adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Informacja o wynikach.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

wyniki

Drukuj

Wyjazdowe warsztaty dla rodzin zastępczych z zakresu „Trening Mediacji Rodzinnych i Integracji Emocjonalnej”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

W dniach 29 – 31 sierpnia 2019r. odbyły się Wyjazdowe warsztaty dla rodzin zastępczych z zakresu „Treningu Mediacji Rodzinnych i Integracji Emocjonalnej”w Ośrodku Wypoczynkowym w Krynicy Zdrój. Uczestniczyły w nim rodziny zastępcze z powiatu buskiego. Trzydniowy wyjazd był okazją dla rodziców zastępczych do podniesienia swoich umiejętności wychowawczych i samorozwoju podczas warsztatów z psychologiem. Nabyli wiedzę z zakresu wyrażania swoich emocji, dostrzegania sygnałów u swoich podopiecznych mogących świadczyć o ukrytych problemach, wspierania ich w rozwoju własnej emocjonalności. Uczestnicy warsztatów szkoleniowych mogli ponadto zdobyć doświadczenie w zakresie mediacji w rodzinach, sposobów prowadzenia konstruktywnej rozmowy z partnerami i podopiecznymi. Równocześnie dzieci i młodzież miały prowadzone zajęcia opiekuńczo – wychowawcze przez opiekunów.

Drukuj

Wyjazd do Energetycznego Centrum Nauki

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma Opublikowano: .

IMG 20190829 094835624Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w dniu 29.08.2019 r. odbyła się wycieczka dla dzieci uczęszczających na grupę dla młodzieży. Działanie to finansowane było z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Wycieczka rozpoczęła się o godzinie 8.00, gdzie wszyscy uczestniczy wyruszyli do Kielc.

Drukuj

Harmonogram pracy prawnika

Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika będą świadczone w miesiącu wrześniu w następujących terminach:

06.09.2019 r. (piątek) w godz. 8.30 – 10.30

13.09.2019 r. (piątek) w godz. 8.30 – 9.30

19.09.2019 r. (czwartek) w godz. 8.30 – 10.30

27.09.2019 r. (piątek) w godz. 8.30 – 9.30

Zapraszamy Uczestników Projektu zakwalifikowanych przez wszystkich Partnerów Projektu do skorzystania z usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 81; 570 594 062 lub zgłaszając się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pokój nr 8).

 

Drukuj

Wyjazd edukacyjno–integracyjny w Pieniny

Magdalena Kowalik Opublikowano: .

W dniach 24 i 25 sierpnia 2019 r. odbył się wyjazd edukacyjno – integracyjny w Pieniny skierowany dla klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wyjazd połączony był z warsztatami na temat „Radzenia sobie ze stresem i efektywnego zarządzania sobą” dla osób doznających przemocy. Działanie to finansowane było z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.