adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Poradnictwo prawne

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika będą świadczone w miesiącu styczniu w następujących terminach:

10.01.2019r. (czwartek) w godz. 14.30 - 15.30

11.01.2019r. (piątek) w godz. 12.30 – 15.00

17.01.2019r. (czwartek) w godz. 08.00 - 09.00

18.01.2019r. (piątek) w godz. 13.00 – 15.00

24.01.2019r. (czwartek) w godz. 08.00 - 09.00

25.01.2019r. (piątek) w godz. 13.30 – 15.00

31.01.2019r. (czwartek) w godz. 8.15 – 9.15

Zapraszamy Uczestników Projektu zakwalifikowanych przez wszystkich Partnerów Projektu do skorzystania zusług prawnika, któryprzyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój. Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 81 ; 570 594 062 lub zgłaszając się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pokój nr 10).