adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Uroczyste Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN0823

W dniu 29 listopada 2018r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju na czele z Dyrektorem Panem Andrzejem Smulczyńskim Członkiem Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju Panią Anną Kanią po raz drugi zorganizowali wspólnie w Sali Koncertowej Sanatorium „Marconi” w Busku – Zdroju  obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Jak co roku uroczystość poprzedziła Msza Święta w intencji pracowników socjalnych i służb społecznych odprawiona w Kościele św. Anny w Parku Zdrojowym przez Księdza Prałata z Parafii św. Brata Alberta Marka Podymę.

Uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu w Busku – Zdroju Pana Andrzeja Gądka oraz Starosty Buskiego Pana Jerzego Kolarza, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Busku – Zdroju Pana Roberta Burchana oraz Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój Pana Waldemara Sikory.

Na ręce Dyrektora MGOPS w Busku – Zdroju Pani Anny Kani oraz Dyrektora PCPR w Busku – Zdroju Pana Andrzeja Smulczyńskiego życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego jak co roku przesłała Dyrektor Departamentu Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Krystyna Wyrwicka.

Podczas tegorocznych obchodów Dnia Pracownika Socjalnego swoją obecnością zaszczycili nas: Wicewojewoda Świętokrzyski Pan Bartłomiej Dorywalski, Starosta Buski Pan Jerzy Kolarz, Wicestarosta Pan Stanisław Klimczak, Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój Pan Waldemar Sikora, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Busku – Zdroju Pan Jacek Grudzień, Chorągwie ZHP w Kielcach reprezentowała Pani Joanna Pawłowska– Skarbnik, Pan Grzegorz Solarz Dyrektor ZDZ Busko-Zdrój, Radni Powiatu oraz Radni Miasta i Gminy Busko - Zdrój, a także Dyrektorzy, Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z Powiatu Buskiego. Wicewojewoda Świętokrzyski Pan Bartłomiej Dorywalski w imieniu Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy odznaczył Krzyżami Zasługi pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju.

Odznaczeni zostali:

Srebrnym Krzyżem Zasługi - Agnieszka Milewska

Brązowym Krzyżem Zasługi - Edyta Borek

Brązowym Krzyżem Zasługi - Dorota Kowalczyk

Brązowym Krzyżem Zasługi - Justyna Zięba

Podczas uroczystości po raz kolejny z inicjatywy PCPR w Busku-Zdroju zostały wręczone przez Przewodniczącego Kapituły Pana Andrzeja Gądka „Złote Serce Dobroci” i „Serca Dobroci”.

W tym roku laureatem statuetki „Złotego Serca Dobroci” została;

Fundacja Gospodarcza Świętego Brata Alberta w Kielcach –Statuetkę odebrał Prezes Fundacji Pan Marian Jaworski.

 

  W kategorii „Serce Dobroci” statuetki otrzymali:

Pani Maria Magdalena Skrzypiec – Prezes Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej w Solcu – Zdroju.

Pan Krzysztof Eliasz - Dyrektor Szkoły Podstawowej i Samorządowego Gimnazjum w Ratajach Słupskich, Radny Powiatu Buskiego.

Wiesław Smodrzewski- emerytowany nauczyciel i były dyrektor buskich szkół.

Starosta Buski Jerzy Kolarz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Busko – Zdrój Waldemar Sikora uhonorowali wyróżnieniami grupę pracowników pomocy społecznej, którzy szczególnie zasłużyli się na polu pomocy potrzebującym.

List gratulacyjny Starosty Buskiego Jerzego Kolarza dla najstarszego stażem pracownika pomocy społecznej  otrzymała Pani Helena Bebel – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.

Podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego rozstrzygnięto Konkurs „Wolontariusz Roku 2018”, którym została Emilia Gunia Harcerka – wolontariuszka, która z wielką aktywnością uczestniczy w działalności 3 Buskiej Wolontariackiej Drużynie Wędrowniczej „Amicus”. Szczególne wyróżnienia za pracę woluntarystyczną otrzymało 10 wolontariuszy działających w Klubie Wolontariusza.

Należy podkreślić, że Dyrektor PCPR Pan Andrzej Smulczyński z rąk Pani Joanna Pawłowskiej– skarbnika Kieleckiej Chorągwi ZHP w Kielcach został wyróżniony Złotym odznaczeniem za zasługi dla Chorągwi Kieleckiej.

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego uświetnił kwintet Pana Jerzego Cygana z Buska – Zdroju.Kwintet Jerzego Cygana tworzą: Jerzy Cygan - klarnet, Marek Kwaśniewski - fortepian, Tomasz Śledź - gitara, Andrzej Nowak - gitara basowa, Mariusz Kozłowski - perkusja.

 

DSCN0758.jpgDSCN0764.jpgDSCN0770.jpgDSCN0773.jpgDSCN0789.jpgDSCN0793.jpgDSCN0823.jpgDSCN0825.jpgDSCN0831.jpgDSCN0834.jpgDSCN0847.jpgDSCN0858.jpgDSCN0861.jpgDSCN0863.jpgDSCN0871.jpgDSCN0878.jpgDSCN0886.jpgDSCN0887.jpgDSCN0897.jpgDSCN0908.jpgDSCN0909.jpgDSCN0918.jpgDSCN0932.jpgDSCN0936.jpgDSCN0710.jpgDSCN0713.jpgDSCN0732.jpgDSCN0741.jpgDSCN0746.jpgDSCN0752.jpg