adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik

Aktualności

Drukuj

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

oik

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że w strukturze Centrum utworzono OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ, który świadczy specjalistyczną pomoc dla osób będących w kryzysie. Powiększony został zespół pracowników, a także rozszerzony zakres usług. Ośrodek funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), która wskazuje jako zadanie własne powiatu zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej (art. 6 ust. 3 pkt 4). Jego utworzenie było możliwe dzięki realizacji projektu pn. „Nowy Start – Nowe Życie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. W ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej można uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną i pomoc prawną.

Uruchomiony został CAŁODOBOWY TELEFON ZAUFANIA

dla osób znajdujących się w kryzysie, pod którym można uzyskać pomoc psychologiczną:

506-186-518

Dysponujemy HOSTELEM z możliwością zapewnienia natychmiastowego schronienia osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.Przypominamy również o możliwości udziału w spotkaniach GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET „Przyjdź PoMoc”, które odbywają się w każdą II i IV środę miesiąca. Grupa Wsparcia została stworzona z myślą o osobach doświadczających przemocy. Zachęcamy także do wzięcia udziału w PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM, który jest skierowany do osób borykających się z problemem stosowania przemocy, mających trudności z radzeniem sobie ze złością, agresją.

Drukuj

Z okazji Dnia Dziecka

Łukasz Drobek Opublikowano: .

dd

Życzymy wszystkim dzieciom wielu powodów do radości i uśmiechu, co dzień nowych interesujących przygód, prawdziwych przyjaciół  i kochającej rodziny. Niech Wasze dzieciństwo będzie bajkowe, kolorowe i beztroskie A przede wszystkim niech trwa jak najdłużej.

 

Życzenia składa
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
Andrzej Smulczyński wraz z pracownikami

Drukuj

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Łukasz Drobek Opublikowano: .

SZANOWNI RODZICE ZASTĘPCZY

A30maj30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.
W tym szczególnym dniu składamy wszystkim Rodzinom Zastępczym najserdeczniejsze podziękowania za trud wychowania drugiego człowieka. Wyrażamy również szczery podziw dla Państwa empatii, odwagi
i odpowiedzialności.  

 

Przyjęli Państwo pod swój dach dzieci dając, im poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, a przede wszystkim miłość. Troszcząc się o swoich wychowanków przeżywają Państwo razem z nimi chwile radości i smutku, a każdy gest ciepłych, rodzicielskich uczuć pomaga tym młodym ludziom wejść w dorosłe życie i stać się mądrym, dobrym i życzliwym człowiekiem.

Życzymy Państwu wielu sił, cierpliwości i wytrwałości w pełnieniu tej jakże potrzebnej społecznie funkcji Rodziny Zastępczej, a Waszym dzieciom samych radosnych chwil beztroskiego dzieciństwa.

życzy
Andrzej Smulczyński
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
wraz z Pracownikam

indeksi

Drukuj

Festyn Rodzinny „Nie Ma Jak Rodzina”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

IMG 20170526 132427

 

video 

 

26 maja 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju już po raz  jedenasty zorganizowało w Muszli Koncertowej Parku Zdrojowego Festyn Rodzinny „Nie Ma Jak Rodzina” promujący rodzicielstwo zastępcze. Patronat Honorowy nad imprezą objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Starosta Buski Jerzy Kolarz, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek. Patronat medialny nad Festynem objął Tygodnik Ponidzia, Portal Regionalny Busko.com.pl oraz TV Ponidzie.

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

W dniu 25.05.2017 psycholog przyjmuje do godziny 15:30 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Busku-Zdroju. Po godzinie 15:30 dostępny jest pod całodobowym numerem telefonu zaufania 506 186 518.

Drukuj

MONITORING STAŻY ZAWODOWYCH

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN8927Od dnia 08.05.2017 roku pracownicy projektowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju – Lidera Projektu przeprowadzają wizyty monitorujące przebieg staży zawodowych realizowanych w ramach projektu partnerskiego „Dobry Zawód – Lepsze Życie”,w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Drukuj

Międzynarodowy Dzień Rodzin

Łukasz Drobek Opublikowano: .

rodzinaZ okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny życzymy wszystkim rodzinom, jak najwięcej ciepła i serdecznych uczuć, wzajemnej bliskości, zrozumienia i tolerancji. Życzymy dużo wspólnie spędzonego czasu, który pozwala budować nierozerwalne i najcenniejsze z ludzkich więzi - rodzinne. Życzymy Państwu dużo zdrowia i pomyślności w opiece i wychowaniu dzieci oraz wiele radości i satysfakcji.

Życzy
Dyrektor wraz z pracownikami
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku –Zdroju