adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Warsztaty dotyczące otwarcia działalności gospodarczej realizowane w ramach projektu "Schematom STOP!

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Lemańczyk Opublikowano: .

P1270782Dnia 21 stycznia rozpoczęły się warsztaty dotyczące otwarcia działalności gospodarczej realizowane w ramach projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż". W warsztatach uczestniczą dorośli członkowie rodzin wielodzietnych biorących udział w Pilotażu, którzy zadeklarowali chęć podniesienia swojej wiedzy w tej tematyce. Zajęcia odbywają się w Centrum dla Rodzin, prowadzi je specjalista, wieloletni praktyk Pan Jacek Gąsowski Prezes Spółdzielni Socjalnej "Ares". Podstawową tematyką zajęć jest zakładanie działalności gospodarczej, pozyskiwanie funduszy europejskich, elementy prawa i przedsiębiorczości oraz funkcjonowanie spółdzielni socjalnych. Mamy nadzieję, że wiedza uzyskana przez uczestników warsztatów przyczyni się do zrozumienia zasad spółdzielczości a w dalszej perspektywie założenia własnej działalności gospodarczej.

IMGP9151.JPGIMGP9195.JPGP1270782.JPGP1270783.JPGP1270784.JPG

Drukuj

Projekt „Nowy Zawód-Nowy Start” w 2015 roku.

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Sobiegraj Opublikowano: .

W dniu 14.01.2015 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął Uchwałę nr 136/15 w sprawie zatwierdzenia alokacji na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego woj. świętokrzyskiego na 2015 rok realizujących projekty systemowe w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" oraz w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Działania 7.1 Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju,  informuje, że przyznana wartość alokacji na realizację Projektu „Nowy Zawód – Nowy Start” w 2015 roku wynosi  431 762,00 zł i jest to druga pod względem wielkości alokacja w województwie świętokrzyskim.  W ramach kolejnej edycji projektu „Nowy Zawód – Nowy Start” chcemy dotrzeć do osób najbardziej potrzebujących pomocy i wsparcia, przede wszystkim do osób niepełnosprawnych z terenu powiatu buskiego. Nasze działania podejmowane są na terenie całego powiatu.

 
W związku z tym zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane,
które nie brały udziału w dotychczasowych edycjach projektu do składania deklaracji uczestnictwa.
 
Zapraszamy do Biura Projektu, które mieści się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju,

Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój.
Informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr tel. 41 370 81 81

Źródło: Nowy Zawód - Nowy Start

Drukuj

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata 2015-2017.

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

pprp1Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż zgodnie z art. 180 pkt.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2013 r. Nr , poz. 135 z późniejszymi zmianami) przystąpiło po raz kolejny do opracowywania Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata 2015-2017. W związku z powyższym zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu programu oraz zgłaszania swoich uwag do dnia 26.01.2015r. Treść projektu programu w załączeniu.


Pobierz Program

Drukuj

Informacja

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: PCPR Opublikowano: .

Drukuj

Podziękowanie

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: PCPR Opublikowano: .

Drukuj

Komputer dla zawodowej rodziny zastępczej

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju wraz ze Stowarzyszeniem „Rodzina – Wspólna Troska” przekazało dla zawodowej rodziny zastępczej z gminy Pacanów komputer stacjonarny. Był to zapewne bardzo niespodziewany ale jakże przyjemny prezent, który na pewno znalazł się pod  świąteczną choinką.

Drukuj

Andrzej choruje na Polineuropatię ruchowo – czuciową typ I (HMSN1)

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: PCPR Opublikowano: .

Andrzejowi potrzebna pomóc w sfinansowaniu: turnusu rehabilitacyjnego i stałej specjalistycznej rehabilitacji oraz lekarstw łagodzących przebieg choroby.

Numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000060517
Konto: BP S.A. Oddz. w W-wie 62 1240 6175 1111 0000 4568 0739

wpisując dopisek: 13/AB/Polineuropatia

1 procenta na nr KRS 0000060517
(pit 37 poz 131 ) z dopiskiem 13/AB/Polineuropatia ( pit 37 poz 133 )

Urodziłem się 26.02.1965 r w Krakowie. Choruję od dziecka jest to choroba rzadka, genetyczna na którą nie ma żadnego leku - Polineuropatia ruchowo – czuciowa typ I ( HMSN1 ), nasilenie nastąpiło w 26 roku życia. Postępujący niedowład kończyn dolnych i górnych, zaniki mięśni, mieliny, puszczanie nóg w kolanach, zachwiania równowagi to główne objawy mojej choroby które powodują znaczne ograniczenia ruchów i samodzielnego funkcjonowania.
Drukuj

Jubileusz 25-lecia Caritas Diecezji Kieleckiej

Wpisano przez: Justyna Wójcik, przekazała do publikacji: Danuta Sołtyk Opublikowano: .

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Pan Andrzej Smulczyński wraz z pracownikiem socjalnym Panią Danutą Sołtyk w dniu 11 grudnia 2014 r. wzięli udział w gali jubileuszu 25- lecia działalności Caritas Diecezji Kieleckiej.Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Bazylice Katedralnej w Kielcach pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Jana Piotrowskiego.Część oficjalna odbyła się w Filharmonii Świętokrzyskiej, podczas której Biskup Kielecki Jan Piotrowski wręczył medale Beati Misericordes.Z Powiatu Buskiego odznaczona została Maria Woźniakowska - kierownik zespołu placówek Caritas w Świniarach zaangażowana w tworzenie pomocy dla chorych psychicznie.W ciągu 25 lat działalności Caritas Kieleckiej powstały 72 placówki dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych. Utworzono dwa hospicja stacjonarne (Kielce, Miechów), domy i stacje opieki (w tym siedem środowiskowych domów wsparcia dla ludzi po kryzysach psychicznych), świetlice środowiskowe, placówki rehabilitacyjne, przychodnie, stołówki charytatywne, przedszkola, świetlice, ogrzewalnie i schroniska dla bezdomnych, samotnych matek, ofiar przemocy. Z różnych form wsparcia Caritas Kieleckiej rocznie korzysta ponad 30 tysięcy potrzebujących.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju na co dzień współpracuje z Caritas Diecezji Kieleckiej, między innymi z Domem Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich oraz z Placówką w Świniarach. Współpraca układa się pomyślnie, gdyż obu instytucjom leży na sercu dobro osób potrzebujących.

 

Było nam niezmiernie miło uczestniczyć w tak podniosłej uroczystości.  

 

20141211_142629.jpg20141211_151755.jpg

 

 

Drukuj

Z wizytą studyjną w Norwegii

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: PCPR Opublikowano: .

DSC 0201Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński wziął udział w trzydniowej wizycie studyjnej w Oslo (6-8 październik 2014 r.). Celem wyjazdu była realizacja projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Pożytku Publicznego dotyczącego wprowadzenia zaawansowanych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji.

Drukuj

Aktywny samorząd Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju uprzejmie informuje, iż od dnia 02.05.2018 roku rozpoczęło nabór wniosków o dofinansowanie do: Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B;

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne , tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości;
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości)

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wnioski można składać w siedzibie Centrum w pokoju nr 8 lub drogą pocztową na adres al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój do dnia 30 sierpnia 2018 roku. W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego.

 

>>Dokumenty Aktywny Samorząd 2018<<