adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik

Aktualności

Drukuj

Poradnictwo prawne w Projekcie "Rodzina Wspólna Troska"

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju – Partner Wiodący w Projekcie „Rodzina Wspólna Troska” realizowanym w partnerstwie z Gminą Busko-Zdrój/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, Gminą Solec-Zdrój/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju oraz Caritasem Diecezji Kieleckiej współfinansowanym w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020: informuje o możliwości korzystania przez Uczestników Projektu zakwalifikowanych przez wszystkich Partnerów Projektu z usług prawnika zatrudnionego w ramach przedmiotowego Projektu u Lidera. Prawnik będzie udzielał porad Uczestnikom Projektu dotyczących w szczególności: prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego, ochrony praw lokatorów, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego oraz prawa karnego. W związku z tym zapraszamy do skorzystania z poradnictwa prawnego przez wszystkich chętnych Uczestników Projektu „Rodzina Wspólna Troska” w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój.

Prawnik przyjmuje w dniach :

CZWARTEK w godz. 8.15 – 9.15

PIĄTEK w godz. 12.00 – 12.30

Termin indywidualnych spotkań można ustalić kontaktując się telefonicznie: (41) 370 81 81; 570 594 062 lub zgłaszając się osobiście w godzinach otwarcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.

 

Drukuj

Tygodnik Ponidzia

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Tygodnik Ponidzia Opublikowano: .

Drukuj

Szkolenie z zakresu „Umiejętności rozwiazywania problemów opiekuńczo – wychowawczych ”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

DSCN0396Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż w dniu 12.10.2018r. odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych pt. „Umiejętności rozwiazywania problemów opiekuńczo – wychowawczych”, w którym wzięło udział 26 rodziców zastępczych z naszego powiatu. Szkolenie poprowadziła Edyta Wojtasińska z Koalicji na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego w Warszawie, która na co dzień wraz z mężem prowadzi Rodzinny Dom Dziecka w Żabcach w Województwie Lubelskim.

Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju doposaża w nowy sprzęt rehabilitacyjny Powiatową Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

DSCN034511.10.2018 roku w obecności Jerzego Kolarza – starosty buskiego oraz Andrzeja Smulczyńskiego – dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju oficjalnie odebrano dostawę nowego sprzętu rehabilitacyjnego. Sprzęt rehabilitacyjny zakupiono w ramach realizacji Projektu Partnerskiego „Rodzina Wspólna Troska” Oś 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Drukuj

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informuje, że dnia 01.10.2018 r. rozpoczęła się realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wsparcie realizowane jest w ramach Projektu pn. „Rodzina Wspólna Troska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.