adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

„Dobry start” w powiecie Buskim.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Danuta Sołtyk Opublikowano: .

obrystarkielceW dniu wczorajszym tj. 14 czerwca 2018r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach została zorganizowana konferencja związana z realizacją rządowego programu „Dobry start”. Konferencję inaugurującą program w naszym regionie otworzyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska. W konferencji z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju wzięła udział Danuta Sołtyk. Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód..Wnioski o świadczenie można składać już od 1 lipca w wersji elektronicznej, a od 1 sierpnia - drogą tradycyjną. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej składa: rodzic zastępczy, osoba prowadzącą rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo wychowawczej.

Drukuj

Program „Dobry Start”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Danuta Sołtyk Opublikowano: .

 

DobryStartlogoProgram „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wsparcie otrzymać może 4,6 mln uczniów. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.  Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód. Jak wynika z danych CBOS w przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku roku szkolnego 2017/2018 średnio 686 zł, łącznie dla dwojga uczniów było to średnio 1268 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci – 1729 zł.

Plakat dobry start A2

Drukuj

Dzień Otwarty

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Beata Smodrzewska Opublikowano: .

PLAKAT

Drukuj

WYRÓŻNIENI PO RAZ TRZECI

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

przemoc

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju po raz trzeci wygrało konkurs ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Nasz Powiat spośród czterech powiatów w Województwie Świętokrzyskim, figuruje na pierwszym miejscu i uzyskał dofinansowanie w wysokości 28 tysięcy złotych.

Projekt pn. „Razem pokonamy przemoc” będzie realizowany od czerwca do końca grudnia bieżącego roku. Głównym jego celem jest zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie. Zakładane działania pozwolą również na podniesienie efektywności współpracy instytucji pomagających w związku z problemem przemocy w rodzinie.

Drukuj

Zapytanie – Sondaż Rynku nr 2/2018

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu biurowego na potrzeby zadania w ramach projektu  „Rodzina Wspólna Troska” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej  jakości usług społecznych".

 

Pobierz dokumenty

pdfWzór Oferty
pdfZapytanie - Sondaż Rynku

 

 

Drukuj

Jak co roku w Pacanowie

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma Opublikowano: .

20180603 133959Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju co roku wystawia stoisko na „Festiwalu Kultury Dziecięcej” w Pacanowie. Festiwal jest jednym z największych wydarzeń kulturalnych przygotowanych w Polsce dla dzieci i przez dzieci. W tym roku odbył się w dniu 03 czerwca. Podczas festynu przedstawialiśmy działalność Centrum tj. zachęcaliśmy do udziału w naszym projekcie EFS, do skorzystania z oferty „Centrum dla Rodzin” oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej, informowaliśmy o możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej, promowaliśmy rodzicielstwo zastępcze, informowaliśmy o uprawnieniach osób niepełnosprawnych.

20180603_134005.jpg20180603_134007.jpg20180603_134716.jpg20180603_134907.jpg20180603_135449(0).jpg20180603_140315.jpg20180603_150619.jpg20180603_151730.jpg20180603_1243252.jpg20180603_124325.jpg20180603_133959.jpg20180603_134001.jpg

Drukuj

30 MAJA Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Łukasz Drobek Opublikowano: .

maj

Z okazji  Dnia Rodzicielstwa Zastępczego składamy wszystkim Rodzinom Zastępczym wyrazy szacunku i podziękowania, za Państwa pracę i oddanie dla dzieci. Wyrażamy szczery podziw dla Państwa empatii, odwagi i odpowiedzialności.Państwa poświęcenie się dla idei rodzicielstwa zastępczego pozwala dzieciom wzrastać w cieple domowego ogniska. Życzymy Państwu wielu sił, cierpliwości i wytrwałości w pełnieniu tej jakże potrzebnej społecznie funkcji Rodziny Zastępczej, niegasnącego optymizmu i samych szczęśliwych dni.

