adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik

Aktualności

Drukuj

Uroczyste Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Łukasz Drobek Opublikowano: .

RGP 7988W dniu 23 listopada 2017r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju na czele z Dyrektorem Panem Andrzejem Smulczyńskim Członkiem Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju Panią Anną Kanią po raz pierwszy zorganizowali wspólnie w Sali Koncertowej Sanatorium „Marconi” w Busku – Zdroju  obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Jak co roku uroczystość poprzedziła Msza Święta w intencji pracowników socjalnych i służb społecznych odprawiona w Kościele św. Anny w Parku Zdrojowym przez Księdza Tadeusza Domagałę Kapelana Szpitalnego z Parafii Św. Brata Alberta oraz Mariana Janika Proboszcza Parafii pw. Bożego Ciała w Busku-Zdroju.

Drukuj

Ogólnopolska Świąteczna Zbiórka Żywności

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju po raz kolejny przyłącza się do Ogólnopolskiej Świątecznej Zbiórki Żywności. Akcja organizowana jest przez Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim. W dniach 01-03 grudzień 2017r. w całej Polsce będziemy zbierać żywność w ramach Ogólnopolskiej Świątecznej Zbiórki Żywności.

W wybranych sklepach przy specjalnie oznakowanych koszach dyżurować będą wolontariusze, którzy służą radą oraz informacją na temat zbiórki. Wszyscy chętni będą mogli pomóc, kupując choćby jeden dodatkowy produkt. Najbardziej potrzebne są artykuły spożywcze o długim terminie przydatności do spożycia np. konserwy mięsne, rybne, makaron, mąka, cukier, słodycze.

Zbiórkę żywności przeprowadzą wolontariusze szkół

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Buskiego.

Zbiórka prowadzona będzie w sklepach:

 • PSS Społem „Zenit”, Plac Zwycięstwa 22, 28-100  Busko-Zdrój
 • PSS Społem „Lux”, ul. Poprzeczna 4, 28-100  Busko-Zdrój
 • Delikatesy „Centrum”,  os. Sikorskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój
 • Biedronka, Al. Mickiewicza 14a, 28-100  Busko-Zdrój
 • Biedronka, ul. Nadole 2, 28-100  Busko-Zdrój
 • Delikatesy „Centrum”, ul.  Boh. Warszawy 59, 28-100 Busko-Zdrój
 • Stokrotka, ul. Partyzantów 1, 28-100  Busko-Zdrój
 • Kaufland, ul. Boh. Warszawy 114a, 28-100 Busko-Zdrój
 • Delikatesy „Orion”, ul. Rynek 22, 28-133  Pacanów
 • Delikatesy „Cezar”, ul. Szkolna 1, 28-133 Pacanów
 • Sklep „Na kozim Rogu”, ul. Rynek, 28-133 Pacanów
 • Market „DINO” w Pacanowie
 • Market „DINO” w Wiślicy
 • Delikatesy „Centrum”, ul. 1-go Maja 4,28-131 Solec-Zdrój
 • Sklep GROSZEK , ul. 1-go Maja 8, 28-131 Solec-Zdrój
 • Delikatesy „Centrum”, Wiślica, ul. Rynek 34, 28-160 Wiślica

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Zbiórce Żywności mającej na celu wsparcie najuboższych rodzin z terenu powiatu buskiego.

 

Drukuj

REALIZACJA STAŻY ZAWODOWYCH DOBIEGA KOŃCA!

Łukasz Drobek Opublikowano: .

W Projekcie „Dobry Zawód-Lepsze Życie” w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, ścieżka wsparcia oprócz poradnictwa psychologicznego, doradztwa zawodowego oraz kursu zawodowego obejmowała także półroczny staż zawodowy jako czwarty instrument zindywidualizowanej i kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej osób z terenu Powiatu Buskiego.

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN9583W dniu 13.11.2017r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju odwiedził przebywający na kuracji w Busku – Zdroju Zdzisław Wasilewski Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie.

Drukuj

Otwarty konkurs ofert „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

15 listopada 2017

ZARZĄD POWIATU W BUSKU - ZDROJU

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT:

 

Na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej” w 2018 roku.

 

 • Uchwała z załącznikiem [ PDF]
 • Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej [ PDF ]
 • Karta zgłoszenia [ PDF ]
 • Rozporządzenie MRPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) [ PDF ]

 

Drukuj

Otwarty konkurs ofert "Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku"

Łukasz Drobek Opublikowano: .

15 listopada 2017

ZARZĄD POWIATU W BUSKU - ZDROJU

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT:

 

ZARZĄD POWIATU W BUSKU - ZDROJU OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT:

Na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2018 roku.

