adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

20-lecie

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Formularz zgłoszeniowy Złote Serce Dobroci i Serce Dobroci

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Danuta Sołtyk Opublikowano: .    serce2009        serce2010

 

Z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju od 2007r, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadajancego w dniu  21 listopada, Kapituła przyznaje „Złote Serca Dobroci”  oraz „Serca Dobroci  dla osób zaangażowanych w rozwiązywanie problemów w pomocy społecznej w Powiecie Buskim.
 

 Termin składnia formularzy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  zostaje przesunięty
do dnia 15 listopada 2019 r.

pdf Regulamin przyznania statuetki "SERCE DOBROCI" oraz "ZŁOTE SERCE DOBROCI"
pdf Zaządzenie wewnętrzne Nr 20/07 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
pdf  Zarządznie Nr. 25a/2014
pdf Klauzula informacyjna
pdf Formularz zgłoszeniowy złote serce dobroci
pdf Formularz zgłoszeniowy  serce dobroci
Drukuj

WARSZATY „SZKOŁA DLA RODZICÓW” (2)

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN1283Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 01.10.2019 r. rozpoczęły się po raz kolejny warsztaty „Szkoła dla Rodziców”. Wparcie finansowane jest z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Drukuj

WYCIECZKA DO PARKU TRAMPOLIN

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma Opublikowano: .

2Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w dniu 14.10.2019 r. odbyła się wycieczka dla dzieci uczęszczających na grupę dla młodzieży. Działanie to finansowane było z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Wycieczka rozpoczęła się o godzinie 11.30, gdzie wszyscy uczestniczy wyruszyli do Kielc, do parku trampolin.

Drukuj

WARSZATY „SZKOŁA DLA RODZICÓW”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN1283Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 01.10.2019 r. rozpoczęły się po raz kolejny warsztaty „Szkoła dla Rodziców”. Wparcie finansowane jest z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.