adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
Drukuj

SPOTKANIE POWIATOWEGO ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO WSPÓŁPRACĘ Z CZŁONKAMI MOBILNEJ GRUPY INTERDYSCYPLINARNEJ.

wpisany przez|: Justyna Wójcik, autor: Monika Lemańczyk Opublikowano: .

Dnia 29.08.2014 r. odbyło się kolejne spotkanie Członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę oraz Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej, w ramach realizacji projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju, gdzie została przedstawiona prezentacja multimedialna nt. działalności Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej w miesiącu sierpniu, którą przedstawiła Monika Lemańczyk – Członek MGI. Następnie głos zabrał Dyrektor Powiatowego CentrumPomocy Rodzinie Andrzej Smulczyński, który podsumował dotychczasowe działania w ramach realizacji Pilotażu. Dodatkowo omówił wizytę w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie jakie miało miejsce 06 sierpnia 2014r. Został omówiony także zbliżający się wyjazd szkoleniowo integracyjny dla rodzin.  Beata Doktór- Koordynator Powiatowy omówiła działania realizowane w ramach Centrum dla Rodzin, kursów zawodowych oraz Dobre Praktyki zaprezentowane na spotkaniu w Warszawie. Na koniec członkowie spotkania udali się pod siedzibę Hufca ZHP w Busku – Zdroju aby przywitać dzieci powracające z kolonii letnich z Załęcza Wielkiego.

IMGP5520.JPGIMGP5519.JPGIMGP5528.JPGIMGP5527.JPGIMGP5521.JPG

Drukuj

Niebezpieczeństw wynikających z podejmowania zachowań ryzykownych

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Bernadetta Pisarczyk Opublikowano: .

 IMGP5466Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju mając na uwadze dobro dzieci przebywających w pieczy zastępczej przeprowadziło w dniu 22.08.2014r. zajęcia warsztatowe na temat: „Niebezpieczeństw wynikających z podejmowania zachowań ryzykownych”.Młody człowiek zagubiony  w dzisiejszym świecie przesycony jest techniką i informacją, z której trudno w jasny sposób odróżnić dobro od zła, prawdę od fałszu. Szczególnie narażona jest na nią młodzież szukająca prostych rozwiązań i wyraźnych wskazówek, jak żyć.  Warsztaty przeprowadzili psychologowie Centrum -  Bernadetta Pisarczyk oraz Dorota Kurecka.

Drukuj

Komunikat – likwidacja barier architektonicznych

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Wójcik Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż jest w trakcie realizacji pierwszych umów zawartych z Wnioskodawcami na likwidację barier architektonicznych. Do chwili obecnej zostało zawartych 15 umów (w tym 14 umów z Wnioskodawcami, których wnioski w roku ubiegłym zostały rozpatrzone pozytywnie i umieszczone na liście rezerwowej, oraz jedna umowa z osobom niepełnosprawną umieszczoną na liście podstawowej w roku bieżącym). Pracownicy Centrum w dniu 19.08.2014 r. dokonali pierwszych kontroli oraz dwóch odbiorów prac remontowo-budowlanych na które udzielono dofinansowania. Pierwsze odbiory dotyczyły: wyrównania podłoża i wykonania podłóg w domu mieszkalnym w pokoju osoby niepełnosprawnej, oraz wykonania podjazdu do budynku mieszkalnego osoby niepełnosprawnej.

Drukuj

„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

wpisany przez: Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Wioleta Nieznalska Opublikowano: .

Dnia 21.08.2014 r. w Centrum Dla Rodzin odbyło się psychoedukacyjne spotkanie  dzieci z rodzin wielodzietnych zakwalifikowanych do projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” z Dorotą Kurecką,  Psychologiem z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju. Zajęcia dotyczyły rodzajów emocji oraz sposobów ich wyrażania.

Drukuj

„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Paula Prasałek Opublikowano: .

W ramach realizacji pilotażu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” dnia 20 sierpnia 2014 roku,  dorośli przedstawiciele rodzin wielodzietnych, zakwalifikowanych do pilotażu rozpoczęli  kurs języka niemieckiego.  Zajęcia  odbywają się w Centrum Dla Rodzin i  prowadzone są przez Agnieszkę Sajdłowską – lektora  języka niemieckiego .

Drukuj

Integracja nr 3/2014

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Wójcik Opublikowano: .


