adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Centrum dla Rodzin zaprasza!

Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju informuje, że także podczas wakacji, dzieci i młodzież przychodząc do Centrum dla Rodzin, mają możliwość udziału w zajęciach oraz warsztatach prowadzonych przez pedagoga.

We wtorki są to zajęcia kulinarne, na których dzieci rozwijają swoje zainteresowania i mają możliwość poznawania nowych smaków i kosztowania samodzielnie przygotowanych posiłków. W ubiegłym tygodniu dzieci przyrządzały tort z owocami z okazji urodzin jednego z kolegów, poprzednio robione były pyszne babeczki, które dzieci własnoręcznie dekorowały. Dzieci wykonały też m.in. budyń z bitą śmietaną, kisiel oraz galaretki owocowe i zapiekanki.

Drukuj

Pomoc prawna

Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

 

POMOC PRAWNA

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych usług prawnych.

Termin indywidualnego spotkania można ustalić
kontaktując się telefonicznie: (41) 370 81 87.

 

Drukuj

Informacja o wynikach.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

info 12

Drukuj

Informacja o wynikach.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

inf 08 07-01

Drukuj

Informacja o wynikach.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

inf 08 07

Drukuj

Usługi prawnika

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 łączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie jakości do wysokiej jakości usług społecznych  i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika będą świadczone w miesiącu sierpniu w następujących terminach:

  

01.08.2019r. (czwartek) w godz. 08.30 - 10.30

 

06.08.2019r. (wtorek) w godz. 08.30 – 10.30

 

08.08.2019r. (czwartek) w godz. 08.30 – 10.30

 

14.08.2019r. (środa) w godz. 08.30 – 10.30

 

21.08.2019r. (środa) w godz. 08.30 – 10.30

 

       23.08.2019r. (piątek) w godz. 8.30 – 10.30

 

Zapraszamy Uczestników Projektu zakwalifikowanych przez wszystkich Partnerów Projektu do skorzystania z usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój.  Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 81 ; 570 594 062 lub zgłaszając się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju (pokój nr 10).

Drukuj

Aktywny Samorząd" Obszar C Zadanie 1

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" Obszar C Zadanie 1.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które spełniają następujące kryteria:

  • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób od 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności,
  • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w załączniku do uchwały
nr 49/2019 Zarządu PFRON z dnia 17 lipca 2019 roku „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2019 roku" znajdujące się na stronie www.pfron.org.pl oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju www.centrumbusko.pl.

Wnioski można składać w siedzibie Centrum w pokoju nr 8 lub drogą pocztową na adres al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój do dnia 31 sierpnia 2019 roku. W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego. Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.centumbusko.pl w zakładce Programy PFRON Aktywny Samorząd 2019.