adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik

Aktualności

Drukuj

Informacja

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Aneta Chwalik Opublikowano: .

Drukuj

STARTUJEMY PO RAZ KOLEJNY W 2015 ROKU …

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Sobiegraj Opublikowano: .

  • ulotka
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informuje, że podpisało aneks do umowy na dofinansowanie projektu „Nowy Zawód – Nowy Start”. W związku z powyższym Centrum zamierza kontynuować w roku 2015  realizację Projektu Systemowego „Nowy Zawód – Nowy Start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W związku z tym zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, które nie brały udziału w dotychczasowych edycjach projektu do składania deklaracji uczestnictwa.
 
Zapraszamy do Biura Projektu, które mieści się
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju,
Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój.
Informacje można również uzyskać
telefonicznie pod nr tel. 41 370 81 81

 
 
Drukuj

Zakończenie pilotażowej części projektu "Schematom STOP!..."

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Beata Doktór Opublikowano: .

W dniu 24 stycznia w Europejskim Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie odbyło się uroczyste zakończenie pracy z 10 rodzinami wielodzietnymi z powiatu buskiego objętymi wsparciem w ramach pilotażowej części projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. W  spotkaniu  uczestniczyło  wielu  gości,  m.in.  Dariusz  Kapusta, Dyrektor  Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Andrzej Gądek Przewodniczący Rady Powiatu, Andrzej Smulczyński, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju (Lider pilotażu) oraz członkowie PZKW  i członkowie MGI,  a także 10 rodzin wielodzietnych uczestniczących w pilotażu. W opinii Dyrektora Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich dzięki wspólnemu wysiłkowi wszystkich osób zaangażowanych w realizację pilotażu na terenie powiatu buskiego wypracowano istotne rozwiązania w zakresie współpracy instytucji pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy, które będą stanowić istotny wkład na etapie opracowywania rekomendacji dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Źródło: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Drukuj

Zakończenie projektu dla Rodzin Wielodzietnych

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Beata Doktór Opublikowano: .DSC 6823Dobiega końca  pilotaż „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej  i instytucji rynku pracy - pilotaż” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Głównym celem pilotażu było utworzenie  skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej przez powiat buski.W celu zrealizowania pilotażu powołano  dwa zespoły interdyscyplinarne: Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę i Mobilną Grupę Interdyscyplinarną. W skład Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej wchodziło 2 pracowników socjalnych, 2 pedagogów  i jeden doradca ds. osób niepełnosprawnych. Członkowie Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej pełnili funkcję opiekunów rodzin.

Drukuj

To jest już koniec „Schematom STOP!....”

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Beata Doktór Opublikowano: .

Zespół realizujący pilotaż „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej  i instytucji rynku pracy - pilotaż”, którego głównym celem było wypracowanie współpracy na rzecz rodzin wielodzietnych w powiecie buskim informuje,  że w  dniu 24 stycznia 2015 roku o godzinie 11.00 w Europejskim  Centrum  Bajki  Imienia  Koziołka  Matołka  w  Pacanowie odbędzie się oficjalne zakończenie pracy z  Rodzinami wielodzietnymi  z powiatu buskiego uczestniczącymi w pilotażu. Podczas spotkania zostanie zaprezentowany film  z realizacji pilotażu, natomiast dzieci czekają różne ciekawe atrakcje m.in. zwiedzanie bajkowej wystawy oraz prezenty, które będą wręczały postacie bajkowe.

Drukuj

Warsztaty dotyczące otwarcia działalności gospodarczej realizowane w ramach projektu "Schematom STOP!

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Lemańczyk Opublikowano: .

P1270782Dnia 21 stycznia rozpoczęły się warsztaty dotyczące otwarcia działalności gospodarczej realizowane w ramach projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż". W warsztatach uczestniczą dorośli członkowie rodzin wielodzietnych biorących udział w Pilotażu, którzy zadeklarowali chęć podniesienia swojej wiedzy w tej tematyce. Zajęcia odbywają się w Centrum dla Rodzin, prowadzi je specjalista, wieloletni praktyk Pan Jacek Gąsowski Prezes Spółdzielni Socjalnej "Ares". Podstawową tematyką zajęć jest zakładanie działalności gospodarczej, pozyskiwanie funduszy europejskich, elementy prawa i przedsiębiorczości oraz funkcjonowanie spółdzielni socjalnych. Mamy nadzieję, że wiedza uzyskana przez uczestników warsztatów przyczyni się do zrozumienia zasad spółdzielczości a w dalszej perspektywie założenia własnej działalności gospodarczej.

IMGP9151.JPGIMGP9195.JPGP1270782.JPGP1270783.JPGP1270784.JPG

Drukuj

Projekt „Nowy Zawód-Nowy Start” w 2015 roku.

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Sobiegraj Opublikowano: .

W dniu 14.01.2015 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął Uchwałę nr 136/15 w sprawie zatwierdzenia alokacji na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego woj. świętokrzyskiego na 2015 rok realizujących projekty systemowe w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" oraz w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Działania 7.1 Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju,  informuje, że przyznana wartość alokacji na realizację Projektu „Nowy Zawód – Nowy Start” w 2015 roku wynosi  431 762,00 zł i jest to druga pod względem wielkości alokacja w województwie świętokrzyskim.  W ramach kolejnej edycji projektu „Nowy Zawód – Nowy Start” chcemy dotrzeć do osób najbardziej potrzebujących pomocy i wsparcia, przede wszystkim do osób niepełnosprawnych z terenu powiatu buskiego. Nasze działania podejmowane są na terenie całego powiatu.

 
W związku z tym zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane,
które nie brały udziału w dotychczasowych edycjach projektu do składania deklaracji uczestnictwa.
 
Zapraszamy do Biura Projektu, które mieści się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju,

Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój.
Informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr tel. 41 370 81 81

Źródło: Nowy Zawód - Nowy Start

Drukuj

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata 2015-2017.

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

pprp1Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż zgodnie z art. 180 pkt.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2013 r. Nr , poz. 135 z późniejszymi zmianami) przystąpiło po raz kolejny do opracowywania Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata 2015-2017. W związku z powyższym zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu programu oraz zgłaszania swoich uwag do dnia 26.01.2015r. Treść projektu programu w załączeniu.


Pobierz Program

Drukuj

Informacja

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: PCPR Opublikowano: .