adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Teatr profilaktyczny KURTYNA z Krakowa dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku– Zdroju informuje, iż w ramach realizowanego Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych odbyły się w dniu 03.06.br. spektakle teatralne dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. Przedstawienia teatralne odbyły się w Sanatorium Marconi w Sali koncertowej w godzinach  16.00-18.00. Spektakle skierowane były do dwóch grup wiekowych. Dzieci w wieku przedszkolnym  i wczesnoszkolnym zobaczyły bajkę profilaktyczną "CIAMAJDA", natomiast starsza grupa wiekowa zobaczyła spektakl profilaktyczny pt. „WYZWANIE”. Obydwa spektakle przeprowadzili aktorzy TEATRU KURTYNA z KRAKOWA.

 

Teatr1.JPGTeatr14.JPGTeatr13.JPGTeatr12.JPGTeatr11.JPGTeatr10.JPGTeatr9.JPGTeatr8.JPGTeatr7.JPGTeatr6.JPGTeatr5.JPGTeatr4.JPGTeatr3.JPGTeatr2.JPG