adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik

Aktualności

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Drukuj

„Nowe projekty w drodze”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

efsPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, że w związku z ogłoszonymi pierwszymi konkursami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem  złożyło dwa wnioski aplikacyjne o uzyskanie dofinansowania ze środków UE. W odpowiedzi na potrzeby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w tym osób niepełnosprawnych oraz osób bezrobotnych złożone zostały projekty:

Drukuj

Podziękowania za życzenia bożonarodzeniowe

Łukasz Drobek Opublikowano: .

AA5Jak co roku z okazji  Świąt Bożego Narodzenia do  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wpłynęły liczne kartki świąteczne z życzeniami. Otrzymaliśmy również piękne stroiki bożonarodzeniowe. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom oraz instytucjom za pamięć i okazaną życzliwość.

Andrzej Smulczyński
Dyrektor PCPR w Busku-Zdroju
wraz z pracownikami

 

Drukuj

Milusińscy z Życzeniami Świątecznymi…

Justyna Zięba Opublikowano: .

Z życzeniami Bożonarodzeniowymi, jak co roku przyszły do Centrum dzieci z Placówki Opiekuńczo– Wychowawczej w Pacanowie oraz w Winiarach niosąc ze sobą radosną nowinę. Są to miłe, sympatyczne chwile kiedy nasi podopieczni składają nam życzenia, które z radością odwzajemniamy. Bardzo dbamy o to aby nasi milusińscy mieli, jak najlepsze warunki w naszych placówkach. Odwzajemniamy się także wręczając dzieciakom słodycze podczas składania zyczeń, jak również drobne upominki tak ,jak to miało miejsce na spotkaniu Wigilijnym w Placówce w Winiarach w ubiegły czwartek.

 

 

 

Drukuj

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROGRAM „PRZERWIJ MILCZENIE ZATRZYMAJ PRZEMOC”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN0161W dniu 16.12.2015 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju odbyła się konferencja z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie podsumowująca Program  Osłonowy pn: „Przerwij milczenie – zatrzymaj przemoc”, realizowany w okresie od sierpnia do grudnia br. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Konferencja była skierowana do wszystkich zajmujących się na co dzień zwalczaniem zjawiska przemocy, wzięło w niej udział 50 osób. Obecni byli przedstawiciele powiatu buskiego i gmin z terenu powiatu, przedstawiciele sądu, prokuratury, policji, ośrodków pomocy społecznej, członkowie zespołów interdyscyplinarnych, przedstawiciele szkół, a także służby zdrowia. Zebranie rozpoczął pan Andrzej Smulczyński, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, witając wszystkich uczestników.