adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Międzynarodowy dzień rodzin - 15 maja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

mdzr1

 

 

Szanowni Państwo, Drogie Rodziny,
ustanowiony niemal 25 lat temu przez ONZ Międzynarodowy Dzień Rodzin jest doskonałą okazją do przypomnienia doniosłej roli tej podstawowej komórki społecznej w funkcjonowaniu całych społeczeństw, a jednocześnie potwierdzeniem, że rodzina jest wartością uniwersalną, zasługującą na powszechne uznanie i wsparcie ze strony władz publicznych. Rodzina to podstawowa grupa społeczna. To właśnie w rodzinie kształtujemy swoje postawy i system wartości. Tu też nabywamy umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w życiu społecznym. Rodzina wpływa na osobowość, poglądy i późniejsze wybory. Udane życie rodzinne w znacznym stopniu polega na okazywaniu sobie przez członków rodziny wzajemnego szacunku, a także na pielęgnowaniu wrażliwości na los drugiego człowieka.  Co więcej, kondycja pojedynczych rodzin przekłada się na funkcjonowanie całych społeczeństw.

 

 

Rodzina to podstawowa grupa społeczna. To właśnie w rodzinie kształtujemy swoje postawy i system wartości. Tu też nabywamy umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w życiu społecznym. Rodzina wpływa na osobowość, poglądy i późniejsze wybory. Udane życie rodzinne w znacznym stopniu polega na okazywaniu sobie przez członków rodziny wzajemnego szacunku, a także na pielęgnowaniu wrażliwości na los drugiego człowieka.  Co więcej, kondycja pojedynczych rodzin przekłada się na funkcjonowanie całych społeczeństw. Rola rodziny jest zatem nie do przecenienia. Dostrzegając tę rolę, rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie podejmuje działania zmierzające do stworzenia warunków sprzyjających powstawaniu i rozwojowi rodzin. Początek zmiany w podejściu władz publicznych do rodzin wyznaczyło wprowadzenie rządowego programu „Rodzina 500+”. Dziś – po ponad dwóch latach jego funkcjonowania – można śmiało powiedzieć, że spełnia postawione przed nim cele. Jest inwestycją w rodzinę, wyraźnie zredukował ubóstwo i przyczynił się do wzrostu urodzeń. Według najnowszych danych do świadczenia 500+ jest uprawnionych 3,717 mln dzieci, wychowujących się w 2,435 mln rodzin. Od początku funkcjonowania programu „Rodzina 500+” na jego realizację rząd przeznaczył 47 mld 168 mln złotych. Program „Rodzina 500+” stał się podstawowym narzędziem polityki rodzinnej. Wkrótce zaczęły dołączać do niego kolejne. Na szczególną uwagę zasługuje trzykrotne zwiększenie nakładów (ze 150 do 450 mln zł) na rozwój sieci instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a także udoskonalenie Karty Dużej Rodziny i wprowadzenie programu „Za życiem”, będącego kompleksową ofertą wsparcia dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci. To jednak tylko wycinek działań rządu na rzecz rodzin. Poszerzanie oferty wsparcia i rozwój już istniejących form pomocy świadczy najlepiej o tym, że rodzina to dla rządu priorytet. Niech Międzynarodowy Dzień Rodzin będzie okazją do podziękowań wszystkim polskim rodzinom za podejmowany przez nie trud związany z wychowywaniem dzieci oraz dbaniem o domowe ogniska. Życzę wszystkim rodzinom dużo zdrowia i pomyślności na co dzień, a także jak najmniej trosk i jak najwięcej przejawów miłości ze strony najbliższych.

 

Z wyrazami szacunku

 

Elżbieta Rafalska

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 

 

Źródło: www.mpips.gov.pl