adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik

PCPR-12

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Podpisanie Aneksów przez Zawodowe Rodziny Zastępcze

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN9701W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w dniu 30.04.2019r.  w obecności Dyrektora Andrzeja Smulczyńskiego zawodowe rodziny zastępcze podpisały aneksy do zawartych umów pomiędzy Powiatem Buskim reprezentowanym przez Starostę Buskiego Jerzego Kolarza i Wicestarostę Stanisława Klimczaka na prowadzenie Zawodowych Rodzin Zastępczych.

Drukuj

CENTRUM DLA RODZIN

Łukasz Drobek Opublikowano: .

2Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju realizując Projekt pn. „Dla Dobra Rodziny” współfinansowany w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 uruchomiło Centrum dla Rodzin, mieszczące się w HUFCU ZHP przy ul. Leszka Marcińca 4 w Busku-Zdroju.

Drukuj

Kondolencje

Łukasz Drobek Opublikowano: .

starosta

Drukuj

INFORMACJA DLA RODZIN Z POWIATU BUSKIEGO.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Eliza Brych-Sobczyk Opublikowano: .

NOWY PROJEKT PARTNERSKI PCPR „DLA DOBRA RODZINY”

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż wraz z Gminą Busko-Zdrój/ Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Busku Zdroju oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju przystąpiło do realizacji Projektu partnerskiego pn. „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

projekt2019

PCPR W BUSKU-ZDROJU jako lider projektu realzuje następujące zadania:

1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje zadania w zakresie interwencji kryzysowej oferując wsparcie osobom i rodzinom dotkniętym problemami i sytuacjami kryzysowymi. Oferuje pomoc:

 • Psychologiczną (indywidualną oraz grupową),
 • Prawną,
 • Socjalną,
 • Psychiatryczną,
 • Terapii uzależnień,
 • Rehabilitacyjną.

 

2. Wsparcie na rzecz osób funkcjonujących w ramach rodzinnej pieczy zastępczej:

 • Poradnictwo psychologiczne i rodzinne,
 • Grupy wsparcia,
 • Szkolenia rodzin zastępczych,
 • Praca socjalna z rodziną,
 • Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży,
 • Aktywizacja społeczna i kulturowa dzieci i młodzieży (karnety na basen, karnety do kina).

3. W ramach Centrum dla Rodzin będzie świadczona pomoc:

 • Pedagogiczna,
 • Kółka zainteresowań (artystyczne, rekreacyjno-ruchowe, kulinarne, bajkoterapia, kółko gier planszowych, warsztat mediacji rówieśniczych),
 • Trening biofeedback,
 • Terapia logopedyczna,
 • Hipoterapia,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • Warsztaty wychowawcze dla rodziców,
 • Grupy wsparcia dla matek,
 • Wyjazdy integracyjne i aktywizujące dla rodzin,
 • Wakacje i półkolonie dla dzieci.

Centrum dla Rodzin funkcjonuje w Busku-Zdroju, ul. Leszka Marcińca 4 (HUFIEC ZHP) w godzinach popołudniowych.

POTRZEBUJESZ POMOCY CZEKAMY NA CIEBIE.

Wszystkie zainteresowane osoby skorzystaniem ze wsparcia w ramach projektu zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju Al. Mickiewicza 27 pok. nr 10, tel. /041/ 370 81 81 lub z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej pod nr tel. /041/ 370 81 87 w PCPR (pok. nr 5).