adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Okresowa Ocena Sytuacji Dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

P1280651W dniu 22.06.2015r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju odbyło się posiedzenie Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Ośrodka Adopcyjnego w Kielcach, gminnych ośrodków pomocy społecznej, kurator sądowy, rodzice biologiczni z ograniczoną władzą rodzicielską oraz rodziny zastępcze z terenu powiatu buskiego. Zebranie prowadzili koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, psycholog i pracownik socjalny tut. Centrum. Na spotkaniu omówiono sytuację dzieci niepełnoletnich, których rodzice mają ograniczoną bądź są pozbawieni władzy rodzicielskiej.

 

P1280647.JPGP1280650.JPGP1280651.JPG

 

 

Drukuj

VI Spotkanie Sobótkowe w Solcu-Zdroju

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Anna Syska Opublikowano: .

IMGP1548Na zaproszenie Domu Pomocy Społecznej w Zborowie i Stowarzyszenia na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” dyrektor PCPR w Busku-Zdroju Andrzej Smulczyński wraz z pracownikami uczestniczył w VI Spotkaniu Sobótkowym nad zalewem w Solcu-Zdroju w dniu 24.06.2015 r.

Drukuj

Letnia szkoła dla rodziców i wychowawców z rodzin wielodzietnych zakwalifikowanych do projektu „Schematom STOP!”

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Anna Sztuk Opublikowano: .

P1280663Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku – Zdroju w ramach współpracy instytucjonalnej na rzecz rodzin wielodzietnych przy realizacji projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” wspólnie z liderem projektu Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju realizuje „Szkołę dla Rodziców i Wychowawców”.

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Busku – Zdroju w terminie od 22.06.2015 r. do 24.08.2015 r. przeprowadzą spotkania z zakresu wspierania umiejętności wychowawczych rodziców i wychowawców pt.: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały” i „Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych prowadzonych w cyklach cotygodniowych spotkań, podczas których poruszane będą następujące tematy :

  1. Budowanie dobrej relacji – dorosłe dziecko.
  2. Wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka.
  3. Budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka.
  4. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Warsztaty prowadzą: Jolanta Czyrny i Jolanta Skórska.

 

P1280659.JPGP1280660.JPGP1280663.JPG

Drukuj

Wizyta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu.

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aneta Chwalik Opublikowano: .

IMGP1434W dniu 22.06.2015 roku Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wraz  z Kierownikiem Zespołu ZRP Centrum, przedstawicielem Starostwa Powiatowego oraz Dyrektorem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach na zaproszenie Dyrektora PCPR w Zawierciu odwiedzali Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu oraz podlegające pod nie placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wizyta miała na celu rozeznanie nowych rozwiązań przekształcenia placówki zgodnie z art. 230 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

IMGP1496.JPGIMGP1504.JPGIMGP1508.JPGIMGP1430.JPGIMGP1434.JPGIMGP1443.JPGIMGP1449.JPGIMGP1452.JPGIMGP1458.JPGIMGP1463.JPGIMGP1473.JPGIMGP1474.JPGIMGP1486.JPGIMGP1488.JPGIMGP1495.JPG

Drukuj

Wizyta Studyjna w Koszalinie

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Autor: Wioleta Nieznalska Opublikowano: .

20150617 121848W dniach 17 – 19 czerwca 2015r. odbyła się Wizyta Studyjna do Koszalina członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę  i Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej realizujących program pilotażowy „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” w powiecie buskim. Wspólnie z nami celem wzajemnej integracji oraz wymiany doświadczeń wyjechali członkowie PZKW oraz MGI realizujący pilotaż w powiecie kieleckim.

Drukuj

Konferencja „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” w Krakowie

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazał do publikacji: Paula Prasałek Opublikowano: .

DSC 0596Dnia 22 czerwca 2015 o godzinie 10:00 w Krakowie odbyła się konferencja „Schamatom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pacy – pilotaż”.  Koordynator Powiatowy – Beata Doktór wraz z członkami Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej – Paulą Prasałek oraz Wioletą Nieznalską brały udział w konferencji gdzie prezentowane zostały dobre praktyki wypracowane w trakcie pilotażowej części projektu, a także założenia do Modelu Lokalnej Interdyscyplinarnej Współpracy.

Drukuj

Grupowa porada i informacja zawodowa w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Busku – Zdroju dla uczestników pilotażu „Schematom STOP!”

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazał do publikacji: Paula Prasałek Opublikowano: .

DSC 0138W Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku – Zdroju dla uczestników projektu "Schematom STOP! – wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” w dniach 10 i 16 czerwca 2015 r odbyła się  grupowa porada zawodowa. Natomiast dnia 11 czerwca 2015 uczestnicy projektu brali udział w grupowej informacji zawodowej. Celem grupowej porady zawodowej „ Znam swój potencjał – wchodzę na rynek pracy” było:

Drukuj

Wyjazdowe Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Buskiego.

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aneta Chwalik Opublikowano: .

IMGP1250W dniach 15-16 czerwiec 2015 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Buskiego. Tematyką posiedzenia Komisji było; „Zapoznanie  się  z funkcjonowaniem jednostek pomocy społecznej w powiecie buskim  w świetle sprawozdania z ich działalności.”

Drukuj

Festyn Rodzinny pn. 'Nie Ma Jak Rodzina'

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

IMGP111812 czerwca 2015r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju zorganizowało w Muszli Koncertowej Parku Zdrojowego Festyn Rodzinny „Nie Ma Jak Rodzina” promujący rodzicielstwo zastępcze. Patronat Honorowy nad imprezą objął Starosta Buski Pan Jerzy Kolarz oraz Przewodniczący Rady Powiatu Buskiego Pan Andrzej Gądek.  W pierwszej części Festynu  występy artystyczne zaprezentowali uczniowie ze szkół i przedszkoli z Buska – Zdroju i Zbludowic:  Przedszkole Artystyczno – Językowe „Słoneczko”, Publiczne Przedszkole nr 3, Zespół Placówek Oświatowych, Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych oraz I Liceum Ogólnokształcące.

Drukuj

Tygodnik Ponidzia

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Autor: PCPR Busko-Zdrój Opublikowano: .

SCHEMATY2015