adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik

PCPR-12

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Zaproszenie Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych oraz Opiekunów Osób Niesamodzielnych na spotkanie

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z realizacją Projektu „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zaprasza Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych oraz Opiekunów Osób Niesamodzielnych na spotkanie, które odbędzie się 13.02.2019r. o godzinie 13.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój w pokoju nr 7.