Drukuj

Okresowa Ocena Sytuacji Dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

IMGP8906W dniu 28.05.2018r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju odbyło się spotkanie mające na celu Okresową Ocenę Sytuacji Dziecka Umieszczonego w Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele, gminnych ośrodków pomocy społecznej, kurator sądowy, przedstawiciel ośrodka adopcyjnego, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju oraz rodziny zastępcze z terenu powiatu buskiego. Na spotkaniu omówiono sytuację dzieci, które nie osiągnęły pełnoletności.

IMGP8907 (2).JPGIMGP8901.JPGIMGP8906.JPG

Drukuj

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „Rodzina w 100-lecie Niepodległości”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju gratuluje zwycięzcom konkursu plastycznego.

rys1x

I miejsce:

Uczennica z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy - otrzymuje bilet wstępu dla 4 osób do PARKU ENERGYLANDIA W ZATORZE

 II miejsce:

Uczennica z Szkoły Podstawowa w Brzostkowie - otrzymuje bilet wstępu dla 4 osób do PARKU ROZRYWKI I MINIATUR SABAT KRAJNO

 III miejsce:

Uczennica z Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza w Pacanowie - otrzymuje bilet wstępu dla 4 osób do ZOO LEŚNE ZACISZE W LISOWIE

 Wyróżnienia:

Uczennica z Szkoły Podstawowa nr 1 w Busku-Zdroju

Uczennica z Szkoły Podstawowa nr 1 w Busku-Zdroju

- otrzymują bon na przejażdżkę konną w Ośrodku jazdy konnej i hipoterapii - HIPOLAND W ZBLUDOWICACH

 

Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w konkursie!

 

 

Drukuj

Festyn Rodzinny „Nie Ma Jak Rodzina”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

 

20180525 144349

25 maja 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju już po raz  dwunasty zorganizowało w Muszli Koncertowej Parku Zdrojowego Festyn Rodzinny „Nie Ma Jak Rodzina” promujący rodzicielstwo zastępcze. Patronat Honorowy nad imprezą objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek, Starosta Buski Jerzy Kolarz. Patronat medialny nad Festynem objął Tygodnik Ponidzia, Portal Regionalny Busko.com.pl oraz TV Ponidzie. Przewodniczący Rady Powiatu Buskiego Andrzej Gądek, Starosta Buski Jerzy Kolarz oraz V-ce Starosta Buski Stanisław Klimczak dokonali uroczystego otwarcia Festynu.

Drukuj

HIPOTERAPIA DLA DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, że w ramach projektu „Nowy Start – Nowe Życie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, rozpoczął się kolejny cykl zajęć z hipoterapii skierowany do dzieci z Rodzin Zastępczych mający na celu wspomaganie ich rozwoju psychofizycznego.Hipoterapiato metoda rehabilitacji ruchowej na bazie neurofizjologii, prowadzona przy udziale konia. Jest jedną z wielu form rehabilitacji wieloprofilowej, oddziałującej jednocześnie psycho-motorycznie, psychoruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie na człowieka. Celem terapii z koniem jest przywrócenie pacjentom sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie. Dla wielu dzieci nawiązanie uczuciowej więzi z koniem wspomaga rozwój samodzielności i wzmacnia poczucie własnej wartości.

            Zajęcia odbywają się na ujeżdżalni otwartej oraz krytej na hali. Uczestnicy ProjektU są objęci hipoterapią w formie:

  • terapia kontaktem z koniem, podczas której dziecko uczy się przebywania z koniem, dbania o jego higienę - poznaje świat koński wieloma zmysłami;
  • fizjoterapia na koniu, podczas której dziecko bawi się z koniem i ćwiczy na jego grzbiecie;
  • psychopedagogiczna jazda konna, podczas której dziecko uczy się jak wygląda świat;
  • woltyżerka terapeutyczna dla odważnych, czyli elementy gimnastyki artystycznej na grzbiecie wierzchowca.