adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

KOLEJNA FORMA WSPARCIA REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU „NOWY START-NOWE ŻYCIE” – ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju, realizator projektu „Nowy Start-Nowe Życie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych informuje, że rozpoczęły się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci i młodzieży, Uczestników Projektu „Nowy Start-Nowe Życie”. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze skierowane są do dzieci i młodzieży – całej grupy docelowej, a więc dzieci z rodzin zastępczych, pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dostosowane są do indywidualnych potrzeb i zdiagnozowanych braków dzieci i młodzieży, świadczone w Centrum dla Rodzin lub w miejscu zamieszkania. Uczestnicy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych mają możliwość nadrobić zaległości w nauce oraz wyrównać różnice programowe na różnym poziomie kształcenia z następujących przedmiotów: matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, chemii, biologii oraz fizyki. Zajęcia mają charakter indywidualny oraz grupowy w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i możliwości. O potrzebie realizacji zajęć i zasadności takiej formy wsparcia jaką są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze świadczy zainteresowanie wśród grupy docelowej oraz liczba chętnych do udziału w przedmiotowym wsparciu. Satysfakcjonujący jest fakt, że dzieci i młodzież wyrażają chęć nauki, uzupełniania braków w nauce oraz poszerzenia swojej wiedzy z poszczególnych przedmiotów. Życzymy wszystkim uczestnikom warsztatów zapału w pogłębianiu i utrwalaniu wiedzy!

 

DSCN0417.JPGDSCN0416.JPGDSCN0411.JPGDSCN0412.JPG