adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik

Aktualności

Drukuj

III Kongres Rodzicielstwa Zastępczego

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

DSC 0485Dnia 9 czerwca br. w Warszawie odbył się III Kongres Rodzicielstwa Zastępczego. Organizatorem Kongresu była  “KOALICJA NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ”. We wtorkowym spotkaniu uczestniczyło około 400 osób, wśród nich głównie przedstawiciele rodzin zastępczych, organizatorzy opieki zastępczej w samorządach, a także m.in. prezydencka Minister Irena Wóycicka, Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn i Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Drukuj

Wizyta studyjna w Szwajcarii

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazał do publikacji: PCPR Opublikowano: .

DSC 0177Projekt Szwajcarsko-Polskiej współpracy  „SWISS CONTRIBUTION” dla  Domu Pomocy Społecznej w Zborowie przewidywał podniesienie jakości świadczonych usług w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych. Projekt zakładał również wizyty studyjne w Szwajcarii dla władz samorządowych powiatu oraz pracowników jednostek pomocy społecznej. W ramach realizowanego projektu do Kantonu Aarau wyjechało 13 osób, które zapoznawały się z systemem opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz psychicznie chorymi w tym Kantonie. Polska delegacja odwiedziła trzy miejsca, które prowadzą działalność w tym zakresie. Była to Fundacja Topferhaus,Guyerweg i Stowarzyszenie Spitex.

Drukuj

Po raz kolejny w Pacanowie !!!

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazał do publikacji: PCPR Opublikowano: .

IMGP0566Rok w rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wystawia stoisko na „Festiwalu Kultury Dziecięcej w Pacanowie. Promujemy rodziny zastępcze, informujemy o uprawnieniach osób niepełnosprawnych oraz zachęcamy do udziału w naszym projekcie EFS, w tym roku gościliśmy na stoisku Tomasza Karolaka z córką Leną. Znany aktor odtwórca głównej roli znakomitego serialu pt. „Rodzinka pl.” jakby inaczej, znalazł się wśród nas. Chcielibyśmy mieć wszystkie takie rodziny jak serialowa rodzinka Boskich.

 

IMGP0515.JPGIMGP0535.JPGIMGP0496.JPGIMGP0501.JPGIMGP0510.JPGIMGP0517.JPGIMGP0523.JPGIMGP0537.JPGIMGP0542.JPGIMGP0546.JPGIMGP0566.JPGIMGP0576.JPGIMGP0603.JPGIMGP0606.JPGIMGP0608.JPGIMGP0610.JPGIMGP0612.JPG

 

Drukuj

I wystartowaliśmy po raz drugi … „Schematom STOP!” II edycja pilotażu tylko dla najlepszych 20 Powiatów w Polsce !!!

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Autor: Beata Doktór Opublikowano: .

IMG 6180W dniu 27 maja 2015 roku w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbyło się uroczyste Spotkanie Inaugurujące pracę z 10 rodzinami wielodzietnymi zakwalifikowanymi do II etapu pilotażu.  Głównym celem II etapu projektu jest  przetestowanie wybranych przez ekspertów z ramienia Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich najlepszych procedur, instrumentów, narzędzi tzw. wytycznych dotyczących współpracy pomiędzy instytucjami wypracowanych podczas I etapu testów.  Wytyczne zostały podzielone na trzy kategorie działań:

Drukuj

Dobry Klimat dla Rodziny

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aneta Chwalik Opublikowano: .

DSC01141p-ikona-700x400W dniu 15 maja br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Konkursu dla samorządów „Dobry Klimat dla Rodziny”. W uroczystości tej  ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju uczestniczyła Aneta Chwalik i Danuta Sołtyk. Nagrody w III edycji konkursu w roku 2015 przyznano w trzech kategoriach. "Wspieranie rodzin sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi", "Wyrównywanie szans edukacyjnych" i "Samorząd przyjazny seniorom".

"Samorządy najwięcej wiedzą o rodzinach"

Inne dobre propozycje samorządów godne upowszechnienia to - zdaniem prezydenta - karta młodego przedsiębiorcy. Jak podkreślił, bez samorządu nie udałoby się stworzyć "Dobrego Klimatu dla Rodziny". "Bo samorządy najwięcej wiedzą  o obywatelach, najwięcej wiedzą o rodzinach i o tym, jak można konsekwentnie  i skutecznie pomóc" - powiedział prezydent. "Staramy się korzystać z dobrych rozwiązań, m.in. tak, by upowszechniać wzorce" - dodał Komorowski. Przykładem - jak podkreślił - jest Karta Dużej Rodziny, która stała się już rozwiązaniem ogólnopolskim. Komorowski dziękował wszystkim, którzy "tworzą dobry klimat wokół spraw rodzinnych w Polsce, szczególnie w samorządach".

 

Drukuj

XIII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki pn. „Rodzina wspólną troską”

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Bernadetta Pisarczyk Opublikowano: .

P1270977Zespół Interwencji Kryzysowej w Busku-Zdroju w ramach XIII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki pn. „Rodzina wspólną troską” prowadzi spotkania psychoedukacyjne dla uczniów szkół z terenu powiatu buskiego. Tematy spotkań dostosowane są do indywidualnych potrzeb zgłaszanych przez pedagogów szkolnych, a ich celem jest zwrócenie uwagi na współczesne zagrożenia oraz problemy występujące wśród młodzieży.  Prowadzone są również spotkania z rodzicami dzieci podczas wywiadówek szkolnych. Na spotkaniach poruszana jest tematyka efektywnych sposobów wychowawczych, trudności komunikacji między rodzicem a dzieckiem, a także przemocy w rodzinie.

Drukuj

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Autor: PCPR Busko-Zdrój Opublikowano: .

 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia.  

 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in.  z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny tutaj. Interesujące nas zniżki można wyszukać też na interaktywnej mapie

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

 źródło:  https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny

Drukuj

APEL

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

Drukuj

Podpisanie umów na realizację usług szkoleniowych i warsztatów oraz usługi rehabilitacyjnej wraz z aktywizacją zdrowotną w ramach Projektu „Nowy Zawód – Nowy Start”

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Autor: Leszek Zelek Opublikowano: .

IMGP9690Powiat buski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju – realizator projektu systemowego pn. „Nowy Zawód – Nowy Start” informuje, że w dniu 7 maja 2015 r. podpisało umowę z realizatorem usług szkoleniowych i warsztatów:


Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce

reprezentowanym przez Grzegorza Solarza Dyrektora Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Busku - Zdroju

 oraz z realizatorem usługi rehabilitacyjnej wraz z aktywizacją zdrowotną:

„Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.

ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój

reprezentowanym przez Wojciecha Legawca Prezesa
„Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A

 

 W/w podmioty wyłonione zostały w procedurze przetargu nieograniczonego.

IMGP9690.JPGIMGP9694.JPGIMGP9696.JPGIMGP9706.JPGIMGP9714.JPGIMGP9718.JPG

Drukuj

Kwalifikacja rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Powiatu Buskiego do II etapu pilotażu „Schematom STOP!”

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Anna Sztuk Opublikowano: .

 „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”W dniu 05.05.2015 roku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju odbyło się spotkanie członków Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej w ramach II etapu ogólnopolskiego projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie miało na celu wybór komisji rekrutacyjnej spośród obecnych członków MGI oraz zaproszonych gości, członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę. Podczas spotkania przedstawiona i wnikliwie przeanalizowana została sytuacja rodzin wielodzietnych z terenu Powiatu Buskiego wytypowanych do realizacji II etapu pilotażu „Schematom STOP!”.