adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Justyna Zięba Opublikowano: .

DSCN0646Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku– Zdroju informuje, iż w ramach realizowanego Projektu pod nazwą: „Nowy Start – Nowe Życie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych odbywają się spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

 

Grupy wsparcia odbywają się cyklicznie raz w miesiącu i mają na celu:

  • dzielenie się doświadczeniami w pokonywaniu trudności związanych z byciem rodzicem zastępczym,
  • wsparcie emocjonalne,
  • wymianę doświadczeń i informacji,
  • pogłębianie wglądu i zrozumienia u uczestników oraz szukania wspólnymi siłami rozwiązań,