adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju doposaża w nowy sprzęt rehabilitacyjny Powiatową Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

DSCN034511.10.2018 roku w obecności Jerzego Kolarza – starosty buskiego oraz Andrzeja Smulczyńskiego – dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju oficjalnie odebrano dostawę nowego sprzętu rehabilitacyjnego. Sprzęt rehabilitacyjny zakupiono w ramach realizacji Projektu Partnerskiego „Rodzina Wspólna Troska” Oś 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Drukuj

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informuje, że dnia 01.10.2018 r. rozpoczęła się realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wsparcie realizowane jest w ramach Projektu pn. „Rodzina Wspólna Troska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Drukuj

SZKOLENIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

DSCN0006Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pt. „Razem pokonamy przemoc” zorganizowało szkolenia dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenia odbyły się w dniach 20.09. i 21.09.2018 r. i poprowadziła je Pani Ewa Podgórska, psycholog, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. W dniu 20.09.2018 r. tematem spotkania było: „Tworzenie strategii pracy  z rodziną z problemem przemocy w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego  i Grup Roboczych”. Celem szkolenia było:

Drukuj

Badania w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aneta Chwalik Opublikowano: .

W dniu 11 września br. w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w godzinach 9-15.00 odbyły się badania kobiet w ramach realizacji przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii projektu „ Być świadomą kobietą”- wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy w regionie świętokrzyskim. Badaniami zostały objęte kobiety z DPS Zborów i DPS Świniary.

grafika

1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG

 

 

 

 

Drukuj

Podpisanie umowy na realizację usług Opiekuńczych i Asystenckich dla mieszkańców Powiatu Buskiego

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

W dniu 11.09.2018 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na Usługi Opiekuńcze i Asystenckie dla mieszkańców Powiatu Buskiego w ramach Projektu „ Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).