adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik

PCPR-12

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Letnie półkolonie dla dzieci

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska Opublikowano: .

Image2Półkolonie są organizowane są w ramach Projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”, współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Drukuj

Unieważnienie

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

dok 1

Drukuj

Informacja o wynikach

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalik Opublikowano: .

Informacja wynki 07 15 1b

Drukuj

Informacja o wynikach.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalik Opublikowano: .

Drukuj

Warsztaty wyjazdowe rodzin zastępczych w Zakopanem

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Beata Smodrzewska Opublikowano: .

zakopane1W dniach 03 – 07 lipca 2019r. odbyły się Wyjazdowe warsztaty dla rodzin zastępczych z zakresu „Treningu Komunikacji Partnerskiej” w Ośrodku Wypoczynkowym w Zakopanem. Działanie to finansowane było z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” skierowanego do członków pieczy zastępczej. Współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.