adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Łukasz Drobek Opublikowano: .

http://www.pcpr.busko.pl/cms/cache/502x53__cache_499x53__images_aktualnosci_2018_04_efs2018.png

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) informuje, że postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na koszty abonamentu telefonicznego na potrzeby realizacji usług asystenckich i opiekuńczych zostało unieważnione.

 

pdfPobierz PDF

Drukuj

TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU „RODZINA WSPÓLNA TROSKA”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Beata Doktór Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informuje,

że przyjmuje zgłoszenia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych do objęcia usługami opiekuna osób niesamodzielnych i usługami asystenta osób niepełnosprawnych dla 40 osób

 

Wsparcie oferujemy dla 40 osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Buskiego:

 

 • 20 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności skorzysta z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej, który wesprze osobę niepełnosprawną m.in. w:
 • robieniu zakupów;
 • sprawach urzędowych;
 • podstawowych czynnościach w domu;
 • przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania;
 • korzystaniu ze sprzętu teleinformatycznego.
 • 20 osób niesamodzielnych skorzysta z pomocy opiekuna osób starszych                                                 i niesamodzielnych m.in. w:
 • zaspakajaniu codziennych potrzeb;
 • przygotowaniu i dostarczaniu posiłków;
 • utrzymywaniu porządku i czystości w najbliższym otoczeniu.
 • 30 Uczestników Projektu zostanie objętych usługami usprawniająco - rehabilitacyjnymi w miejscu zamieszkania;
 • 20 Uczestników Projektu usługami uzupełniającymi do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;
 • wszyscy Uczestnicy Projektu będą mogli skorzystać z porad prawnych                                                 z zakresu prawa rodzinnego oraz porad psychologicznych;

 

 • profesjonalnym wsparciem będzie służył doradca ds. osób niepełnosprawnych/opiekun wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego,

 

 • zostanie doposażona Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego.

 

Zainteresowane osoby oraz Rodziny, które mieszkają wraz z osobą niepełnosprawną lub niesamodzielną zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju

Al. Mickiewicza 27

pok. nr 10, nr tel. /041/ 370 81 81

    

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług

Drukuj

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Sobiegraj Opublikowano: .

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) informuje, że postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu biurowego na potrzeby realizacji zadania zostało unieważnione.

pdfPobierz PDF

Drukuj

„Dobry start” w powiecie Buskim.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Danuta Sołtyk Opublikowano: .

obrystarkielceW dniu wczorajszym tj. 14 czerwca 2018r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach została zorganizowana konferencja związana z realizacją rządowego programu „Dobry start”. Konferencję inaugurującą program w naszym regionie otworzyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska. W konferencji z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju wzięła udział Danuta Sołtyk. Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód..Wnioski o świadczenie można składać już od 1 lipca w wersji elektronicznej, a od 1 sierpnia - drogą tradycyjną. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej składa: rodzic zastępczy, osoba prowadzącą rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo wychowawczej.

Drukuj

Program „Dobry Start”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Danuta Sołtyk Opublikowano: .

 

DobryStartlogoProgram „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wsparcie otrzymać może 4,6 mln uczniów. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.  Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód. Jak wynika z danych CBOS w przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku roku szkolnego 2017/2018 średnio 686 zł, łącznie dla dwojga uczniów było to średnio 1268 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci – 1729 zł.

Plakat dobry start A2

Drukuj

Dzień Otwarty

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Beata Smodrzewska Opublikowano: .

PLAKAT

Drukuj

WYRÓŻNIENI PO RAZ TRZECI

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

przemoc

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju po raz trzeci wygrało konkurs ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Nasz Powiat spośród czterech powiatów w Województwie Świętokrzyskim, figuruje na pierwszym miejscu i uzyskał dofinansowanie w wysokości 28 tysięcy złotych.