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuję iż ukazał się nowy numer bezpłatnego magazynu dla niepełnosprawnych (nr 3/2014) „Integracja”, w którym znaleźć można wiele informacji oraz opinii dotyczących spraw związanych z osobami niepełnosprawnymi między innymi:

- zarys projektu ustawy dotyczącej PFRON (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze);

- zarys projektu wzrostu dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz likwidacji barier architektonicznych (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze);

-informacja na temat powrotu do 7-godzinnego dnia pracy (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze)

- artykuł dotyczący karty parkingowej „Szum wokół karty” – czyli co się dzieje po zmianie przepisów (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze)
- informacje na temat kwestii poruszanych przez czytelników dotyczących zasiłków stałych- (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze)

- informacje na temat kwestii poruszanych przez czytelników dotyczących opłaty za kartę parkingową- (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze)

- artykuł „Zasiłek czy świadczenie” przybliżających najważniejsze zmiany przepisów dotyczących świadczeń dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością czyli: co, dla kogo i w jakiej kwocie można otrzymać (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze))


Ponadto osoby zainteresowane w siedzibie Centrum, Al. Mickiewicza 27,
28-100 Busko – Zdrój mogą otrzymać bezpłatny egzemplarz magazynu.

Drukuj

Kolonie letnie 2014 dla dzieci z rodzin wielodzietnych

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Beata Doktór Opublikowano: .

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym o godzinie 8.30 spod budynku ZHP
w Busku – Zdroju na kolonie letnie wyjechało 44 dzieci z powiatu buskiego.IMGP5317

 Głównym organizatorem kolonii jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju wraz ze Związkiem Harcerstwa Polskiego w Busku Zdroju i stowarzyszeniem „Rodzina - Wspólna Troska”, które przy współpracy z ZHP Łask w województwie łódzkim zorganizowało kolonie letnie dla dzieci w ramach projektu skierowanego dla dzieci, które zamieszkują tereny o przekroczonych standardach jakości środowiska w zakresie emisji szkodliwych pyłów pn. „Zielone płuca profilaktyka prozdrowotna dzieci i młodzieży z terenów o przekroczonych standardach jakości środowiska”. Kolonie mają na celu przeciwdziałanie skutkom przekroczenia tych standardów.

Drukuj

WYJAZD INTEGRACYJNY RODZIN DO PARKU MINIATUR I ROZRYWKI W KRAJNIE.

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Lemańczyk Opublikowano: .

P1260242W dniu 13.08.2014 w ramach realizacji projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji  pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” odbył się wyjazd integracyjny rodzin wielodzietnych uczestniczących w Pilotażu do Parku Miniatur i Rozrywki w Krajnie. Celem wyjazdu było zintegrowanie się rodzin między sobą, a także rodziców między dziećmi. Rodziny w ramach wyjazdu miały zapewniony szereg atrakcji .

Drukuj

„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż”

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Sztuk Opublikowano: .

W ramach realizacji projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż” w dniu 08.08.2014 roku miała miejsce wizyta dzieci z rodzin wielodzietnych objętych pilotażem w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. Dzieci powitał Sekretarz Starostwa Buskiego Jerzy Służalski będący również Członkiem Zespołu Koordynującego Współpracę. Przedstawił on zadania Starostwa, wydziały, jednostki organizacyjne oraz zarząd Starostwa Buskiego w Busku – Zdroju.

Drukuj

Pierwsze sukcesy Powiatu Buskiego podczas realizacji pilotażu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Beata Doktór Opublikowano: .

Realizatorzy pilotażu w powiecie buskim mogą być dumni z pierwszych sukcesów pilotażu w powiecie buskim, którego liderem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju, kierowane przez  dyrektora Andrzej Smulczyńskiego, który wraz z 9 innymi instytucjami wdraża pilotaż powiecie buskim. Wszystkie instytucje wkładają bardzo dużo pracy, aby działania w ramach pilotażu przybrały szybkiego tępa, co zostało docenione i podkreślane w  Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie przez kierownika ogólnopolskiego pilotażu Pana Sebastiana Musioła.  Zwrócił on uwagę na to,   że powiat buski,  jako jeden z nielicznych realizuje wiele zadań we wszystkich 4 programowych modułach, dlatego na spotkaniu w Warszawie poprosił  koordynatora powiatowego pilotaży Beatę Doktór o zaprezentowanie wypracowanych dobrych praktyk w powiecie buskim. Na stałe zaangażowane  w realizację pilotażu w powiecie buskim są:

Drukuj

Centrum Dla Rodzin odbyło się spotkanie matek z rodzin wielodzietnych zakwalifikowanych do projektu „Schematom STOP!

Wpisany przez: Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Wioleta Nieznalska Opublikowano: .

Dnia 06.08.2014 r. w Centrum Dla Rodzin odbyło się spotkanie matek z rodzin wielodzietnych zakwalifikowanych do projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” z Martą Sakwą Dyrektorem Agencji Zatrudnienia „SIDROM”, Członkiem Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę. W/w spotkanie dotyczyło pośrednictwa pracy w Polsce i zagranicą. Matki zostały zapoznane z lokalnymi ofertami pracy oraz możliwością podjęcia pracy sezonowej zagranicą.