adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

SZKOLENIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

DSCN0006Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pt. „Razem pokonamy przemoc” zorganizowało szkolenia dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenia odbyły się w dniach 20.09. i 21.09.2018 r. i poprowadziła je Pani Ewa Podgórska, psycholog, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. W dniu 20.09.2018 r. tematem spotkania było: „Tworzenie strategii pracy  z rodziną z problemem przemocy w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego  i Grup Roboczych”. Celem szkolenia było:

Drukuj

Badania w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aneta Chwalik Opublikowano: .

W dniu 11 września br. w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w godzinach 9-15.00 odbyły się badania kobiet w ramach realizacji przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii projektu „ Być świadomą kobietą”- wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy w regionie świętokrzyskim. Badaniami zostały objęte kobiety z DPS Zborów i DPS Świniary.

grafika

1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG

 

 

 

 

Drukuj

Podpisanie umowy na realizację usług Opiekuńczych i Asystenckich dla mieszkańców Powiatu Buskiego

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

W dniu 11.09.2018 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na Usługi Opiekuńcze i Asystenckie dla mieszkańców Powiatu Buskiego w ramach Projektu „ Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Drukuj

Nie Ma Jak Rodzina

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

informacjaPpcpr

Drukuj

UWAGA STUDENCI !!!

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Edyta Borek Opublikowano: .

aktywnysPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, że od dnia 10.09.2018r. przyjmuje wnioski na semestr zimowy w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski można składać w siedzibie Centrum w pokoju nr 8 lub drogą pocztową na adres al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój do dnia 10 października 2018 roku. W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego.

 

 

Pobierz

1. Wniosek

2. Zaświadczenie Szkoła

3. Oświadczenie o wysokości dochodow

4. Oświadczenia

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

6. Klauzula informacyjna dotycząca zbierania  danych

 

 

Drukuj

Warsztaty "Szkoła dla Rodziców Zastępczych"

Łukasz Drobek Opublikowano: .

zdjeciePowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że dnia 04.09.2018r. rozpoczęły się warsztaty „Szkoła dla Rodziców Zastępczych”. Wsparcie realizowane jest w ramach Projektu pn. „Nowy Start – Nowe Życie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.