adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Informacja

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Ewa Bysiec Opublikowano: .

skna 2019

Drukuj

Zaproszenie Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych oraz Opiekunów Osób Niesamodzielnych na spotkanie

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z realizacją Projektu „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zaprasza Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych oraz Opiekunów Osób Niesamodzielnych na spotkanie, które odbędzie się 13.02.2019r. o godzinie 13.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój w pokoju nr 7.

 

Drukuj

MONITORING USŁUG SPOŁECZNYCH W RAMACH PROJEKTU „RODZINA WSPÓLNA TROSKA”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w związku z realizacją Projektu „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pracownicy projektowi przeprowadzają wizyty monitorujące przebiegu usług opiekuńczych, asystenckich oraz specjalistycznym usług opiekuńczych. Celem wizyt monitorujących jest rozmowa z Uczestnikami Projektu oraz sprawdzenie czy realizowane usługi są zgodne z Indywidualnym Planem Wsparcia. Wizyty monitorujące odbywają się w miejscu zamieszkania Uczestnika i mają również na celu kontrolowanie czasu pracy osób świadczących usługi.

Wsparciem w Projekcie Lider obejmuje 40 osób, spośród których ponad połowa posiada orzeczenie w znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 20 osób niepełnosprawnych zostało objętych wsparciem w postaci usług asystenckich, a 20 osób starszych, niesamodzielnych usługami opiekuńczymi.

 

Drukuj

Poradnictwo prawne

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych  i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika będą świadczone w miesiącu lutym w następujących terminach:

01.02.2019r. (piątek) w godz. 13.30 – 15.00

07.02.2019r. (czwartek) w godz. 08.15 - 09.15

08.02.2019r. (piątek) w godz. 13.30 – 15.00

14.02.2019r. (czwartek) w godz. 14.30 - 15.30

15.02.2019r. (piątek) w godz. 13.30 – 15.00

21.02.2019r. (czwartek) w godz. 08.15 - 09.15

22.02.2019r. (piątek) w godz. 13.30 – 15.00

28.02.2019r. (czwartek) w godz. 08.15 – 09.15

Zapraszamy Uczestników Projektu zakwalifikowanych przez wszystkich Partnerów Projektu do skorzystania zusług prawnika, któryprzyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 81 ; 570 594 062 lub zgłaszając się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pokój nr 10).

 

Drukuj

Pożegnanie odchodzącej na emeryturę Pani Dyrektor

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN906531 stycznia br w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie odbyła się uroczystość pożegnania odchodzącej na emeryturę Pani Dyrektor Heleny Bebel. Zakończenie zawodowej pracy, to niezwykle doniosła chwila w życiu każdego człowieka, pełna wzruszeń i podziękowań.

Pani Dyrektor z wielkim wzruszeniem wysłuchała życzeń i podziękowań skierowanych do niej. W kilku słowach podsumowała działalność Domu. Wskazała na sukcesy ostatnich lat, dziękując za ogromne zaangażowanie przez te wszystkie wspólne lata pracy.

Drukuj

Kondolencje

Łukasz Drobek Opublikowano: .

kondolencje

Drukuj

Kondolencje

Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

Drukuj

GraduatON

Łukasz Drobek Opublikowano: .

GraduatON

Drukuj

Pismo

Łukasz Drobek Opublikowano: .

pismo

Drukuj

Program dla dzieci z pieczy zastępczej „ZOBACZ LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

W dniu 14.01.2019r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Busku – Zdroju odbyło się badanie okulistyczne dzieci z rodzin zastępczych powiatu buskiego. Badanie odbyło się w ramach Programu „ZOBACZ LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”. Partnerami projektu są: Fundacja Przyjaciółka oraz firmy produkujące szkła okularowe; Essilor Polonia Sp. z o.o., JZO S.A., JAI KUDO Polska Sp. z o.o., Essilor Optical laboratory. Udział podopiecznych z rodzin zastępczych w projekcie umożliwił profilaktyczne badan ie wzroku. Dzieci,  u których w wyniku badania stwierdzono wadę wzroku będą miały zapewnione w ramach programu oprawki okularów i szkła korekcyjne.

P1290645.JPGP1290647.JPGP1290656.JPGP1290648.JPGP1290631.JPGP1290635.JPG