adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

WYJAZD INTEGRACYJNY

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

IMG 20180806 080725Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju informuje, iż w ramach Programu Osłonowego „Razem Pokonamy Przemoc” w dniu 6.08.2018 r. odbyła się wycieczka integracyjna do Sandomierza dla kobiet korzystających ze wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wolny czas spędzany w formie wyjazdowej umożliwił odpoczynek od codziennych obciążeń, związanych z obowiązkami. Dzieci w tym czasie miały zapewnioną opiekę podczas zorganizowanych wakacji. Aby nie marnować czasu Panie wyruszyły autokarem wcześnie rano z Buska-Zdroju. Podczas wycieczki zwiedziły największe atrakcje rejonu między innymi: Bazylikę Katedralną, Kościół Świętego Jakuba, Dom Długosza, Kolegium Gostomianum, Rynek pełny zabytkowych kamienic, ratusz. Był również czas na odpoczynek podczas rejsu po Wiśle.

Drukuj

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Łukasz Drobek Opublikowano: .

http://www.pcpr.busko.pl/cms/cache/502x53__cache_499x53__images_aktualnosci_2018_04_efs2018.png

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na Zakup i dostawę materiałów zużywalnych w ramach projektu  „Rodzina Wspólna Troska” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej  jakości usług społecznych".

Pobierz Dokumenty w PDF

1. Zapytanie

2. Klauzula Informacyjna

Drukuj

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) informuje, żepostępowanie o zamówienie publiczne prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności pn. „Zakup i dostawa samochodu  do przewozu osób niepełnosprawnych” zostało unieważnione.

Pobierz plik

 

Drukuj

Informacja

Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że w ramach realizacji Projektu partnerskiego „Rodzina Wspólna Troska” Oś 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 został uruchomiony nowy numer kontaktowy.

 

Wszystkie pytania dotyczące wsparcia w ramach Projektu prosimy kierować pod nr tel.:

 

 570 594 062

Drukuj

WAKACYJNY CZAS

Łukasz Drobek Opublikowano: .

http://www.pcpr.busko.pl/cms/cache/502x53__cache_499x53__images_aktualnosci_2018_04_efs2018.png

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku– Zdroju informuje, iż w ramach realizowanego Projektu pod nazwą: „Nowy Start – Nowe Życie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych z dniem 16.08.2018 r. rozpoczęła się aktywizacja społeczno-edukacyjna dla rodziców samotnie wychowujących dzieci wraz z zapewnieniem kompleksowej opieki dla ich pociech.

Przez okres 20 dni w czasie wakacji dzieciom zostaną zapewnione różne atrakcje w postaci:

  • gier, zabaw i animacji na boisku zewnętrznym,
  • warsztatów plastycznych,
  • warsztatów komputerowych,
  • zajęć w sali gimnastycznej,
  • zabaw na placu zabaw oraz skatparku,
  • przejażdżki bryczką,
  • wyjazdu do teatru i kina,
  • ogniska z pieczeniem kiełbasek.

W programie dla dzieci oraz ich matek zaplanowana jest również wycieczka do miejsca atrakcyjnego turystycznie na terenie województwa świętokrzyskiego.

Mamy nadzieje, że każdego dnia dzieci będą się dobrze bawić, poznawać otoczenie przez pryzmat różnego rodzaju gier edukacyjnych, a także wycieczek i spacerów, które pozytywnie kształtują wyobraźnie, osobowość i postawy dziecka.

 Dodatkowo dla 10 matek samotnie wychowujących dzieci będą zorganizowane 3 dniowe warsztaty rozwoju osobistego, które przewidują:

  • warsztaty psychologiczne „ Wiara we własne możliwości”,
  • warsztaty z autoprezentacji oraz poprawy własnego wizerunku wraz z usługą kosmetyczną lub fryzjerską.

Organizacja opieki dla dzieci podczas wakacji oraz warsztaty szkoleniowo-edukacyjne dla matek to połączenie przyjemnego z pożytecznym - dla dzieci wiele atrakcji i nowych doświadczeń, a dla rodziców czas na rozwój osobisty.