adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Informacja

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Sobiegraj Opublikowano: .

Drukuj

Informacja

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Sobiegraj Opublikowano: .

Drukuj

Informacja

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Sobiegraj Opublikowano: .

Drukuj

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA OSOBISTE ŚWIADCZENIE USŁUG NA STANOWISKU PRAWNIKA W RAMACH PROJEKTU KONKURSOWEGO „RODZINA WSPÓLNA TROSKA”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Sobiegraj Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na Osobiste świadczenie usług na stanowisku Prawnika w ramach projektu  „Rodzina Wspólna Troska” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej  jakości usług społecznych".

zapytanie 07

 

Pobierz

1. Zapytanie -Sondaż Rynku

2. Oferta

 

Drukuj

Pomóżmy Mateuszkowi

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Beata Smodrzewska Opublikowano: .

foto 2

Dnia 19.05.2018 r .dowiedzieliśmy się, że nasz syn Mateuszek, który ma 13 miesięcy ma nowotwór złośliwy, guz wątroby zwany „hepatoblastoma”. Od tego dnia wraz z mężem czuwamy nad Mateuszkiem w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Sytuacja jest ciężka. Mateuszek ma za sobą 7 chemii po których dochodzi do siebie. Czeka nas jeszcze kilka serii, aby móc przystąpić do operacji , która być może pozwoli na usunięcie złośliwego guza z wątroby Mateuszka, w przeciwnym razie Mateuszka ratuje przeszczep wątroby.
Prosimy o pomoc finansową związaną z pobytem i hospitalizacją Mateuszka. Prosimy o darowizny na Fundację „Nasze Dzieci” nr. rachunku bankowego
7612 40 1109 1111 0010 1163 76 30 tytułem: darowizna/pomoc Mateusz Wojtasik.

 Za pomoc i wsparcie finansowe – Dziękujemy

 

 

Drukuj

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Sobiegraj Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) informuje, że postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na Zakup i dostawę materiałów zużywalnych zostało unieważnione.

 

Pobierz

Drukuj

Wakacje dla dzieci realizowane w ramach projektu „Nowy Start- Nowe Życie” dobiegły końca!

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku– Zdroju informuje, iż w ramach realizowanego Projektu pod nazwą: „Nowy Start – Nowe Życie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych z dniem 10.08.2018 r. dobiegła końca aktywizacja społeczno-edukacyjna dla rodziców samotnie wychowujących dzieci wraz z zapewnieniem kompleksowej opieki dla ich pociech.

Drukuj

WYJAZD INTEGRACYJNY

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

IMG 20180806 080725Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju informuje, iż w ramach Programu Osłonowego „Razem Pokonamy Przemoc” w dniu 6.08.2018 r. odbyła się wycieczka integracyjna do Sandomierza dla kobiet korzystających ze wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wolny czas spędzany w formie wyjazdowej umożliwił odpoczynek od codziennych obciążeń, związanych z obowiązkami. Dzieci w tym czasie miały zapewnioną opiekę podczas zorganizowanych wakacji. Aby nie marnować czasu Panie wyruszyły autokarem wcześnie rano z Buska-Zdroju. Podczas wycieczki zwiedziły największe atrakcje rejonu między innymi: Bazylikę Katedralną, Kościół Świętego Jakuba, Dom Długosza, Kolegium Gostomianum, Rynek pełny zabytkowych kamienic, ratusz. Był również czas na odpoczynek podczas rejsu po Wiśle.