adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Warto pomagać

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Dnia 26.02.2019 r. do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wpłynął list z podziękowaniami za realizowane usługi asystenckie w ramach Projektu „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Bardzo dziękujemy za miłe słowa i docenienie naszych starań. Mamy nadzieję, że realizacja usług opiekuńczych i asystenckich na terenie powiatu buskiego pomoże dostrzec potrzeby i oczekiwania osób niesamodzielnych oraz niepełnosprawnych - liczących na naszą pomoc.

list 01