adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Prosto z serca – Rodzina Zastępcza

Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

 Drodzy Rodzice Zastępczy

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Składamy serdeczne podziękowania za opiekę,

jaką sprawujecie nad powierzonymi dziećmi.

Dziękujemy za trud włożony w wychowanie,

jak również cierpliwość i dobre serce okazywane

przyjętym do rodziny dzieciom.

Jednocześnie życzymy Państwu dużo zdrowia

i pomyślności w opiece i wychowaniu dzieci

oraz wiele radości i satysfakcji.

 

Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju


30 maja 2019 r.

Drukuj

Konkurs plastyczny

Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że w związku z realizacją projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 został zorganizowany konkurs plastyczny dla dzieci pn. „Podajmy dłoń rodzinie”.

W Konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych, wychowankowie placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych z terenu powiatu buskiego.

Łącznie wpłynęło 36 prac.

Przypomnijmy, że Celem realizowanego Konkursu było upowszechnienie tradycji oraz rodziny.

Podczas oceny Komisja Konkursowa zwracała szczególną uwagę na samodzielność wykonania pracy, walory artystyczne, estetykę, pomysłowość oraz zgodność pracy z tematem Konkursu. Pragniemy podkreślić, iż wszystkie nadesłane prace były pomysłowe, kreatywne, nowatorskie  i ciekawe.

 Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za udział w naszym Konkursie. Słowa podziękowania kierujemy również do nauczycieli i rodziców, którzy wspierali dzieci w twórczej pracy. Zapraszamy do udziału w następnych edycjach naszych Konkursów!

 Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 31 maja 2019 r. podczas Festynu Rodzinnego w Muszli Koncertowej Parku Zdrojowego w Busku – Zdroju.

Drukuj

Terapia logopedyczna w „Centrum dla Rodzin”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska Opublikowano: .

DSCN9799Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci z „Centrum dla Rodzin”, oferuje pomoc logopedyczną,ukierunkowaną na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania, począwszy od prostych wad wymowy. Po podpisaniu stosownego oświadczenia przez rodzica, każde dziecko może być objęte leczeniem zaburzeń mowy w ramach Projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”, współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Ww. projekt będzie realizowany do dnia 31.12.2020 r.

Objęcie terapią logopedyczną w ramach realizowanych działań w „Centrum dla Rodzin” jest BEZPŁATNE.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”, w tym działalności „Centrum dla Rodzin”, można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, Al. Mickiewicza 27 (pok. 10) lub pod numerem telefonu: (41) 370-81-81.

Indywidualną terapię logopedyczną prowadzi pani Dorota Kowalik.

Drukuj

Warsztaty dla matek z psychologiem

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalik Opublikowano: .

DSCN9785W poniedziałki w uruchomionym od kwietnia br. „Centrum dla Rodzin” odbywają się warsztaty dla matek z psychologiem - Wiolettą Romanowską oraz pedagogiem – Magdaleną Kowalik. Celem warsztatów jest m.in. wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, doskonalenie umiejętności rodzicielskich, wychowawczych, nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku, wymiana doświadczeń uczestników, refleksja nad własną postawą wychowawczą. Poruszane są także tematy zgłaszane przez rodzciców

Zajęcia skierowane są do rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz chcących zweryfikować swoje postępowanie lub nauczyć się czegoś nowego.

Centrum dla Rodzin mieści się w siedzibie ZHP przy ul. Leszka Marcińca 4 w Busku-Zdroju. Centrum działa w ramach Projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”, współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Warsztaty są BEZPŁATNE!

Zapisy na warsztaty oraz szczegółowe informacje dotyczące działalności „Centrum dla Rodzin” można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, Al. Mickiewicza 27 (pok. 10) lub pod numerem telefonu: (41) 370-81-81.

Drukuj

Ruszyło kolejne szkolenie PRIDE dla kandydatów rodzinnej pieczy zastępczej.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aneta Chwalik Opublikowano: .

1W dniu 24 maja 2019r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, rozpoczęło kolejne szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. W szkoleniu uczestniczy 6 rodzin i 2 osoby samotne. PRIDE - to nazwa szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych. Program PRIDE podzielony jest na 12 sesji. Każda poświęcona jest innemu tematowi. Więź, wpływ utraty rodziny na zachowanie i emocje dziecka, czy problemy związane z otwartą komunikacją i efektywną dyscypliną to kwestie ćwiczone nieodpłatnie na organizowanych przez nas szkoleniach. Uczestnicy programu uczą się patrzeć na świat oczami dziecka, aby zrozumieć ich uczucia i emocje. Szkolenie dla kandydatów na opiekunów zastępczych obejmuje sesje grupowe oraz indywidualne spotkania z trenerami i wizyty domowe.

Drukuj

Informacja o wynikach

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

inf-2

Drukuj

Informacja o wynikach

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Inf-1

Drukuj

Atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci w „Centrum dla Rodzin”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska, Magdalena Kowalik Opublikowano: .

IMG 20190423 131830Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w kwietniu br. uruchomiło „Centrum dla Rodzin” w siedzibie ZHP przy ul. Leszka Marcińca 4 w Busku-Zdroju. Centrumdziała w ramach Projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”, współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Zajęcia w „Centrum dla Rodzin” odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 – 19:00. Każdego dnia w godzinach 15:00 – 17:00 dzieci mają możliwość udziału w szerokim spektrum zajęć rozwijających ich zainteresowania: artystyczne, kulinarne, bajkoterapia, kółko gier planszowych, warsztaty mediacji rówieśniczych oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe. Opiekę nad dziećmi sprawuje mgr Magdalena Kowalik - pedagog.

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

ulotka 2019-oik

Drukuj

Warsztaty z pedagogiem - „ Podajmy dłoń rodzinie”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalik Opublikowano: .

Resized 20190513 095341W maju przeprowadzone zostały warsztaty z pedagogiem – mgr Magdaleną Kowalik dla dzieci ze szkół podstawowych w powiecie buskim pt.: „ Podajmy dłoń rodzinie”. Celem warsztatów było uświadomienia dzieci jak ważna jest rodzina w życiu każdego człowieka oraz promocja Projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju pn.: „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, a także w ramach XVII Świętokrzyskich Dniach Profilaktyki. Uczniowie z klas IV i V mieli możliwość nauczyć się rozróżniać i nazywać podstawowe funkcje rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie, dowiedzieli się jak ważny jest przekaz wartości i tradycji w rodzinie - wspólne świętowanie, spędzanie wolnego czasu. Dodatkowo podczas ćwiczenia ruchowego uświadomili sobie jak ważna jest więź rodzinna, związki uczuciowe i inne relacje w rodzinie. Dzieci aktywnie brały udział w lekcjach.

IMG_20190513_112745.jpgIMG_20190517_120331.jpgResized_20190513_095341.jpeg