adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Kondolencje

Łukasz Drobek Opublikowano: .

starosta

Drukuj

INFORMACJA DLA RODZIN Z POWIATU BUSKIEGO.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Eliza Brych-Sobczyk Opublikowano: .

NOWY PROJEKT PARTNERSKI PCPR „DLA DOBRA RODZINY”

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż wraz z Gminą Busko-Zdrój/ Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Busku Zdroju oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju przystąpiło do realizacji Projektu partnerskiego pn. „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

projekt2019

PCPR W BUSKU-ZDROJU jako lider projektu realzuje następujące zadania:

1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje zadania w zakresie interwencji kryzysowej oferując wsparcie osobom i rodzinom dotkniętym problemami i sytuacjami kryzysowymi. Oferuje pomoc:

 • Psychologiczną (indywidualną oraz grupową),
 • Prawną,
 • Socjalną,
 • Psychiatryczną,
 • Terapii uzależnień,
 • Rehabilitacyjną.

 

2. Wsparcie na rzecz osób funkcjonujących w ramach rodzinnej pieczy zastępczej:

 • Poradnictwo psychologiczne i rodzinne,
 • Grupy wsparcia,
 • Szkolenia rodzin zastępczych,
 • Praca socjalna z rodziną,
 • Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży,
 • Aktywizacja społeczna i kulturowa dzieci i młodzieży (karnety na basen, karnety do kina).

3. W ramach Centrum dla Rodzin będzie świadczona pomoc:

 • Pedagogiczna,
 • Kółka zainteresowań (artystyczne, rekreacyjno-ruchowe, kulinarne, bajkoterapia, kółko gier planszowych, warsztat mediacji rówieśniczych),
 • Trening biofeedback,
 • Terapia logopedyczna,
 • Hipoterapia,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • Warsztaty wychowawcze dla rodziców,
 • Grupy wsparcia dla matek,
 • Wyjazdy integracyjne i aktywizujące dla rodzin,
 • Wakacje i półkolonie dla dzieci.

Centrum dla Rodzin funkcjonuje w Busku-Zdroju, ul. Leszka Marcińca 4 (HUFIEC ZHP) w godzinach popołudniowych.

POTRZEBUJESZ POMOCY CZEKAMY NA CIEBIE.

Wszystkie zainteresowane osoby skorzystaniem ze wsparcia w ramach projektu zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju Al. Mickiewicza 27 pok. nr 10, tel. /041/ 370 81 81 lub z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej pod nr tel. /041/ 370 81 87 w PCPR (pok. nr 5).

Drukuj

PCPR Busko – Zdrój uczestniczyło w Ogólnopolskim Spotkaniu Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aneta Chwalik Opublikowano: .

57194535 1097804530427034 2933883170531049472 nW dniach 10 – 11 kwietnia 2019r. w Licheniu w powiecie konińskim odbyło się II Ogólnopolskie Spotkanie Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego pt. „Kierunek-dziecko”. Fundacja Przyjaciółka, Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu zaprosili do udziału w tym ważnym wydarzeniu 250 gości: organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, jak również osoby zainteresowane tematyką wsparcia dziecka  i rodziny.Miejscem spotkania było Wielkopolskie Centrum Konferencyjne Hotelu Atut w Licheniu Starym. Głównym celem dwudniowej konferencji było poznanie dobrych praktyk, wymiana doświadczeń i inspirowanie się wystąpieniami prelegentów. Spotkanie było próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób części samorządów udaje się dobrze realizować – wyznaczone przez prawo krajowe i międzynarodowe – kierunki w obszarze wsparcia dzieci i pieczy zastępczej. Podczas dwudniowych zajęć przeprowadzono szereg interesujących wykładów, warsztatów i paneli dyskusyjnych, a także wystąpienia znakomitych gości, profesjonalistów, teoretyków i praktyków. Honorowy patronat nad Spotkaniem Organizatorów Pieczy Zastępczej w Licheniu objęli: Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Mikołaj Pawlak Rzecznik Praw Dziecka.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju: Aneta Chwalik - Kierownik Zespołu Rodzinnej pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy Instytucjonalnej i Beata Smodrzewska – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej; jako jedyni reprezentanci województwa świętokrzyskiego.

56395163_2258716407749687_4504862798727086080_n.jpg56823444_669133520191574_5856842418162237440_n.jpg56899565_816817322022363_5987673581629210624_n.jpg56940325_657158871404379_5574695605487271936_n.jpg57131023_811407829222342_7329181924767825920_n.jpg57194535_1097804530427034_2933883170531049472_n.jpg

Drukuj

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu w Busku-Zdroju.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aneta Chwalik Opublikowano: .

1W dniu 9 kwietnia 2019r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu w Busku-Zdroju. Posiedzenie miało na celu wizytacje Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gnojnie oraz wizytację w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.

Tematyką posiedzenia Komisji było: „Zapoznanie się z funkcjonowaniem jednostek pomocy społecznej w świetle sprawozdania z ich działalności.”

 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg

Drukuj

Wielkanocna Zbiórka Żywności

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

podziekowania

57387483_328634931343673_1680407625302278144_n(1).jpg29497972_1712906468754981_8653167836425879552_o.jpg56569082_414251585822486_3366529902160379904_n.jpg56656092_574610519701826_5233897101670219776_n.jpg56691247_2287853984805207_6648519076815568896_n.jpg56730575_794980454205535_8707057392384212992_n.jpg57034568_336855783631807_2785152937016426496_n.jpg