Projekt pn. „Razem pokonamy przemoc” będzie realizowany od czerwca do końca grudnia bieżącego roku. Głównym jego celem jest zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie. Zakładane działania pozwolą również na podniesienie efektywności współpracy instytucji pomagających w związku z problemem przemocy w rodzinie.

Drukuj

Zapytanie – Sondaż Rynku nr 2/2018

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu biurowego na potrzeby zadania w ramach projektu  „Rodzina Wspólna Troska” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej  jakości usług społecznych".

 

Pobierz dokumenty

pdfWzór Oferty
pdfZapytanie - Sondaż Rynku

 

 

Drukuj

Jak co roku w Pacanowie

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma Opublikowano: .

20180603 133959Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju co roku wystawia stoisko na „Festiwalu Kultury Dziecięcej” w Pacanowie. Festiwal jest jednym z największych wydarzeń kulturalnych przygotowanych w Polsce dla dzieci i przez dzieci. W tym roku odbył się w dniu 03 czerwca. Podczas festynu przedstawialiśmy działalność Centrum tj. zachęcaliśmy do udziału w naszym projekcie EFS, do skorzystania z oferty „Centrum dla Rodzin” oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej, informowaliśmy o możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej, promowaliśmy rodzicielstwo zastępcze, informowaliśmy o uprawnieniach osób niepełnosprawnych.

20180603_134005.jpg20180603_134007.jpg20180603_134716.jpg20180603_134907.jpg20180603_135449(0).jpg20180603_140315.jpg20180603_150619.jpg20180603_151730.jpg20180603_1243252.jpg20180603_124325.jpg20180603_133959.jpg20180603_134001.jpg

Drukuj

30 MAJA Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Łukasz Drobek Opublikowano: .

maj

Z okazji  Dnia Rodzicielstwa Zastępczego składamy wszystkim Rodzinom Zastępczym wyrazy szacunku i podziękowania, za Państwa pracę i oddanie dla dzieci. Wyrażamy szczery podziw dla Państwa empatii, odwagi i odpowiedzialności.Państwa poświęcenie się dla idei rodzicielstwa zastępczego pozwala dzieciom wzrastać w cieple domowego ogniska. Życzymy Państwu wielu sił, cierpliwości i wytrwałości w pełnieniu tej jakże potrzebnej społecznie funkcji Rodziny Zastępczej, niegasnącego optymizmu i samych szczęśliwych dni.

Drukuj

Okresowa Ocena Sytuacji Dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

IMGP8906W dniu 28.05.2018r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju odbyło się spotkanie mające na celu Okresową Ocenę Sytuacji Dziecka Umieszczonego w Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele, gminnych ośrodków pomocy społecznej, kurator sądowy, przedstawiciel ośrodka adopcyjnego, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju oraz rodziny zastępcze z terenu powiatu buskiego. Na spotkaniu omówiono sytuację dzieci, które nie osiągnęły pełnoletności.

IMGP8907 (2).JPGIMGP8901.JPGIMGP8906.JPG

Drukuj

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „Rodzina w 100-lecie Niepodległości”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju gratuluje zwycięzcom konkursu plastycznego.

rys1x

I miejsce:

Uczennica z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy - otrzymuje bilet wstępu dla 4 osób do PARKU ENERGYLANDIA W ZATORZE

 II miejsce:

Uczennica z Szkoły Podstawowa w Brzostkowie - otrzymuje bilet wstępu dla 4 osób do PARKU ROZRYWKI I MINIATUR SABAT KRAJNO

 III miejsce:

Uczennica z Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza w Pacanowie - otrzymuje bilet wstępu dla 4 osób do ZOO LEŚNE ZACISZE W LISOWIE

 Wyróżnienia:

Uczennica z Szkoły Podstawowa nr 1 w Busku-Zdroju

Uczennica z Szkoły Podstawowa nr 1 w Busku-Zdroju

- otrzymują bon na przejażdżkę konną w Ośrodku jazdy konnej i hipoterapii - HIPOLAND W ZBLUDOWICACH

 

Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w konkursie!