adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik

Aktualności

Drukuj

Informacja

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Sobiegraj Opublikowano: .

Drukuj

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA OSOBISTE ŚWIADCZENIE USŁUG NA STANOWISKU PRAWNIKA W RAMACH PROJEKTU KONKURSOWEGO „RODZINA WSPÓLNA TROSKA”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Sobiegraj Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na Osobiste świadczenie usług na stanowisku Prawnika w ramach projektu  „Rodzina Wspólna Troska” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej  jakości usług społecznych".

zapytanie 07

 

Pobierz

1. Zapytanie -Sondaż Rynku

2. Oferta

 

Drukuj

Pomóżmy Mateuszkowi

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Beata Smodrzewska Opublikowano: .

foto 2

Dnia 19.05.2018 r .dowiedzieliśmy się, że nasz syn Mateuszek, który ma 13 miesięcy ma nowotwór złośliwy, guz wątroby zwany „hepatoblastoma”. Od tego dnia wraz z mężem czuwamy nad Mateuszkiem w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Sytuacja jest ciężka. Mateuszek ma za sobą 7 chemii po których dochodzi do siebie. Czeka nas jeszcze kilka serii, aby móc przystąpić do operacji , która być może pozwoli na usunięcie złośliwego guza z wątroby Mateuszka, w przeciwnym razie Mateuszka ratuje przeszczep wątroby.
Prosimy o pomoc finansową związaną z pobytem i hospitalizacją Mateuszka. Prosimy o darowizny na Fundację „Nasze Dzieci” nr. rachunku bankowego
7612 40 1109 1111 0010 1163 76 30 tytułem: darowizna/pomoc Mateusz Wojtasik.

 Za pomoc i wsparcie finansowe – Dziękujemy

 

 

Drukuj

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Sobiegraj Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) informuje, że postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na Zakup i dostawę materiałów zużywalnych zostało unieważnione.

 

Pobierz

Drukuj

Wakacje dla dzieci realizowane w ramach projektu „Nowy Start- Nowe Życie” dobiegły końca!

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku– Zdroju informuje, iż w ramach realizowanego Projektu pod nazwą: „Nowy Start – Nowe Życie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych z dniem 10.08.2018 r. dobiegła końca aktywizacja społeczno-edukacyjna dla rodziców samotnie wychowujących dzieci wraz z zapewnieniem kompleksowej opieki dla ich pociech.

Drukuj

WYJAZD INTEGRACYJNY

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

IMG 20180806 080725Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju informuje, iż w ramach Programu Osłonowego „Razem Pokonamy Przemoc” w dniu 6.08.2018 r. odbyła się wycieczka integracyjna do Sandomierza dla kobiet korzystających ze wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wolny czas spędzany w formie wyjazdowej umożliwił odpoczynek od codziennych obciążeń, związanych z obowiązkami. Dzieci w tym czasie miały zapewnioną opiekę podczas zorganizowanych wakacji. Aby nie marnować czasu Panie wyruszyły autokarem wcześnie rano z Buska-Zdroju. Podczas wycieczki zwiedziły największe atrakcje rejonu między innymi: Bazylikę Katedralną, Kościół Świętego Jakuba, Dom Długosza, Kolegium Gostomianum, Rynek pełny zabytkowych kamienic, ratusz. Był również czas na odpoczynek podczas rejsu po Wiśle.

Drukuj

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Łukasz Drobek Opublikowano: .

http://www.pcpr.busko.pl/cms/cache/502x53__cache_499x53__images_aktualnosci_2018_04_efs2018.png

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na Zakup i dostawę materiałów zużywalnych w ramach projektu  „Rodzina Wspólna Troska” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej  jakości usług społecznych".

Pobierz Dokumenty w PDF

1. Zapytanie

2. Klauzula Informacyjna