adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Usługi prawnika

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych  i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika będą świadczone w miesiącu kwietniu w następujących terminach:

04.04.2019r. (czwartek) w godz.08:15-09:45

05.04.2019r. (piątek)    w godz.13:30-15:30

09.04.2019r. (wtorek)    w godz.08:15-09:15

10.04.2019r. (środa)        w godz.14:00-15:30

18.04.2019r. (czwartek) w godz.14:00-15:00

19.04.2019r. (piątek)      w godz.13:30-15:30

25.04.2019r. (czwartek) w godz.08:15-09:15

26.04.2019r. (piątek)      w godz.13:30-15:00

Zapraszamy Uczestników Projektu zakwalifikowanych przez Partnerów Projektu: Gmina Solec-Zdrój/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju; Gmina Busko-Zdrój/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju oraz Caritas Diecezji Kieleckiej do skorzystania z usług prawnika, który dyżuruje w siedzibie Beneficjenta, Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 81 ; 570 594 062 lub zgłaszając się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pokój nr 10).