adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik

Aktualności

Drukuj

Warsztaty z psychologiem oraz doradcą zawodowym realizowane w ramach projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, informuje iż zakończyły się warsztaty psychologiczne oraz warsztaty z doradcą zawodowym realizowane w ramach projektu partnerskiego „Dobry Zawód - Lepsze Życie” w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Warsztaty zorganizowano dla osób zakwalifikowanych na kursy realizowane w 2017 roku. Miejscem realizacji powyższych warsztatów była sala konferencyjna PCPR w Busko-Zdrój.

Drukuj

Nowy samochód Warsztatów Terapii Zajęciowej w Busku- Zdroju

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Busku- Zdroju działające przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci otrzymały już nowy samochód, zakupiony w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. Program wyrównywania różnic miedzy regionami III.” Łączny koszt samochodu wyniósł 150 000,00 złotych, z czego 105 000,00 zł dofinansowanie z PFRON, a 45 000 środki WTZ pozyskane z gmin , powiatu i od sponsorów.

Drukuj

Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Od stycznia 2017r. w Piasku Wielkim, gm. Nowy Korczyn, rozpoczęły działalność Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 23 uczestników. Warsztat zorganizowano po generalnym remoncie w budynku po byłej Szkole Podstawowej.

Nowy Warsztat poprowadzi Caritas Diecezji Kieleckiej

IMG_0145.JPGIMG_0146.JPG

 

 

Drukuj

Warsztaty z doradcą zawodowym

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, informuje iż 3.01.2017r. rozpoczęły się warsztaty z doradcą zawodowym realizowane w ramach projektu partnerskiego „Dobry Zawód-Lepsze Życie” w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Jedną z form wsparcia jaką obejmiemy uczestników projektu są warsztaty grupowe oraz zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym. Doradca Zawodowy – Pani Marta Sakwa zapozna uczestników warsztatów z takimi jednostkami tematycznymi jak: poruszanie się na rynku pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz jak rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

Drukuj

Życzenia bożonarodzeniowe

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Na zbliżające się Święta pragniemy
Złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości, i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeń

 

życzy
Andrzej Smulczyński
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
wraz z Pracownikami

 

Wszystkim dedykuję wiersz pt. GWIAZDKA

 

Drukuj

Ogłoszenie

Łukasz Drobek Opublikowano: .

ogloszenie 2016A

Drukuj

Betlejemskie Światło Pokoju przybyło również do PCPR w Busku-Zdroju

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Jak co roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zuchy wraz  z Komendantami Buskiego Hufca w osobach hm Teresy Leszczyńskiej i hm Adama Gadawskiego przynieśli ogień Betlejemski, któremu w bieżącym roku towarzyszy hasło ”Odważnie tworzymy pokój” .Serdecznie dziękujemy za przekazany symbol pokoju, jak również życzenia Bożonarodzeniowe.

Drukuj

Od dzieci życzenia na Boże Narodzenie

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN7361Dziś odwiedziły nas dzieci i siostry wychowawczynie z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie. Mali zwiastunowie Bożego Narodzenia. Piękne wykonanie kolęd i pastorałek, wielce nas wzruszyło. Bowiem blisko już do żłobka Jezusowego

Dziękujemy za cudne życzenia świąteczne.
Każdy cieszy się i woła: Oto Narodzenie Boże

 

DSCN7361.JPGDSCN7367.JPG

Drukuj

Ruszyło kolejne szkolenie PRIDE dla kandydatów rodzinnej pieczy zastępczej.

Łukasz Drobek Opublikowano: .

1PRIDE - to nazwa szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych. W dniu 16 grudnia 2016 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, rozpoczęło kolejne szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. W szkoleniu uczestniczy 6 rodzin i 3 osoby samotne. „Nie bójcie się! Każdy, kto ma chęć niesienia pomocy dzieciom, nie powinien długo zastanawiać się. Powinniście słuchać swego serca. Trzeba tylko chcieć pracować z dziećmi, być otwartym na ich potrzeby”. - podkreślił Dyrektor PCPR, Andrzej Smulczyński. -

Trenerzy PRIDE Aneta Chwalik i Danuta Sołtyk podczas pierwszego spotkania zapoznali zebranych z systemem szkolenia, harmonogramem zajęć teoretycznych i praktycznych.

1.JPG2.JPG

 

Drukuj

Kurs zawodowy „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + Magazynier z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych zakończony!

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że dnia 14.12.2016r zakończył się kurs „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym +Magazynier z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych” zrealizowany w ramach projektu partnerskiego pn. „Dobry Zawód – Lepsze Życie”, w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Sześciu mężczyzn z terenu powiatu buskiego zakończyło kurs uzyskując Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Kurs zrealizowano w wymiarze 143godz., prowadzony przez Zakład Doskonalenia w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju, ul. Wojska Polskiego 31.

Życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy.

3.JPG4.JPG5.JPG

Drukuj

Wyniki - Otwarty konkurs ofert

Łukasz Drobek Opublikowano: .

ZARZĄD POWIATU W BUSKU - ZDROJU OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT:

Na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej”.

  • Uchwała z załącznikiem [ PDF]
  • Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej [ PDF ]
  • Karta zgłoszenia [ PDF ] [ DOC ]
  • Rozporządzenie MRPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300) [ PDF ]
  • UCHWAŁA NR 557/2016 ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej” [ PDF ]

źródło: http://bip.powiat.busko.pl/index.php?c=article&id=2299