adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w ramach realizowanego projektu zakupiło nowy samochód 9- osobowy dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Nocoń Opublikowano: .

28.11.2018 roku w obecności Jerzego Kolarza – Starosty Buskiego, Andrzeja Gądka – Przewodniczącego Rady Powiatu w Busku-Zdroju oraz Andrzeja Smulczyńskiego – dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju oficjalnie odebrano nowy samochód osobowy dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych marki Opel Vivaro. Samochód został zakupiony w ramach realizacji Projektu Partnerskiego „Rodzina Wspólna Troska” Oś 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Samochód został przekazany przez Firmę Z.P.U.P. Energozam SP. z o.o. z siedzibą w Zamościu. Samochód będzie wykorzystywany na potrzeby realizacji usług opiekuńczych, usług asystenckich oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla Uczestników Projektu. Charakter grupy to osoby mające problem z poruszaniem się, osoby na wózkach inwalidzkich, osoby doświadczające barier związanych z transportem. Nowo zakupiony samochód przyczyni się do efektywnej realizacji usług społecznych poprzez likwidację barier w komunikowaniu się.

DSCN0642.JPGDSCN0638.JPGDSCN0664.JPGDSCN0667.JPGDSCN0670.JPGDSCN0681.JPG