adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik

Aktualności

Drukuj

Kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach projektu partnerskiego „Dobry Zawód - Lepsze Życie” dobiegła końca.

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju reprezentowane przez Pana Andrzeja Smulczyńskiego – Dyrektora, zakończyło realizację projektu partnerskiego „Dobry Zawód-Lepsze Życie” (1.06.2016r.- 31.12.2017r).

 

Warto przypomnieć …..       

cel, metody aktywizacyjne, zaangażowanie, determinację…

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju jako Lider w okresie od 1.06.2016r. do 31.12.2017r realizowało projekt w partnerstwie z sześcioma gminnymi ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu buskiego: GOPS w Gnojnie, GOPS w Nowym Korczynie, GOPS w Solcu-Zdroju, GOPS w Tuczępach, GOPS w Pacanowie oraz GOPS w Wiślicy. Projekt dofinansowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, w ramach działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Wartość projektu po negocjacjach i renegocjacjach wyniosła 1 843 672,80 zł przy wkładzie własnym 303 422,00 zł

loga123

Drukuj

Nowy Rok

Łukasz Drobek Opublikowano: .

zyczenia 2018

Drukuj

Wyniki - Otwarty konkurs ofert

Łukasz Drobek Opublikowano: .

ZARZĄD POWIATU W BUSKU - ZDROJU OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT:

Na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej” w 2018 roku.

  • Wyniki otwartego konkursu ofert [ PDF ]

 

Drukuj

Wyniki - Otwarty konkurs ofert

Łukasz Drobek Opublikowano: .

ZARZĄD POWIATU W BUSKU - ZDROJU OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT:

Na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2018 roku.

  • Wyniki otwartego konkursu ofert [ PDF ]

 

Drukuj

Życzenia od najmłodszych

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN0337Dziś odwiedziły nas dzieci i siostry wychowawczynie z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pacanowie. Mali zwiastunowie Bożego Narodzenia. Piękne wykonanie kolęd i pastorałek, wielce nas wzruszyło. Dziękujemy serdecznie za piękne życzenia życząc jednocześnie Zdrowych i Spokojnych Świat Bożego Narodzenia, przepełnionych radością, miłością i wiarą jak również Szczęśliwego Nowego Roku.

Dziękujemy za cudne życzenia świąteczne.

 

DSCN0328.JPGDSCN0331.JPGDSCN0337.JPG

 

Drukuj

Kondolencje

Łukasz Drobek Opublikowano: .

k s t-1

Drukuj

Projekt „Rodzina Miśków”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN0274Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju przystąpiło do projektu realizowanego przez Fundację ETOH na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nazwa własna  projektu to „Rodzina Miśków”. Projekt dotyczy opracowania nowych narzędzi i procedur pomocnych w pracy terapeutycznej z dziećmi, również z rodzin z problemem alkoholowym. Otrzymaliśmy komplet misiów, dzięki którym możemy poszerzyć warsztat naszej pracy i jednocześnie ofertę dla dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie Przytulanek w procesie pomocy.

Drukuj

Warsztaty manualne połączone ze wzmocnieniem więzi rodzinnych i rówieśniczych z Psychologiem

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 DSC 0112Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż w ramach realizowanego Projektu pod nazwą: „Nowy Start – Nowe Życie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych odbyły się w dniach 08.12.2017r. „Warsztaty manualne połączone ze wzmocnieniem więzi rodzinnych i rówieśniczych z Psychologiem dla 26 Rodzin Zastępczych (gospodarstw domowych).Spotkanie miało na celu wzmocnienie więzi, integrację dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz rodziców zastępczych.

grudzien-012

 Zagadnienia poruszane na warsztatach to: Efektywna komunikacja w rodzinie, Rola dziecka w gronie rodzinnym, Rola dziecka w gronie rówieśników oraz Wzmocnienie więzi rodzinnych i rówieśniczych. Podczas spotkania dzieci, jak i młodzież chętnie brała udział w zabawach edukacyjnych przygotowanych specjalnie dla nich. Atrakcją warsztatów były gry i zabawy  z animatorem, który zachęcał do wspólnej zabawy i wprowadzał nastrój świąteczny. Animator moderował gry i zabawy w sposób adekwatny do tematyki warsztatów. Umiejętność tworzenia scenerii przez animatora ułatwiła przekaz celu i sensu warsztatów dla lepszego zrozumienia świata dziecka. Animator wraz z psychologiem pełnili rolę łącznika między światem dziecka, a rzeczywistością dorosłych pokazując rodzicom w jaki sposób można angażować się w spędzanie czasu z maluchami, by czuły się swobodnie, radośnie i bezpiecznie. Dużym zaskoczeniem dlaDSC 0175Uczestników warsztatów było pojawienie się Świętego Mikołaja. Wspólne kolędowanie i poczęstunek zapewniony wszystkim Uczestnikom warsztatów wprowadził nas w nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Wspólnie spędzony czas, uśmiech i radość dzieci i rodziców potwierdzają potrzebę realizacji tego rodzaju wsparcia zwłaszcza w tak magicznym, przedświątecznym czasie, kiedy chcemy być wszyscy razem. Na zakończenie warsztatów nie zabrakło podziękowań ze strony Rodziców Zastępczych kierowanych na ręce Pana Andrzeja Smulczyńskiego – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju oraz Życzeń Bożonarodzeniowych.

DSCN0254.JPGDSCN0260 (2).JPGDSCN0258.JPGDSCN0255.JPGDSCN0225.JPGDSC_0048.jpgDSC_0050.JPGDSC_0052.jpgDSC_0057.JPGDSC_0064.JPGDSC_0068.JPGDSC_0069.JPGDSC_0070.JPGDSC_0106.JPGDSC_0112.JPGDSC_0121.JPGDSC_0134do.jpgDSC_0138ab.jpgDSC_0145.jpgDSC_0146.jpgDSC_0148.jpgDSC_0159.JPGDSC_0163.JPGDSC_0171.JPGDSC_0175.JPGDSC_0176.JPGDSC_0188.JPG