adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik

Aktualności

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

oloszenie 0023

Drukuj

WSPARCIE SPECJALISTYCZNE – ZAJĘCIA Z HIPOTERAPII

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż 27 września bieżącego roku rozpoczęły się zajęcia z hipoterapii – wsparcie specjalistyczne skierowane do dzieci z Rodzin Zastępczych. Wsparcie realizowane jest w ramach Projektu pod nazwą: „Nowy Start – Nowe Życie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Zajęcia z hipoterapii skierowane są do 25 dzieci z Rodzin Zastępczych i zakończą się 31.10.2018r.

Dzieci uczestniczące w zajęciach z hipoterapii mają zapewnioną rehabilitację wieloprofilową pod okiem specjalistów/instruktorów rekreacji ruchowej ośrodka jazdy konnej i hipoterapii. W zależności od warunków atmosferycznych zajęcia odbywają się na ujeżdżalni otwartej lub krytej hali. Wykorzystanie konia w terapii oddziałuje jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie na stan psychofizyczny dziecka. Uczestnicy projektu (dzieci z Rodzin Zastępczych) mają możliwość skorzystania z różnych form hipoterapii, w zależności od stanu psycho-fizycznego dziecka:

 1. Terapia kontaktem z koniem - celem terapii jest nawiązanie kontaktu dziecka z koniem, z otaczającym środowiskiem, oraz z innymi ludźmi, stworzenie sytuacji terapeutycznej, dbania o jego higienę, poznanie świata konia wieloma zmysłami.
 2. Fizjoterapia na koniu - gimnastyka lecznicza na koniu poruszającym się stępem, mająca na celu usprawnienie ruchowe, bawimy się z koniem i ćwiczymy na jego grzbiecie,
 3. Psychopedagogiczna jazda konna, podczas której dzieci uczą się jak wygląda świat, jazda konna wpływa pozytywnie na stymulację odbioru wrażeń zmysłowych, poprawę percepcji wzrokowej i słuchowej; stymulację uwagi, pamięci, myślenia, mowy.
 4. Woltyżerka terapeutyczna czyli elementy gimnastyki artystycznej na grzbiecie konia

 

Zainteresowanie wśród Uczestników Projektu taką formą wsparcia jaką jest Hipoterapia potwierdza zasadność jej realizacji.

 

22547606_354366924975100_1061962120_n.jpg22546958_354366808308445_1572868214_o.jpg22547696_354366791641780_1452424388_n.jpg22551548_354366811641778_617930007_n.jpg22627438_354366881641771_763671300_n.jpg22627451_354366901641769_1380545319_n.jpg

Drukuj

Spotkanie z kierownikami Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu powiatu buskiego

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN925317 października 2017 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju odbyło się spotkanie z kierownikami Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu powiatu buskiego. Na spotkaniu został przedstawiony i omówiony projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy zakłada zmianę w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie działania warsztatów terapii zajęciowej oraz także zmiany w innych ustawach w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem”. W czasie spotkania Kierownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej złożyli stanowisko Kierowników WTZ województwa świętokrzyskiego do ,,Propozycji zmian w zakresie Warsztatów Terapii Zajęciowej”, które zostanie przekazane do Związku Powiatów Polskich.

DSCN9257.JPGDSCN9258.JPGDSCN9255.JPGDSCN9253.JPG

 

 

Drukuj

Dyżury informacyjno – konsultacyjne w ramach Kampanii Społecznej „Potrzebuję rodziców od zaraz”.

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Busku – Zdroju informuje, iż w związku z przystąpieniem do Kampanii Społecznej pod nazwą „Potrzebuję rodziców od zaraz” prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego Panią Agatę Wojtyszek pełnione będą dyżury informacyjno - konsultacyjne koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, kuratora sądowego, radcy prawnego, pracownika socjalnego oraz psychologa. W czasie dyżurów udzielane będą wszechstronne informacje i specjalistyczne porady z zakresu rodzinnej opieki zastępczej

 

W dniu 23 października (poniedziałek) w godzinach 15.00-17.00 – porady udzielają, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny, radca prawny.

