adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

JAKOŚĆ USŁUG SPOŁECZNYCH - Spotkanie z Asystentami Osobistymi Osób Niepełnosprawnych oraz Opiekunami Osób Niesamodzielnych

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Dnia 26.10.2018 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju miało miejsce spotkanie z Asystentami Osobistymi Osób Niepełnosprawnych oraz Opiekunami Osób Niesamodzielnych. Z osobami odgrywającymi kluczową rolę w Projekcie „Rodzina Wspólna Troska” spotkał się Pan Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wraz z Pracownikami oraz Przedstawiciele CKZ Busko-Zdrój.

Drukuj

HIPOTERAPIA DLA DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH

Łukasz Drobek Opublikowano: .

  DSCN0545 Dnia 30.10.2018r. w Ośrodku Rekreacyjno-Hipoterapeutycznym „Hipoland” w  Zbludowicach odbyło się spotkanie dzieci z Rodzin Zastępczych, kończące cykl zajęć z hipoterapii organizowanych w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju Projektu „Nowy Start – Nowe Życie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z  ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Tego dnia zorganizowano dla dzieci grilla z pieczeniem kiełbasek, jazdę konną oraz przejazd bryczką po okolicy. Dzieci wspólnie spędziły czas na świeżym powietrzu, bawiąc się  i  korzystając z uroków jesieni.

Drukuj

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przypomina o trwającej kolejnej edycji 

Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

Jeśli chcesz:

 • nauczyć się radzić sobie z agresją i złością,
 • ukształtować w sobie postawę partnerstwa i szacunku wobec członków swojej rodziny,
 • zredukować swoje zachowania przemocowe,
 • przejąć odpowiedzialność za swoje czyny

zgłoś się do Nas!

krzeszlaKażdy z nas jest odpowiedzialny za swoje czyny, również te przemocowe. Udział w Programie i podjęcie próby przerwania cyklu przemocy jest aktem odwagi, gdyż wymaga zwiększenia samoświadomości i pracy nad zmianą repertuaru swoich reakcji i zachowań. W trakcie oddziaływań edukacyjnych skoncentrujemy się na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy, natomiast działania korekcyjne ukierunkowane będą na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego.

Zapraszamy chętnych do zgłaszania udziału w programie.
Zapisać
można się telefonicznie: (41) 370 81 87 lub osobiście w Ośrodka Interwencji Kryzysowej (pokój nr 5).

Drukuj

Szkolenie "Równość Szans Kobiet i Mężczyzn oraz Osób Niepełnosprawnych w Perspektywie 2014-2020"

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Dnia 12 października 2018r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju odbyło się szkolenie informacyjne „RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PERSPEKTYWIE 2014-2020” organizowane przez Departament Polityki Regionalnej, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Busku-Zdroju, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Szkolenie przeprowadzono dla kadry zarządzającej i merytorycznej zatrudnionej w Projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Nowy Start - Nowe Życie” oraz „Rodzina Wspólna Troska”. Wyżej wymienione Projekty realizowane są w ramach Osi IX – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Celem spotkania było zapoznanie kadry ze Standardami Dostępności dla EFS 2014-2020, które mają zapewnić osobą niepełnosprawnym równy dostęp do:

 • udziału;
 • zrozumienia;
 • komunikowania się;
 • skorzystania z efektów funduszy europejskich.

Standardy dostępności uwzględniają potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności osób:

 • mających trudności w poruszaniu się;
 • niewidomych i słabowidzących;
 • głuchych i słabosłyszących;
 • z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

 

Drukuj

Informacja

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Uczestników Projektu zakwalifikowanych przez wszystkich Partnerów Projektu jest możliwość skorzystania z usług prawnika zatrudnionego w ramach Projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju - Lidera.

Prawnik przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój, w dniach:

CZWARTEK w godz. 8.15 – 9.15

PIĄTEK w godz. 12.00 – 13.30

 

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 81 ; 570 594 062 lub zgłaszając się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pokój nr 10).

Drukuj

GRUPY WSPARCIA DLA MŁODZIEŻY

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma Opublikowano: .

IMG 20181024 151547Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Programu Osłonowego pn.: „Razem Pokonamy Przemoc” odbywają się spotkania grup dla młodzieży z terenu powiatu buskiego. Spotkania grup organizowane są w siedzibie Centrum. Prowadzą je psychologowie PCPR. Kierowane są dla osób w dwóch przedziałach wiekowych: 13-15 lat oraz 16-19 lat. Celem spotkań jest wzmacnianie poczucia własnej wartości, udział w treningach asertywnej komunikacji, poznawanie sposobów radzenia sobie ze stresem, napięciem, niepokojem i innymi negatywnymi emocjami, budowanie relacji w grupie oraz integracja z uczestnikami.

