adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

20-lecie

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

UWAGA STUDENCI !!!

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska Opublikowano: .


aktywny-samorzad Nabór wniosków „Aktywny samorząd” 2019 Moduł II Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju  ogłasza nabór wniosków na drugie półrocze 2019 roku  w Module II programu "Aktywny samorząd" – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym od dnia 23 września 2019 roku. Termin zakończenia naboru wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020 upływa 10 października 2019 r. Wnioski można składać w siedzibie Centrum w pokoju nr 6 lub drogą pocztową na adres   ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.  W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego Wnioski będą przyjmowane również drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON) https://sow.pfron.org.pl

Podstawą złożenia wniosku w systemie SOW jest  w szczególności:

- posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Informujemy, że składanie wniosków w systemie SOW umożliwia otrzymanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia zwiększonego maksymalnie o kwotę 800 zł. Szczegółowe informacje można uzyskać w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Pobierz dokumenty

Klauzula informacyjna

Oświadczenia

 Oświadczenie dla zatrudnionych wnioskodawców

Oświadczenie o wysokości dochodów

Wniosek AS MII (P)

Zaświadczenie od pracodawcy

Zaświadczenie ze szkoły

Drukuj

Informacja o wynikach.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

wyniki

Drukuj

Wyjazdowe warsztaty dla rodzin zastępczych z zakresu „Trening Mediacji Rodzinnych i Integracji Emocjonalnej”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

W dniach 29 – 31 sierpnia 2019r. odbyły się Wyjazdowe warsztaty dla rodzin zastępczych z zakresu „Treningu Mediacji Rodzinnych i Integracji Emocjonalnej”w Ośrodku Wypoczynkowym w Krynicy Zdrój. Uczestniczyły w nim rodziny zastępcze z powiatu buskiego. Trzydniowy wyjazd był okazją dla rodziców zastępczych do podniesienia swoich umiejętności wychowawczych i samorozwoju podczas warsztatów z psychologiem. Nabyli wiedzę z zakresu wyrażania swoich emocji, dostrzegania sygnałów u swoich podopiecznych mogących świadczyć o ukrytych problemach, wspierania ich w rozwoju własnej emocjonalności. Uczestnicy warsztatów szkoleniowych mogli ponadto zdobyć doświadczenie w zakresie mediacji w rodzinach, sposobów prowadzenia konstruktywnej rozmowy z partnerami i podopiecznymi. Równocześnie dzieci i młodzież miały prowadzone zajęcia opiekuńczo – wychowawcze przez opiekunów.

Drukuj

Wyjazd do Energetycznego Centrum Nauki

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma Opublikowano: .

IMG 20190829 094835624Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w dniu 29.08.2019 r. odbyła się wycieczka dla dzieci uczęszczających na grupę dla młodzieży. Działanie to finansowane było z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Wycieczka rozpoczęła się o godzinie 8.00, gdzie wszyscy uczestniczy wyruszyli do Kielc.

Drukuj

Harmonogram pracy prawnika

Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika będą świadczone w miesiącu wrześniu w następujących terminach:

06.09.2019 r. (piątek) w godz. 8.30 – 10.30

13.09.2019 r. (piątek) w godz. 8.30 – 9.30

19.09.2019 r. (czwartek) w godz. 8.30 – 10.30

27.09.2019 r. (piątek) w godz. 8.30 – 9.30

Zapraszamy Uczestników Projektu zakwalifikowanych przez wszystkich Partnerów Projektu do skorzystania z usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 81; 570 594 062 lub zgłaszając się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pokój nr 8).