Natomiast dnia 24 października (wtorek) w godzinach 15.00-17.00 – dyżury pełnią, kurator sądowy, pracownik socjalny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, psycholog.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy

 

potrzebuje afisz A3 2

Drukuj

60-lecie Domu Pomocy Społecznej w Zborowie

Łukasz Drobek Opublikowano: .

10 października 2017 roku w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie zorganizowano konferencję pn. „60 lat minęło” promującą Dom Pomocy i powstałe przy nim w 2015 roku lokale aktywizujące. Powstały dnia 1 października 1957 roku Dom Pomocy Społecznej w Zborowie obchodził 60-lecie istnienia. Zgromadzonych na konferencji przywitała dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Helena Bebel. W konferencji wzięli udział: w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Barbara Jakacka-Green, Starosta Buski Jerzy Kolarz, Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Henryk Radosz, Komendant Powiatowy Policji w Busku-Zdroju nadkom. Jakub Kosiń, członkowie zarządu i radni powiatu buskiego, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, wójt gminy Solec-Zdrój, dyrektor PCPR w Busku-Zdroju, dyrektor MGOPS w Busku-Zdroju, kierownik MGOPS w Daleszycach, kierownicy GOPS, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu buskiego, emeryci  i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.

Drukuj

Warsztaty wyjazdowe rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

 

DSC 0005

W dniach 6-8 października br. odbyły się „Warsztaty wyjazdowe : mediacje drogą do porozumienia + wizyta studyjna” dla rodzin zastępczych z powiatu buskiego, jak również „Warsztaty przysposabiające do samodzielnego funkcjonowania w gospodarstwie domowym” dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych realizowane w ramach projektu pn. „Nowy Start- Nowe Życie”, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 skierowanego do członków pieczy zastępczej. Warsztaty odbyły się w Ośrodku Wypoczynkowym w Zakopanem. Usługa rozpoczęła się w dniu 06.10.br. w Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku – Zdroju, gdzie odbyły się warsztaty z: „Gospodarowania finansami i zagrożenie ze strony przestępstw elektronicznych” dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

Drukuj

Zbiórka Żywności „Podziel się dobrym posiłkiem”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Zbiórka Żywności „Podziel się dobrym posiłkiem”
Zebrano 1565,11 kg żywności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju wraz ze Stowarzyszeniem „Rodzina - Wspólna Troska” przystąpiło do Zbiórki Żywności „Podziel się dobrym posiłkiem”, która prowadzona była w sklepach na terenie Powiatu Buskiego w dniach 29-30.09 2017r. W akcji wzięło udział 229wolontariuszy ze szkół powiatu buskiego. Dzięki hojności mieszkańców powiatu buskiego zebrano 1565,11kg żywności, która w najbliższym czasie zostanie przekazana rodzinom wielodzietnym oraz najbardziej potrzebującym. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim sklepom, szkołom, wolontariuszom oraz mieszkańcom powiatu buskiego, którzy przyczynili się do akcji.

22237072_1541845022527794_508285894_n.jpg22251129_1541845099194453_1239644716_o.jpg22251129_1541845099194453_1239644716_o_1.jpg22251346_1541844689194494_1843307525_o.jpg22199345_1541845375861092_908491533_o.jpg22199401_1541844972527799_24537787_o.jpg22217683_1541845235861106_200851075_o.jpg22217992_1541844635861166_1053797930_o.jpg22236535_1541845309194432_395924211_n.jpg

 

Drukuj

Podziel się dobrym posiłkiem

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju wraz ze Stowarzyszeniem Rodzina - Wspólna Troska DZIĘKUJEza pomoc w organizacji Zbiórki Żywności „Podziel się dobrym posiłkiem”, która odbyła się w dniach 29-30.09.2017r.:

