adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Projekt „Rodzina Wspólna Troska”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

efs2018

W ramach Projektu „Rodzina Wspólna Troska” pomagamy osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informuje, że w związku  z rozpoczęciem realizacji Projektu partnerskiego, w którym pełni rolę Lidera wraz z Partnerami:  Gminą Busko – Zdrój/Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju, Gminą Solec – Zdrój/Gminnym – Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Solcu – Zdroju, Caritas Diecezji Kieleckiej w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Podziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 rozpoczyna nabór Uczestników do Projektu. Okres realizacji projektu od 01.04.2018 r. do 31.03.2020 r. Kwota dofinansowania  ze środków Unii Europejskiej wynosi: 3 304 128,98 zł.

 

W ramach Projektu wsparciem zostanie objęte 40 osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych:

•    20 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  zostanie objętych pomocą asystenta osoby niepełnosprawnej;
•    20 osób niesamodzielnych skorzysta z pomocy opiekuna osób starszych  i niesamodzielnych;
•    realizowane będą usługi specjalistyczne w miejscu zamieszkania: uzupełniające do pielęgniarskiej opieki środowiskowej  oraz usprawniająco  - rehabilitacyjne;
•    w celu usprawnienia wsparcia dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych zostanie zakupiony samochód, który będzie służył do dowożenia niepełnosprawnych uczestników projektu do ośrodka zdrowia, urzędu lub miejsca pracy;
•    uczestnicy projektu będą również mogli skorzystać z porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego;
•    profesjonalnym wsparciem będzie służył doradca ds. osób niepełnosprawnych/opiekuna wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego,
•    zostanie doposażona Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego;

 

Zostanie zatrudnionych 10 opiekunów osób starszych i 10 asystentów osób niepełnosprawnych, świadczących usługi społeczne w miejscu zamieszkania,  zostaną objęci  wsparciem i w ramach Projektu ukończą kurs: asystenta osoby niepełnosprawnej lub opiekuna osób starszych.

Zainteresowane osoby oraz rodziny, które mieszkają wraz z osobą niepełnosprawną lub niesamodzielną zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju, al. Mickiewicza 27, pok. nr 10, nr tel. /041/ 370 81 81.
      
      Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.