adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

WARSZTATY WYCHOWAWCZE „SZKOŁA DLA RODZICÓW”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

P1290583W dniu 13.03.2018 r. po raz drugi rozpoczęły się warsztaty wychowawcze pn. „Szkoła dla Rodziców”. Zajęcia realizowane są w ramach Projektu pn. „Nowy Start – Nowe Życie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Warsztaty „Szkoła dla Rodziców” prowadzone są przez Trenera Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Celem zajęć jest nauka umiejętności lepszego porozumiewania się ze swoimi dziećmi oraz nawiązanie z nimi głębszych i cieplejszych relacji. Rodzice podczas warsztatów będą nabywać umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów ze swoimi dziećmi, kształtować postawę szacunku, weryfikować własną postawę wychowawczą oraz wymieniać się własnymi doświadczeniami.

P1290592Dla dzieci uczestników „Szkoły dla Rodziców” jest możliwość aktywnego spędzenia czasu pod opieką pedagoga w Centrum dla Rodzin. Taka forma wsparcia skierowana do dzieci, zapewnia rodzicom swobodny i satysfakcjonujący udział w zajęciach.