adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Ogólnopolska Konferencja Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków Interwencji Kryzysowej.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aneta Chwalik Opublikowano: .

W dniu 21 listopada 2018 roku w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków Interwencji Kryzysowej. W Konferencji ze strony Centrum uczestniczyli: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Andrzej Smulczyński, Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy Instytucjonalnej Aneta Chwalik oraz Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dorota Kowalczyk. Podczas Konferencji omówione zostały planowane zmiany legislacyjne w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, organizacja interwencji kryzysowej oraz przyszłość samorządowych jednostek organizacyjnych polityki społecznej.

Organizatorem Konferencji był Związek Powiatów Polskich.

20181121_134646.jpg20181121_105241.jpg20181121_110155.jpg20181121_125106.jpg20181121_144828.jpg46525752_2164041743838149_7032142824095088640_n.jpg

Drukuj

Informacja

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka  z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych  i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  usługi prawnika będą świadczone w tym tygodniu w następujących terminach:

22.11.2018r. (czwartek) w godz. 8.15-9.15

23.11.2018r. (piątek) w godz. 10.30 – 13.30.

Zapraszamy Uczestników Projektu zakwalifikowanych przez wszystkich Partnerów Projektu do skorzystania zusług prawnika,  któryprzyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój. Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 81 ; 570 594 062 lub zgłaszając się osobiście  do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pokój nr 10).

Drukuj

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

 

Przypadający dzień 21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego - to szczególna sposobność do przekazania wszystkim pracownikom pomocy społecznej wyrazów uznania za profesjonalne zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi. Praca socjalna to wielka odpowiedzialność i ciężka praca, do której potrzeba niezwykłych ludzi. Państwa działania dla wielu osób stanowią niezbędne oparcie pozwalające przezwyciężyć niejeden trud ludzkiego życia.

 Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wszystkim Pracownikom jednostek pomocy społecznej życzenia zadowolenia i satysfakcji z pracy oraz życzliwości i wdzięczności ze strony osób, którym z takim poświęceniem niesiecie pomoc.

 

Andrzej Smulczyński

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju

Drukuj

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA UBEZPIECZENIE SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO W RAMACH PROJEKTU KONKURSOWEGO „RODZINA WSPÓLNA TROSKA”

Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju, Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój realizator projektu pod nazwą: „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

                                     

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA UBEZPIECZENIE SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO W RAMACH PROJEKTU KONKURSOWEGO „RODZINA WSPÓLNA TROSKA”

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie [PDF]

2. Oferta [PDF]   [DOC]

3. Oświadczenie [PDF]

4. Klauzula [PDF]

 

Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju - partnerem w projekcie ponadnarodowym „Nowe kompetencje, nowe możliwości - Młodzieżowy animator społeczno-kulturowy osób starszych”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aneta Chwalik Opublikowano: .

loga-efs

logo pcpr

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
- partnerem w projekcie ponadnarodowym
„Nowe kompetencje, nowe możliwości - Młodzieżowy animator społeczno-kulturowy osób starszych”


Termin realizacji projektu; czerwiec 2016r. – listopad 2018r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju jako jednostka Samorządu Powiatu odpowiedzialna za realizację polityki społecznej w powiecie buskim została zaproszona do zawiązania partnerstwa w ramach projektu ponadnarodowego „Nowe kompetencje, nowe możliwości - Młodzieżowy animator społeczno-kulturowy osób starszych”w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, który pełni w projekcie rolę Lidera, natomiast jednym z dwóch partnerów jest buski PCPR. Celem głównym Projektu jest stworzenie warunków służących poprawie zdolności do zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych poprzez wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie organizacji kursów zawodowych w dziedzinie gerontologii społecznej na bazie doświadczenia partnera hiszpańskiego. „Wartość projektu wynosi 746 713,12 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 704 075,80 zł.”

Wszystkie informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie www.animator.zdz.kielce.pl

Drukuj

Otwarty konkurs ofert „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

ZARZĄD POWIATU W BUSKU - ZDROJU

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT:

ZARZĄD POWIATU W BUSKU - ZDROJU OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT:

Na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2019 roku.

  • Uchwała z załącznikiem [ PDF]
  • Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej [ PDF ]
  • Karta zgłoszenia [ PDF ]
  • Rozporządzenie MRPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) [ PDF ]

 

Drukuj

SPOTKANIE SUPERWIZYJNE

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma Opublikowano: .

DSCN0615Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Programu Osłonowego „Razem Pokonamy Przemoc” w dniu 13.11.2018 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej zorganizował dwa spotkania Superwizji grupowych,  w których wzięli udział pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju i w Stopnicy, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie oraz funkcjonariusze Policji z Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju oraz z Posterunku Policji w Stopnicy. Superwizje odbyły się w siedzibie Centrum, a także w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stopnicy. Poprowadził je certyfikowany superwizor. Superwizje były dedykowane osobom pracującym w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Superwizja polega na konsultowaniu pracy z klientem i innych kwestii związanych z wykonywaniem obowiązków w toku ustrukturyzowanej dyskusji. Celem superwizji jest pomoc pracownikom w przyjrzeniu się ich własnemu doświadczeniu w pracy z klientem, ewentualnym przeszkodom w tym kontakcie leżącym zarówno po stronie samego pracownika jak i klienta, jak również zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług w ramach wykonywanych zawodów.

20181113_093751.jpg20181113_093905.jpgDSCN0615.JPG

Drukuj

Świąteczna Zbiórka Żywności

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

logazbiorka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wraz ze Stowarzyszeniem „Rodzina – Wspólna Troska” po raz kolejny przyłącza się do Świątecznej Zbiórki Żywności. Akcja organizowana jest przez Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim. W dniach 30 listopad i 01 grudzień br. w całej Polsce będziemy zbierać żywność w ramach Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności.  W wybranych sklepach przy specjalnie oznakowanych koszach dyżurować będą wolontariusze, którzy służą radą  oraz  informacją  na temat zbiórki. Wszyscy chętni  będą mogli pomóc, kupując choćby jeden dodatkowy produkt. Najbardziej potrzebne są artykuły spożywcze o długim terminie przydatności do spożycia np. konserwy mięsne, rybne, makaron, mąka, cukier, słodycze. Zbiórkę żywności przeprowadzą wolontariusze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Buskiego.

Listę sklepów, w których będzie prowadzona zbiórka żywności podamy w terminie późniejszym.

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Zbiórce Żywności mającej na celu wsparcie najuboższych rodzin z terenu powiatu buskiego.

Drukuj

Warsztaty wyjazdowe rodzin zastępczych

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

1W dniach 26-28 października br. odbyły się Warsztaty wyjazdowe : mediacje drogą do porozumienia + wizyta studyjna dla rodzin zastępczych z powiatu buskiego, jak również Warsztaty przysposabiające do samodzielnego funkcjonowania w gospodarstwie domowym dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Działania te finansowane były z Projektu po nazwą „Nowy Start- Nowe Życie” skierowanego do członków pieczy zastępczej. Warsztaty odbyły się w Ośrodku Wypoczynkowym w Zakopanem. Usługa rozpoczęła się w dniu 26.10.br. w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Busku – Zdroju, gdzie odbyły się warsztaty z: „Gospodarowania finansami i zagrożeń ze strony przestępstw elektronicznych” dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.