adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Szkolenie z zakresu „Kompetencje rodzicielskie”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN0408

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż  w dniu 16.01.2018r. odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych pt. „Kompetencje rodzicielskie”, w którym wzięło udział 26 rodziców zastępczych z naszego powiatu. Szkolenie poprowadzili Edyta i Jarosław Wojtasińscy z Koalicji na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego w Warszawie. Należy podkreślić, iż Państwo Wojtasińscy na co dzień prowadzą Rodzinny Dom Dziecka w Żabcach w Województwie Lubelskim.

 

Celem szkolenia było podniesienie kompetencji społecznych i wychowawczych osób pełniących funkcję rodzin zastępczych, poprawę umiejętności komunikacyjnych pomiędzy rodzicami zastępczymi a wychowankami oraz podnoszenie umiejętności rozwiązywania indywidualnych problemów rodziców zastępczych – systematyczny rozwój kompetencji rodzicielskich członków Rodzin Zastępczych z uwagi na nasilające się zagrożenia dotykające dzieci i młodzież.Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem a przede wszystkim było bardzo ciekawe i dostarczyło przydatnych informacji rodzicom zastępczym, którzy na co dzień opiekują się dziećmi i młodzieżą. Rodziny zastępcze były bardzo zadowolone z osób prowadzących szkolenie, gdyż mogli wymienić się doświadczeniami, problemami, zapytać o swoje rozterki osób, które na co dzień mają do czynienia również takimi z kwestiami. Wsparcie realizowane było w ramach Projektu pod nazwą: „Nowy Start – Nowe Życie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

DSCN0392.JPGDSCN0386.JPGDSCN0402.JPGDSCN0385.JPGDSCN0410.JPGDSCN0408.JPG