 • PSS Społem „Zenit”, Plac Zwycięstwa 22, 28-100  Busko-Zdrój
 • Delikatesy „Centrum”,  os. Sikorskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój
 • Biedronka, Al. Mickiewicza 14a, 28-100  Busko-Zdrój
 • Biedronka, ul. Nadole 2, 28-100  Busko-Zdrój
 • Delikatesy „Centrum”, ul.  Boh. Warszawy 59, 28-100 Busko-Zdrój
 • Stokrotka, ul. Partyzantów 1, 28-100  Busko-Zdrój
 • Kaufland, ul. Boh. Warszawy 114a, 28-100 Busko-Zdrój
 • Delikatesy „Orion”, ul. Rynek 22, 28-133  Pacanów
 • Market „DINO” w Wiślicy
 • Market „DINO” w Pacanowie
 • Delikatesy „Cezar”, ul. Szkolna 1, 28-133 Pacanów
 • Sklep „Na kozim Rogu”, ul. Rynek, 28-133 Pacanów
 • Delikatesy „Centrum”, ul. 1-go Maja 4,28-131 Solec-Zdrój
 • Sklep GROSZEK , ul. 1-go Maja 8, 28-131 Solec-Zdrój
 • Delikatesy „Centrum”, Wiślica, ul. Rynek 34, 28-160 Wiślica

Serdeczne podziękowania składamy także na ręce Dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i uczniów szkół, które wzięły udział w/w Zbiórce Żywności, a mianowicie:

 • Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju
 • Samorządowego Gimnazjum w Zbludowicach
 • Szkoły Podstawowej w Zbludowcach
 • Samorządowego Gimnazjum nr 1 w Busku- Zdroju
 • I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju
 • Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju
 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku –Zdroju
 • Samorządowego Gimnazjum nr 2 w Busku - Zdroju
 • Gimnazjum nr 1 im. Michała Janasa w Pacanowie
 • Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Solcu-Zdroju
 • Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Wiślicy

 

Dzięki WAM udało nam się zebrać produkty na przygotowanie prawie 150 paczek żywnościowych, które w najbliższych dniach zostaną przekazane potrzebującym rodzinom.

Drukuj

Zbiórka żywności „Podziel się dobrym posiłkiem”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wraz ze Stowarzyszeniem „Rodzina – Wspólna Troska” po raz kolejny przyłącza się do Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności „Podziel się dobrym posiłkiem”. Wrześniowa akcja organizowana jest przez Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz firmę DANONE. W dniach 29, 30 września br. w całej Polsce będziemy zbierać żywność w ramach Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności. W wybranych sklepach przy specjalnie oznakowanych koszach dyżurować będą wolontariusze, harcerze którzy służą radą  oraz  informacją  na temat zbiórki. Wszyscy chętni  będą mogli pomóc, kupując choćby jeden dodatkowy produkt. Najbardziej potrzebne są artykuły spożywcze o długim terminie przydatności do spożycia np. konserwy mięsne, rybne, makaron, mąka, cukier, słodycze. Zbiórkę żywności przeprowadzą wolontariusze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Buskiego.

Zbiórka prowadzona będzie w sklepach:

 • PSS Społem „Zenit”, Plac Zwycięstwa 22, 28-100  Busko-Zdrój
 • PSS Społem „Lux”, ul. Poprzeczna 4, 28-100  Busko-Zdrój
 • Delikatesy „Centrum”,  os. Sikorskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój
 • Biedronka, Al. Mickiewicza 14a, 28-100  Busko-Zdrój
 • Biedronka, ul. Nadole 2, 28-100  Busko-Zdrój
 • Delikatesy „Centrum”, ul.  Boh. Warszawy 59, 28-100 Busko-Zdrój
 • Stokrotka, ul. Partyzantów 1, 28-100  Busko-Zdrój
 • Kaufland, ul. Boh. Warszawy 114a, 28-100 Busko-Zdrój
 • Delikatesy „Orion”, ul. Rynek 22, 28-133  Pacanów
 • Delikatesy „Cezar”, ul. Szkolna 1, 28-133 Pacanów
 • Sklep „Na kozim Rogu”, ul. Rynek, 28-133 Pacanów
 • Market „DINO” w Pacanowie
 • Delikatesy „Centrum”, ul. 1-go Maja 4,28-131 Solec-Zdrój
 • Sklep GROSZEK , ul. 1-go Maja 8, 28-131 Solec-Zdrój
 • LIDL, ul. Wojska Polskiego 34, 28-100 Busko-Zdrój
 • Delikatesy „Centrum”, Wiślica, ul. Rynek 34, 28-160 Wiślica

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Zbiórce Żywności mającej na celu wsparcie najuboższych rodzin z terenu powiatu buskiego.