Drukuj

Depresja

Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

Depresja to choroba, która może dotknąć osoby w każdym wieku. Kiedy uczucie pustki i rozpaczy zawładnie Tobą, nie mija i nie pozwala Ci cieszyć się życiem tak, jak dotychczas, może się okazać, że cierpisz na depresję.

 Depresja to choroba, która objawia się przewlekłymi zaburzeniami nastroju. Według WHO dotyka ok. 5% populacji, a w Europie to aż 27%. Depresja dwa razy częściej dopada kobiety niż mężczyzn.

Depresja nie znika na zawołanie i nie zależy od mitycznej "siły charakteru", dlatego powiedzenie osobie z zaburzeniami "weź się w garść" nie załatwi sprawy, a wręcz przeciwnie - może ją pogorszyć. Dlatego niezastąpiona tutaj jest pomoc specjalisty.

Jeżeli widzisz  u siebie te lub inne objawy depresji:

 • masz obniżony nastrój
 • rzeczy, które zwykle Cię cieszyły, nie wzbudzają już Twojego zainteresowania,
 • straciłeś poczucie sensu życia,
 • cierpisz na zaburzenia snu,
 • masz myśli samobójcze

 nie wahaj się – zgłoś się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej!

Nie bój się skorzystać z pomocy!

Zadzwoń, aby umówić się na wizytę: (41) 370-81-87.

 

Drukuj

Warsztaty wychowawcze „Szkoła dla Rodziców”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma Opublikowano: .

DSCN0042Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż w ramach Programu Osłonowego „Razem Pokonamy Przemoc” dnia 06.09.2018 r. rozpoczęła się kolejna edycja warsztatów „Szkoła dla Rodziców”.

Warsztaty „Szkoła dla Rodziców” prowadzone są przez specjalistę ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie / Trenera Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Program dedykowany jest osobom dorosłym chcącym nawiązać głębsze i cieplejsze relacje ze swoimi dziećmi. Głównym celem warsztatów jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń to kroki ku głębszej relacji, dające poczucie wzajemnej bliskości i zadowolenia. Rodzice, którzy uczestniczą w warsztatach „Szkoła dla Rodziców” mają możliwość w czasie trwania spotkań pozostawienia dzieci pod opieką pedagoga w Centrum dla Rodzin. Taka forma wsparcia skierowana do dzieci, zapewnia rodzicom swobodny i satysfakcjonujący udział w zajęciach.

Drukuj

DYŻUR TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pt. „Razem pokonamy przemoc”w Centrum dyżur pełni terapeuta uzależnień.

Terapeuta przyjmuje w każdy wtorek o godz. 16.30 w pokoju nr 6.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z poradnictwa
w obszarze uzależnienia i współuzależnienia
.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 87 lub zgłaszając się osobiście do Ośrodka Interwencji Kryzysowej (pokój nr 5).

Drukuj

Poradnictwo prawne w Projekcie "Rodzina Wspólna Troska"

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju – Partner Wiodący w Projekcie „Rodzina Wspólna Troska” realizowanym w partnerstwie z Gminą Busko-Zdrój/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, Gminą Solec-Zdrój/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju oraz Caritasem Diecezji Kieleckiej współfinansowanym w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020: informuje o możliwości korzystania przez Uczestników Projektu zakwalifikowanych przez wszystkich Partnerów Projektu z usług prawnika zatrudnionego w ramach przedmiotowego Projektu u Lidera. Prawnik będzie udzielał porad Uczestnikom Projektu dotyczących w szczególności: prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego, ochrony praw lokatorów, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego oraz prawa karnego. W związku z tym zapraszamy do skorzystania z poradnictwa prawnego przez wszystkich chętnych Uczestników Projektu „Rodzina Wspólna Troska” w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój.

Prawnik przyjmuje w dniach :

CZWARTEK w godz. 8.15 – 9.15

PIĄTEK w godz. 12.00 – 13.30

Termin indywidualnych spotkań można ustalić kontaktując się telefonicznie: (41) 370 81 81; 570 594 062 lub zgłaszając się osobiście w godzinach otwarcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.

 

Drukuj

Tygodnik Ponidzia

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Tygodnik Ponidzia Opublikowano: .

Drukuj

Szkolenie z zakresu „Umiejętności rozwiazywania problemów opiekuńczo – wychowawczych ”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

DSCN0396Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż w dniu 12.10.2018r. odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych pt. „Umiejętności rozwiazywania problemów opiekuńczo – wychowawczych”, w którym wzięło udział 26 rodziców zastępczych z naszego powiatu. Szkolenie poprowadziła Edyta Wojtasińska z Koalicji na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego w Warszawie, która na co dzień wraz z mężem prowadzi Rodzinny Dom Dziecka w Żabcach w Województwie Lubelskim.