adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik

PCPR-12

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Kongres „Rodzicielstwa Zastępczego – Dziecko jest najważniejsze”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

kongres1Dnia 12.06.2019r. w Ministerstwie Technologii i Przedsiębiorczości w Warszawie odbył się 7. Kongres „Rodzicielstwa Zastępczego – Dziecko jest najważniejsze” zorganizowany przez Koalicję na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Kongres odbył się pod honorowym patronatem Minister Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej Bożeny Borys – Szopy oraz Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka. Konferencja poświęcona była rodzinnej pieczy zastępczej. W czasie Kongresu, wyróżnione zostały samorządy, które starają się dobrze realizować zapisy obowiązującego prawa. Podczas Kongresu przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazał Krzyże Zasługi rodzicom zastępczym związanym z organizacjami członkowskimi Koalicji. W końcowej części Kongresu odbyły się prelekcje między innymi Małgorzaty Kleckiej z Fundacji FAStryga, Katarzyny Świeczkowskiej ze Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku oraz Kamila Nowaka, pedagoga, autora bloga blogojciec.pl.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju a zarazem Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM reprezentowały Danuta Sołtyk i Justyna Zięba. Przewodniczący Stowarzyszenia Andrzej Smulczyński na ręce organizatorów przekazał list gratulacyjny, który został odczytany przez Joannę Luberadzką – Grucę z Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

kongres1.JPGkongres2.JPGkongres3.JPGkongres4.JPGkongres5.JPGkongres6.JPGkongres7.JPGkongres8.JPGkongres9.JPGkongres10.JPGkongres11.JPGkongres12.JPG

Drukuj

ZAJĘCIA KULINARNE W CENTRUM DLA RODZIN

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalik Opublikowano: .

IMG 20190611 160310W każdy wtorek w ramach funkcjonowania Centrum dla Rodzin odbywają się warsztaty kulinarne z pedagogiem. W tym tygodniu dzieci miały możliwość przygotowania kuleczek a`la Rafaello z owocami w środku. Dzieci z radością pracowały, były dumne, że same zrobiły coś tak niezwykle smacznego. Przyrządzanie posiłków uczy dziecko kreatywnego myślenia, staje się ono bardziej śmiałe, samodzielne oraz lepiej zorganizowane. Nabywa prawidłowych nawyków żywieniowych i higienicznych. A wszystko to poprzez świetną zabawę. Podsumowaniem wysiłków kulinarnych jest wspólna degustacja pyszności stworzonych przez dzieci oraz zachwyt nad smakami i aromatami.

Drukuj

W Busku-Zdroju otwarto Regionalny Ośrodek Konsumencki

Łukasz Drobek Opublikowano: .

otwarcie001.jpgWe wtorek, 11 czerwca w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nastąpiło uroczyste otwarcie Regionalnego Ośrodka Konsumenckiego w Busku-Zdroju, prowadzonego w ramach projektu Dlakonsumenta.pl realizującego zadanie pt. "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów w latach 2019-2020 finansowanego przez UOKiK". W uroczystości wzięli udział znakomici goście, wśród nich: Starosta Buski Jerzy Kolarz, Jolanta Maj – naczelnik Wydziału Oświaty i Infrastruktury Społecznej, Wojciech Bugaj – zastępca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Kielcach, Joanna Jabłońska – wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, Mariusz Musiał – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Busku-Zdroju, Dariusz Szczepaniak – doradca kluczowy Świętokrzyskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej w Busku-Zdroju, Aneta Chwalik – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Marta Podsiadło – Inspekcja Handlowa w Kielcach, Małgorzata Pajor – MOPS Busko-Zdrój. 

Drukuj

BEZPŁATNE okulary dla podopiecznych z rodzin zastępczych

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

0601Dziesięciu podopiecznych z rodzin zastępczych powiatu buskiego otrzymało bezpłatnie okulary. Badanie okulistyczne odbyło się w ramach Programu „ZOBACZ LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”. Partnerami projektu są: Fundacja Przyjaciółka oraz firmy produkujące szkła okularowe; Essilor Polonia Sp. z o.o., JZO S.A., JAI KUDO Polska Sp. z o.o., Essilor Optical laboratory. Udział podopiecznych z rodzin zastępczych w projekcie umożliwił w ramach działań prozdrowotnych - profilaktyczne badanie wzroku 22 podopiecznych. Dzieci, u których w wyniku badania stwierdzono wadę wzroku otrzymały w ramach programu oprawki okularów i szkła korekcyjne. Dziękujemy za wsparcie.

Drukuj

Spotkanie z asystentami i opiekunami w ramach projektu „Rodzina Wspólna Troska”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska Opublikowano: .

W dniu 03.06.2019 r. w siedzibie ZDZ CKZ w Busku-Zdroju odbyło się spotkanie przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zakładu Doskonalenia Zawodowego CKZ w Busku-Zdroju z asystentami osobistymi osób niepełnosprawnych i opiekunami osób niesamodzielnych zatrudnionymi w ramach projektu „Rodzina Wspólna Troska” RPSW.09.02.01-IŻ.00-26-145/17. Spotkanie zostało zorganizowane celem uświadomienia osobom zatrudnionym w projekcie – asystentom osobistym ON i opiekunkom osób niesamodzielnych ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie świadome działania względem podopiecznych mające znamiona przestępstwa, w tym posługiwania się ich osobistymi dokumentami. Przypomnieniu poddano też kwestie związane z możliwością skorzystania przez UP z usług prawnych w ramach projektu „Rodzina Wspólna Troska”, wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego oraz przewozu samochodem służbowym.

DSCN0304.JPGDSCN0305.JPGDSCN0309.JPG

Drukuj

Usługi prawnika

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych  i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika będą świadczone w miesiącu czerwiec w następujących terminach:


   06.06.2019r. (czwartek) w godz. 8.30-11.30

07.06.2019r. (piątek) w godz. 13.30-15.30

   13.06.2019r. (czwartek) w godz. 8.30-11.30

14.06.2019r. (piątek) w godz.13.30-15.30

26.06.2019r. (środa) w godz. 8.30-10.30

     27.06.2019r. (czwartek) w godz. 8.30- 10.30

 

 

Zapraszamy Uczestników Projektu zakwalifikowanych przez wszystkich Partnerów Projektu do skorzystania zusług prawnika, któryprzyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 81 ; 570 594 062 lub zgłaszając się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pokój nr 10).

 

Drukuj

Teatr profilaktyczny KURTYNA z Krakowa dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku– Zdroju informuje, iż w ramach realizowanego Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych odbyły się w dniu 03.06.br. spektakle teatralne dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. Przedstawienia teatralne odbyły się w Sanatorium Marconi w Sali koncertowej w godzinach  16.00-18.00. Spektakle skierowane były do dwóch grup wiekowych. Dzieci w wieku przedszkolnym  i wczesnoszkolnym zobaczyły bajkę profilaktyczną "CIAMAJDA", natomiast starsza grupa wiekowa zobaczyła spektakl profilaktyczny pt. „WYZWANIE”. Obydwa spektakle przeprowadzili aktorzy TEATRU KURTYNA z KRAKOWA.

 

Teatr1.JPGTeatr14.JPGTeatr13.JPGTeatr12.JPGTeatr11.JPGTeatr10.JPGTeatr9.JPGTeatr8.JPGTeatr7.JPGTeatr6.JPGTeatr5.JPGTeatr4.JPGTeatr3.JPGTeatr2.JPG