adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Konferencja „Biała Wstążka”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

DSCN1002W dniu 6.12.2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju odbyła się konferencja „Biała Wstążka” na rzecz przeciwdziałania przemocy. Konferencja zorganizowana była w ramach Międzynarodowej Kampanii „Biała Wstążka” - 16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet. Wszystkim uczestnikom na wstępie została przypięta biała wstążka, która symbolizowała zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: Pan Stanisław Klimczak - Wicestarosta Buski, Pan Andrzej Gądek – Przewodniczący Rady Powiatu oraz Pan Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.

 

Całe spotkanie poprowadziła Pani Urszula Surma, psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Na początku ogłoszono wyniki ankiet przeprowadzonych wśród klientów OIK w konkursie pt. „Człowiek, który mi pomógł”. Ankietowani wybierali osoby, które odznaczały się szczególną wrażliwością społeczną, troską w pomaganiu osobom potrzebującym oraz zaangażowaniem w pracę na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie Wyróżnieni zostali:

  • Pani Beata Cieplińska – pracownik socjalny z MGOPS z Buska-Zdroju
  • Pani Małgorzata Budzyńska - pracownik socjalny z GOPS z Pacanowa
  • Pani Aneta Kopciara - pracownik socjalny z MGOPS z Wiślicy
  • Pani Elżbieta Krzystek - pracownik socjalny z MGOPS z Stopnicy
  • Pan Damian Kozłowski – dzielnicowy z Komendy Policji z Solca-Zdroju
  • Pani Danuta Koziara – Prezes Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju
  • Pan Mateusz Pałys – kurator społeczny Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju
  • Pani Irena Sobieraj – pedagog ZSTI w Busku-Zdroju
  • Pani Agnieszka Stoińska – terapeuta z MOPR w Kielcach

Kolejnym punktem programu Konferencji byłoprzedstawienie działalności OIK przez Panią Dorotę Kowalczyk, Kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej,którazwróciła szczególną uwagę na wielość podejmowanych inicjatyw. Podczas spotkania wystąpiła również Młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Buska-Zdroju, która w bardzo ciekawy sposób przedstawiła powagę problemu przemocy domowej. Głos zabrały również osoby korzystające z pomocy OIK, dziękując za otrzymane wsparcie i podkreślając, jak ważne jest odpowiednie podejście do osób pokrzywdzonych i doznających przemocy w rodzinie. Poinformowały one, że otrzymując pomoc, chcą ją przekazać dalej, dlatego zakładają Stowarzyszenie na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie. Następnie Pani Monika Karpińska, psycholog przedstawiła wyniki przeprowadzonej diagnozy lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie wśród pracowników instytucji powiatu buskiego. Przedstawiciele instytucji powiatu buskiego: Pan Rafał Woźniczka – Kierownik Rewiru Dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju, Pani Agata Zając – Kierownik Zespołu Kuratorskiego Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju, Pani Marzena Dybka – pracownik socjalny MGOPS w Busku-Zdroju oraz Pani Irena Sobieraj – pedagog ZSTI w Busku-Zdroju omówili trudności, jakie napotykają w pracy w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz najbardziej efektywne sposoby współpracy między instytucjami. Na koniec Pani Agnieszka Stoińska – terapeuta MOPR w Kielcach przedstawiła dobre praktyki w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w swoim mieście. Konferencję zakończył występ dzieci z Centrum dla Rodzin,działającego przy PCPR w Busku-Zdroju, wspierającego wieloaspektowo rodziny wraz z dziećmi.

DSCN1141.JPGDSCN0977.JPGDSCN0981.JPGDSCN0984.JPGDSCN0991.JPGDSCN0994.JPGDSCN1002.JPGDSCN1003.JPGDSCN1015.JPGDSCN1017.JPGDSCN1024.JPGDSCN1026.JPGDSCN1038.JPGDSCN1052.JPGDSCN1079.JPGDSCN1084.JPGDSCN1094.JPGDSCN1100.JPGDSCN1112.JPGDSCN1118.JPGDSCN1124.JPGDSCN1138.JPG