adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

UWAGA STUDENCI !!!

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Edyta Borek Opublikowano: .

aktywnysPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, że od dnia 10.09.2018r. przyjmuje wnioski na semestr zimowy w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski można składać w siedzibie Centrum w pokoju nr 8 lub drogą pocztową na adres al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój do dnia 10 października 2018 roku. W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego.

 

 

Pobierz

1. Wniosek

2. Zaświadczenie Szkoła

3. Oświadczenie o wysokości dochodow

4. Oświadczenia

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

6. Klauzula informacyjna dotycząca zbierania  danych

 

 

Drukuj

Warsztaty "Szkoła dla Rodziców Zastępczych"

Łukasz Drobek Opublikowano: .

zdjeciePowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że dnia 04.09.2018r. rozpoczęły się warsztaty „Szkoła dla Rodziców Zastępczych”. Wsparcie realizowane jest w ramach Projektu pn. „Nowy Start – Nowe Życie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Drukuj

Buskie Dni Seniora 2018

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma Opublikowano: .

Bez tytułuPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w dniu 02.09.2018 r. wystawiło swoje stoisko podczas Buskich Dni Seniora 2018. Wydarzenie zorganizowano z okazji Święta Seniorów. Dla wszystkich uczestników było przewidzianych wiele atrakcji, m. in.: kapeluszowy marsz seniorów, pokaz mody od lat 70 do współczesności, występ grupy teatralnej, koncert zespołu wokalnego, wystąpienia artystyczne najstarszych mieszkańców powiatu buskiego.