adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Unieważnienie

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

unie-08

Drukuj

Pożegnanie odchodzącego na emeryturę Dyrektora DPS Gnojno

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Danuta Sołtyk Opublikowano: .

dbsi2019-229 lipca br. w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie odbyła się uroczystość pożegnania odchodzącego na emeryturę Pana Dyrektora Stanisława Kozioł. Zakończenie zawodowej pracy, to niezwykle doniosła chwila w życiu każdego człowieka, pełna wzruszeń i podziękowań. Pan Dyrektor z wielkim wzruszeniem wysłuchał życzeń i podziękowań skierowanych do niego. Na koniec podsumował działalnośćdps2019-1 Domu oraz podziękował za ogromne zaangażowanie przez te wszystkie wspólne lata pracy. Jesteśmy wdzięczni Panu Dyrektorowi za owocną pracę, życzymy samych wspaniałych dni w życiu osobistym oraz czasu na realizację własnych marzeń  i pasji. Dziękujemy i prosimy o zachowanie nas w sercu i pamięci. Funkcję Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru objęła Pani Renata Szymańska-Gałązka.

Drukuj

Wzór wniosku o świadczenie dobry start w pieczy zastępczej

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej, osób pozostających w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust. 2 oraz osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do ewentualnego wykorzystania.

Wzór wniosku uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. poz. 1343), które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.

 

Wzór wniosku o świadczenie dobry start w pieczy zastępczej

 

Źródło: https://www.gov.pl

Drukuj

Nabór na stanowisko

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Ewa Bysiec Opublikowano: .

wyniki 07 30 1

Drukuj

Nabór na stanowisko

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Ewa Bysiec Opublikowano: .

wyniki 07 30

Drukuj

GraduatON

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Reaxum

Drukuj

Informacja o wynikach.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

inf

Drukuj

Letnie półkolonie dla dzieci

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska Opublikowano: .

Image2Półkolonie są organizowane są w ramach Projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”, współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.