Dnia 30.01.2017 roku pracownicy projektowi odbyli wizytę monitorującą przebieg kursów zawodowych realizowanych w ramach projektu partnerskiego „Dobry Zawód – Lepsze Życie”,w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z sześcioma Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej: Solcu-Zdroju, Pacanowie, Tuczępach, Wiślicy, Nowym Korczynie i Gnojnie.

Drukuj

Ferie zimowe realizowane w ramach projektu partnerskiego „Dobry Zawód – Lepsze Życie”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, informuje iż 30.01.2017 roku rozpoczęły się ferie zimowe dla dzieci (otoczenia UP), realizowane w ramach projektu partnerskiego „Dobry Zawód-Lepsze Życie”, w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Od 30.01.2017r. do 10.02.2017r., podczas ferii zimowych w godzinach od 8.00-16.00 zapewniona będzie opieka dla 41 dzieci (otoczenia UP, w wieku od 6-18 lat) uczestników zakwalifikowanych do projektu partnerskiego. Wychowawcy/opiekunowie zadbają, o to aby dzieci atrakcyjnie spędziły czas wolny. W harmonogramie ferii zimowych znajdują się warsztaty o charakterze szkoleniowo-edukacyjnym, zajęcia plastyczne gry i zabawy, w zależności od warunków atmosferycznych wyjścia w teren, spacery, hipoterapia, jazda bryczką. Podczas ferii zorganizowany zostanie jeden wyjazd edukacyjny do miejsca atrakcyjnego turystycznie w województwie świętokrzyskim.

Mamy nadzieję, że ten wyjątkowy czas dostarczy dzieciakom wspaniałych i ciekawych wrażeń.

16358597_1271430122939236_1832892307_n.jpg16425683_1270336766381905_15756455_n.jpg16426676_1270334253048823_1257506393_n.jpg16441301_1270333493048899_160231654_n.jpg16467118_1270333229715592_502675030_n.jpg16467192_1270333569715558_395515253_n.jpg16467229_1270333603048888_1951587332_n.jpgDSCN7595.JPGDSCN7599.JPGDSCN7583.JPGDSCN7588.JPGDSCN7592.JPGDSCN7540a.JPGDSCN7543.JPGDSCN7553.JPGDSCN7538.JPGDSCN7540.JPG

 

 

Drukuj

Wspólne Kolędowanie

Łukasz Drobek Opublikowano: .

W dniu 26 stycznia 2017 roku Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p.Andrzej Smulczyński wraz z pracownikami wzięli udział w Jasełkach Bożenarodzeniowych zorganizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Słupi. W programie był występ mieszkanek DPS Słupia oraz wspólne kolędowanie w wykonaniu gospodarzy Domu i zaproszonych gości, mieszkańców DPS Rataje i DPS Zborów.
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i pięknie przygotowane występy.

 

DSCN7464.JPGDSCN7487.JPGDSCN7497.JPGDSCN7501.JPGDSCN7515.JPGDSCN7520.JPGDSCN7529.JPGDSCN7535.JPG1.JPG

Drukuj

VII Kadencja Rady Pomoczy Społecznej - przeszła do historii

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Dobiegła końca kolejna VII Kadencja Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej.  Z tej okazji w dniu 25 stycznia 2017 roku odbyło się kończące VII Kadencję ostatnie posiedzenie Rady VII Kadencji. W imieniu Minister Elżbiety Rafalskiej listy gratulacyjne z podziękowaniami dla członków Rady, wręczyła Elżbieta Bojanowska podsekretarz stanu MRPiPS. Rada podsumowała działania z okresu 3 lat i przyjęła rekomendację dla nowej Rady VIII  Kadencji. Jako członek ostatniej Rady miałem przyjemność reprezentować w niej nasze środowisko, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie. Bardzo dziękuję za współpracę Koleżankom i Kolegom zrzeszonym w Stowarzyszeniu „Centrum”, jak również członkom Rady VII  Kadencji. Praca w Radzie była zaszczytem.  To wielka przyjemność móc pracować w gronie doświadczonych działaczy i społeczników, ludzi oddanych polskiej pomocy społecznej.

                                                                                                                   Andrzej Smulczyński

16265455.jpg16174381.jpgIMG_0232.JPGIMG_0228.JPGskan1.jpg
 

 

Drukuj

Projekt „Dobry Zawód-Lepsze Życie”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, informuje iż rozpoczęły się kolejne wielomodułowe kursy zawodowe realizowane w 2017 roku, w ramach projektu partnerskiego „Dobry Zawód – Lepsze Życie”, w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie  z sześcioma Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej: Solcu-Zdroju, Pacanowie, Tuczępach, Wiślicy, Nowym Korczynie i Gnojnie.

16.01.2017 roku dziewięć kobiet z terenu powiatu buskiego rozpoczęło kurs pn.”Wizażystka + Kosmetyczka ze stylizacją paznokci”. Zajęcia w ramach szkolenia realizowane są w Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju w wymiarze 160 godz., zakończą się 13.03.2017 roku egzaminem potwierdzającym zdobyte umiejętności. Uczestniczki podczas zajęć zapoznają się  z materiałem z zakresu dermatologii, kosmetologii, chemii surowców kosmetycznych, anatomii  fizjologii człowieka, a także poznają różne techniki przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających, wizażu i stylizacji.

19.01.2017 roku pięć kobiet zakwalifikowanych przez gminne ośrodki pomocy społecznej w Gnojnie, Pacanowie, Solcu-Zdroju, Tuczępach i Wiślicy rozpoczęły kurs pn. „Przedstawiciel handlowy + Kierowca samochodów osobowych kat. B” realizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego
w Busku-Zdroju, w wymiarze 140 godzin. Kurs zakończy się 8.03.2017 roku egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uczestniczki szkolenia zapoznają się z ogólną charakterystyką zawodu przedstawiciela handlowego, procesem sprzedaży, wykorzystaniem komputera w pracy handlowca, organizowaniem czasu pracy handlowca i trasy wizyt u klientów. Drugi moduł kursu to przygotowanie uczestników na kierowców samochodów osobowych kat. B.

Życzymy sukcesów w zdobywaniu wiedzy!

 

Drukuj

Warsztaty z psychologiem oraz doradcą zawodowym realizowane w ramach projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, informuje iż zakończyły się warsztaty psychologiczne oraz warsztaty z doradcą zawodowym realizowane w ramach projektu partnerskiego „Dobry Zawód - Lepsze Życie” w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Warsztaty zorganizowano dla osób zakwalifikowanych na kursy realizowane w 2017 roku. Miejscem realizacji powyższych warsztatów była sala konferencyjna PCPR w Busko-Zdrój.