adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

„Nauka pływania dla dzieci z rodzin wielodzietnych w ramach Centrum Dla Rodzin”

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Autor: Wioleta Nieznalska Opublikowano: .

IMGP1699W ramach działalności Centrum Dla Rodzin dla dzieci z rodzin wielodzietnych zakwalifikowanych do  II edycji pilotażu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” od dnia 6 lipca 2015 r. rozpoczął się kurs pływania. Nauka pływania odbywa się na Pływalni Miejskiej w Busku – Zdroju.  Utworzone zostały dwie grupy wiekowe  aby dzieci mogły łatwiej nauczyć się pływać. Nasi podopieczni pierwsze kroki na basenie stawiają pod czujnym okiem instruktora, który dba o ich bezpieczeństwo.

Drukuj

Nauka jazdy konnej

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .


W ramach działalności Centrum Dla Rodzin dzieci z rodzin wielodzietnych zakwalifikowanych do pilotażu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” 07.07.2015r. rozpoczęły naukę jazdy konnej, która prowadzona jest  w Ośrodku Jeździeckim HIPOLAND ze Zbludowic.

Drukuj

Rozpoczęły się zajęcia w „Centrum dla Rodzin”

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

IMGP1662W ramach realizacji projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” z dniem 06 lipca 2015 roku rozpoczęło swoją działalność „Centrum dla Rodzin” w siedzibie Komendy Hufca ZHP ul. Bohaterów Westerplatte 4 w Busku – Zdroju. „Centrum dla Rodzin” sprawuje opiekę nad 30 dziećmi  z rodzin wielodzietnych powiatu buskiego biorących udział w pilotażu.

Drukuj

Informacja

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aneta Chwalik Opublikowano: .

logadps

Zakończenie  Projektu pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych
w  Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat  buski, poprzez  tworzenie lokali  aktywizujących, pracowni  terapii  zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz    z  zakupem  wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu”

 

W związku  z  zakończeniem  Projektu pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w  Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat  buski, poprzez  tworzenie lokali  aktywizujących, pracowni  terapii  zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz    z  zakupem  wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu”  w dniu 17 lipca 2015 roku o godz. 12.00 w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu.

Podczas konferencji przedstawione zostaną:

 • etapy realizacji projektu:
  • komponentu I  – część inwestycyjna – roboty budowlane
  • komponentu II – szkolenia personelu
 • nowa oferta Domu   Pomocy   Społecznej   w  Zborowie   obejmująca   zakres  świadczeń związanych z powstałymi lokalami aktywizującymi.
 • nowa strona internetowa ze spacerem wirtualnym.

Uczestnicy  konferencji  będą  mogli  zobaczyć   lokale   aktywizujące,  pomieszczenia  rehabilitacji i terapii zajęciowej z wyposażeniem będące rezultatem projektu.

 

Aneks kuchenny w nowym lokalu aktywizującym.jpgAneks wypoczynkowy w nowym lokalu aktywizującym.jpgNowa sala zajęć kulinarnych.jpgNowa łazienka dla osób niepełnopsrawnych II.jpgNowe pom. masażu membranowego.jpgNowe pomieszczenie masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa.jpgNowe pomieszczenie masażu wirowego kończyn górnych.jpgPokój mieszkalny w lokalu aktywizującym.jpgŁazienka w lokalu aktywizującym.jpg

 

 

Drukuj

Okresowa Ocena Sytuacji Dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

P1280651W dniu 22.06.2015r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju odbyło się posiedzenie Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Ośrodka Adopcyjnego w Kielcach, gminnych ośrodków pomocy społecznej, kurator sądowy, rodzice biologiczni z ograniczoną władzą rodzicielską oraz rodziny zastępcze z terenu powiatu buskiego. Zebranie prowadzili koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, psycholog i pracownik socjalny tut. Centrum. Na spotkaniu omówiono sytuację dzieci niepełnoletnich, których rodzice mają ograniczoną bądź są pozbawieni władzy rodzicielskiej.

 

P1280647.JPGP1280650.JPGP1280651.JPG

 

 

Drukuj

VI Spotkanie Sobótkowe w Solcu-Zdroju

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Anna Syska Opublikowano: .

