adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Warsztaty manualne połączone ze wzmocnieniem więzi rodzinnych i rówieśniczych z Psychologiem

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

DSCN1274Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż w ramach realizowanego Projektu pod nazwą: „Nowy Start – Nowe Życie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych odbyły się w dniach 07.12.2018r. „Warsztaty manualne połączone ze wzmocnieniem więzi rodzinnych i rówieśniczych z Psychologiem dla 26 Rodzin Zastępczych (gospodarstw domowych) oraz 15 rodzin będących klientami Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Spotkanie miało na celu wzmocnienie więzi, wspólną integrację dzieci. Zagadnienia poruszane na warsztatach to: Efektywna komunikacja w rodzinie, Rola dziecka w gronie rodzinnym, Rola dziecka w gronie rówieśników oraz wzmocnienie więzi rodzinnych i rówieśniczych. Podczas spotkania dzieci, jak i młodzież chętnie brała udział w zabawach edukacyjnych przygotowanych specjalnie dla nich. Atrakcją warsztatów były gry i zabawy z animatorem, który zachęcał do wspólnej zabawy i wprowadzał nastrój świąteczny. Animator wraz z psychologiem pełnili rolę łącznika między światem dziecka, a rzeczywistością dorosłych pokazując rodzicom w jaki sposób można angażować się  w spędzanie czasu z maluchami, by czuły się swobodnie, radośnie i bezpiecznie. Dużym zaskoczeniem dla Uczestników warsztatów było pojawienie się Świętego Mikołaja. Wspólne kolędowanie i poczęstunek zapewniony wszystkim Uczestnikom warsztatów wprowadził nas w nastrój Świąt Bożego Narodzenia.

DSCN1186.JPGDSCN1183.JPGDSCN1209.JPGDSCN1216.JPGDSCN1274.JPGDSCN1283.JPGDSCN1340.JPGDSCN1343.JPGDSCN1348.JPGDSCN1459.JPG