 • Uchwała z załącznikiem [ PDF]
 • Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej [ PDF ]
 • Karta zgłoszenia [ PDF ]
 • Rozporządzenie MRPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) [ PDF ]
Drukuj

Ogólnopolska Świąteczna Zbiórka Żywności

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju po raz kolejny przyłącza się do Ogólnopolskiej Świątecznej Zbiórki Żywności. Akcja organizowana jest przez Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim. W dniach 01-03 grudzień 2017r. w całej Polsce będziemy zbierać żywność w ramach Ogólnopolskiej Świątecznej Zbiórki Żywności.

logaazbiorkaW wybranych sklepach przy specjalnie oznakowanych koszach dyżurować będą wolontariusze, którzy służą radą oraz informacją na temat zbiórki. Wszyscy chętni będą mogli pomóc, kupując choćby jeden dodatkowy produkt. Najbardziej potrzebne są artykuły spożywcze o długim terminie przydatności do spożycia np. konserwy mięsne, rybne, makaron, mąka, cukier, słodycze.  Zbiórkę żywności przeprowadzą wolontariusze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Buskiego.

 

 

Drukuj

-PROJEKT „NOWY START-NOWE ŻYCIE”- HIPOTERAPIA DLA DZICI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju, realizator projektu „Nowy Start-Nowe Życie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych informuje, że zajęcia specjalistyczne skierowane do dzieci z Rodzin Zastępczych (dla I gr. dzieci) dobiegają końca. Zajęcia z hipoterapii to nie tylko forma rekreacyjna spędzania czasu z koniem ale przede wszystkim rehabilitacja wieloprofilowa, która ma pozytywny wpływ na stan psycho-fizyczny dziecka. Koń w hipoterapii odgrywa rolę współterapeuty i zapewnia nowe, niespotykane możliwości nie występujące w innych metodach terapeutycznych. Efektywność specjalistycznego wsparcia zależy od systematycznej pracy oraz możliwości współterapeuty –konia, który koryguje postawę ciała, zapobiega przykurczom i ograniczeniom ruchomości w stawach, pobudza zmysły, uaktywnia, uczy i relaksuje, zwiększa możliwości lokomocyjne, przywraca zaburzoną symetrię mięśni tułowia oraz zmniejsza spastyczność mięśni. Zajęcia z hipoterapii to przede wszystkim nowe pozytywne, emocje towarzyszące dzieciom, uśmiech na twarzach i radość z obcowania ze zwierzęciem pozytywnie zapisują się w pamięci najmłodszych.

20171105_141741.jpg20171105_141746.jpg20171105_141817.jpg20171105_141845.jpg20171104_143620.jpg20171104_143631.jpg20171104_160949.jpg

Drukuj

PCPR w Busku-Zdroju wytypowany do projektu dotyczącego pieczy zastępczej

Łukasz Drobek Opublikowano: .

loga-111 

DSCN9557Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju został  wytypowany do udziału w ogólnopolskim projekcie "Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach" jako powiat poprawiający reprezentatywność grupy  powiatów wyróżniających się w zakresie rozwoju pieczy zastępczej wskazanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt ma przyczynić się do zmian w systemie pieczy zastępczej – tak by, zgodnie  z zapisami prawa, do roku 2020 jak najwięcej dzieci pozostających pod opieką instytucji, mogło znaleźć się w rodzinnej opiece zastępczej.

W dniach 9-10 listopad br. w siedzibie Centrum w powyższej sprawie odbyły się spotkania przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej, rodzin zastępczych, kuratorów sądu rodzinnego, placówek opiekuńczo-wychowawczych i przedstawicieli Starostwa Powiatowego z terenu powiatu buskiego.

W pierwszym dniu zostały przeprowadzone wywiady indywidulane z Dyrektorem Centrum p. Andrzejem Smulczyńskim dotyczące następującej tematyki: „Polityki Powiatu wobec rodzin”, „Polityka Powiatu w obszarze pieczy zastępczej – Tworzenie  i realizowanie Powiatowych Programów Rozwoju Pieczy Zastępczej (PPRZPZ0)”, „Dziecko w Pieczy Zastępczej” oraz „Działania na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej i przekształcania placówek”. Wywiady zostały przeprowadzone również z rodzinami zastępczymi z terenu powiatu buskiego.

W drugi dzień odbyło się szkolenie/ spotkanie dotyczące wspólnego wypracowania rekomendacji w obszarze deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.

Stworzone w projekcie narzędzie badawcze pozwoli na dokonanie oceny przebiegu  i kosztów wdrażania zmian w systemie w samorządach, dzięki czemu opracowane zostaną szczegółowe rekomendacje do  procesu deinstytucjonalizacji.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązuje samorządy do rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, których celem powinny być działania profilaktyczne i przejście od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej  (tzw. deinstytucjonalizacja).  Realizatorom projektu zależy, by młodsze dzieci w ogóle nie trafiały pod opiekę placówek, a niezależnie od wieku i stanu zdrowia, te które już się    w nich wychowują, miały szanse na przejście pod opiekę rodziców zastępczych. To pozwoli na ograniczenie strat związanych z umieszczeniem w pieczy zastępczej oraz stworzy możliwość nawiązywania więzi, które są niezbędne do harmonijnego rozwoju dziecka.

DSCN9532.JPGDSCN9541.JPGDSCN9543.JPGDSCN9548.JPGDSCN9557.JPGDSCN9566.JPGDSCN9567.JPGDSCN9570.JPGDSCN9575.JPGDSCN9578.JPGDSCN9579.JPGDSCN9531.JPG