IMGP1548Na zaproszenie Domu Pomocy Społecznej w Zborowie i Stowarzyszenia na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” dyrektor PCPR w Busku-Zdroju Andrzej Smulczyński wraz z pracownikami uczestniczył w VI Spotkaniu Sobótkowym nad zalewem w Solcu-Zdroju w dniu 24.06.2015 r.

Drukuj

Letnia szkoła dla rodziców i wychowawców z rodzin wielodzietnych zakwalifikowanych do projektu „Schematom STOP!”

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Anna Sztuk Opublikowano: .

P1280663Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku – Zdroju w ramach współpracy instytucjonalnej na rzecz rodzin wielodzietnych przy realizacji projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” wspólnie z liderem projektu Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju realizuje „Szkołę dla Rodziców i Wychowawców”.

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Busku – Zdroju w terminie od 22.06.2015 r. do 24.08.2015 r. przeprowadzą spotkania z zakresu wspierania umiejętności wychowawczych rodziców i wychowawców pt.: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały” i „Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych prowadzonych w cyklach cotygodniowych spotkań, podczas których poruszane będą następujące tematy :

 1. Budowanie dobrej relacji – dorosłe dziecko.
 2. Wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka.
 3. Budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka.
 4. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Warsztaty prowadzą: Jolanta Czyrny i Jolanta Skórska.

 

P1280659.JPGP1280660.JPGP1280663.JPG

Drukuj

Wizyta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu.

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aneta Chwalik Opublikowano: .

IMGP1434W dniu 22.06.2015 roku Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wraz  z Kierownikiem Zespołu ZRP Centrum, przedstawicielem Starostwa Powiatowego oraz Dyrektorem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach na zaproszenie Dyrektora PCPR w Zawierciu odwiedzali Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu oraz podlegające pod nie placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wizyta miała na celu rozeznanie nowych rozwiązań przekształcenia placówki zgodnie z art. 230 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

IMGP1496.JPGIMGP1504.JPGIMGP1508.JPGIMGP1430.JPGIMGP1434.JPGIMGP1443.JPGIMGP1449.JPGIMGP1452.JPGIMGP1458.JPGIMGP1463.JPGIMGP1473.JPGIMGP1474.JPGIMGP1486.JPGIMGP1488.JPGIMGP1495.JPG

Drukuj

Wizyta Studyjna w Koszalinie

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Autor: Wioleta Nieznalska Opublikowano: .

20150617 121848W dniach 17 – 19 czerwca 2015r. odbyła się Wizyta Studyjna do Koszalina członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę  i Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej realizujących program pilotażowy „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” w powiecie buskim. Wspólnie z nami celem wzajemnej integracji oraz wymiany doświadczeń wyjechali członkowie PZKW oraz MGI realizujący pilotaż w powiecie kieleckim.

Drukuj

Konferencja „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” w Krakowie

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazał do publikacji: Paula Prasałek Opublikowano: .

DSC 0596Dnia 22 czerwca 2015 o godzinie 10:00 w Krakowie odbyła się konferencja „Schamatom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pacy – pilotaż”.  Koordynator Powiatowy – Beata Doktór wraz z członkami Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej – Paulą Prasałek oraz Wioletą Nieznalską brały udział w konferencji gdzie prezentowane zostały dobre praktyki wypracowane w trakcie pilotażowej części projektu, a także założenia do Modelu Lokalnej Interdyscyplinarnej Współpracy.

Drukuj

Grupowa porada i informacja zawodowa w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Busku – Zdroju dla uczestników pilotażu „Schematom STOP!”

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazał do publikacji: Paula Prasałek Opublikowano: .

DSC 0138W Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku – Zdroju dla uczestników projektu "Schematom STOP! – wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” w dniach 10 i 16 czerwca 2015 r odbyła się  grupowa porada zawodowa. Natomiast dnia 11 czerwca 2015 uczestnicy projektu brali udział w grupowej informacji zawodowej. Celem grupowej porady zawodowej „ Znam swój potencjał – wchodzę na rynek pracy” było: