adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik

Aktualności

Drukuj

Informacja

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

 
W dniu 8.03.2018 r. dyżur psychologa
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
będzie w godzinach 7.30-15.30.
 
Drukuj

UWAGA STUDENCI !!!

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Edyta Borek Opublikowano: .

aktywny-samorzadPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, że od dnia 01.03.2018r. przyjmuje wnioski na semestr letni w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski można składać w siedzibie Centrum w pokoju nr 8 lub drogą pocztową na adres al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój do dnia 30 marca 2018 roku.W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego.

 

 Wniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinasowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Drukuj

Wielkanocna Zbiórka Żywności 16-17 marca 2018r.

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Justyna Zięba Opublikowano: .

zbiorka 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Rodzina –Wspólna Troska” po raz kolejny przyłącza się do Ogólnopolskiej Wielkanocnej Zbiórki Żywności. Akcja organizowana jest przez Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim. W dniach 16-17 marca br. w całej Polsce będziemy zbierać żywność w ramach Ogólnopolskiej Wielkanocnej Zbiórki Żywności. W wybranych sklepach przy specjalnie oznakowanych koszach dyżurować będą wolontariusze, którzy służą radą  oraz  informacją  na temat zbiórki. Wszyscy chętni  będą mogli pomóc, kupując choćby jeden dodatkowy produkt. Najbardziej potrzebne są artykuły spożywcze o długim terminie przydatności do spożycia np. konserwy mięsne, rybne, makaron, mąka, cukier, słodycze.

 

plakat z 2018Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Zbiórce Żywności mającej na celu wsparcie najuboższych rodzin z terenu powiatu buskiego.
Zbiórkę żywności poprowadzą wolontariusze szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych z Powiatu Buskiego.

Drukuj

DYŻUR PRAWNIKA

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

prawnikInformujemy, że dyżur prawnika w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w bieżącym tygodniu jest przeniesiony na dzień 1.03.2018 r. (czwartek) w godz. 15.30 – 17.00. W dniu 2.03.2018 r. prawnik nie będzie przyjmował.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych!

Drukuj

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT PARTNERSKI „DOBRY ZAWÓD-LEPSZE ŻYCIE”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSC 2280Dnia 22 lutego  2018 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju odbyła się Konferencja Podsumowujące realizację Projektu Partnerskiego pn. „Dobry Zawód – Lepsze Życie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, w ramach działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Drukuj

Szkolenie z zakresu „Kompetencje rodzicielskie”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN0408

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż  w dniu 16.01.2018r. odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych pt. „Kompetencje rodzicielskie”, w którym wzięło udział 26 rodziców zastępczych z naszego powiatu. Szkolenie poprowadzili Edyta i Jarosław Wojtasińscy z Koalicji na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego w Warszawie. Należy podkreślić, iż Państwo Wojtasińscy na co dzień prowadzą Rodzinny Dom Dziecka w Żabcach w Województwie Lubelskim.

Drukuj

KOLEJNA FORMA WSPARCIA REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU „NOWY START-NOWE ŻYCIE” – ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju, realizator projektu „Nowy Start-Nowe Życie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych informuje, że rozpoczęły się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci i młodzieży, Uczestników Projektu „Nowy Start-Nowe Życie”. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze skierowane są do dzieci i młodzieży – całej grupy docelowej, a więc dzieci z rodzin zastępczych, pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dostosowane są do indywidualnych potrzeb i zdiagnozowanych braków dzieci i młodzieży, świadczone w Centrum dla Rodzin lub w miejscu zamieszkania. Uczestnicy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych mają możliwość nadrobić zaległości w nauce oraz wyrównać różnice programowe na różnym poziomie kształcenia z następujących przedmiotów: matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, chemii, biologii oraz fizyki. Zajęcia mają charakter indywidualny oraz grupowy w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i możliwości. O potrzebie realizacji zajęć i zasadności takiej formy wsparcia jaką są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze świadczy zainteresowanie wśród grupy docelowej oraz liczba chętnych do udziału w przedmiotowym wsparciu. Satysfakcjonujący jest fakt, że dzieci i młodzież wyrażają chęć nauki, uzupełniania braków w nauce oraz poszerzenia swojej wiedzy z poszczególnych przedmiotów. Życzymy wszystkim uczestnikom warsztatów zapału w pogłębianiu i utrwalaniu wiedzy!

 

DSCN0417.JPGDSCN0416.JPGDSCN0411.JPGDSCN0412.JPG

Drukuj

Uroczyste podpisanie umów z rodzinami zastępczymi zawodowymi

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN0353W dniu 29.12.2017r. nastąpiło podpisanie nowych umów z rodzinami zastępczymi zawodowymi w powiecie buskim. Należy podkreślić, iż wszystkie rodziny pełnią tą funkcję od kilku lat i bardzo dobrze wywiązują się z powierzonych im zadań. Podczas spotkania Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Pan Andrzej Smulczyński podziękował rodzicom zastępczym za trud jaki wkładają w wychowanie dzieci oraz życzył dalszych sukcesów w wypełnianiu obowiązków rodziców zastępczych.

DSCN0366.JPGDSCN0365.JPGDSCN0353.JPGDSCN0349.JPG

Drukuj

Kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach projektu partnerskiego „Dobry Zawód - Lepsze Życie” dobiegła końca.

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju reprezentowane przez Pana Andrzeja Smulczyńskiego – Dyrektora, zakończyło realizację projektu partnerskiego „Dobry Zawód-Lepsze Życie” (1.06.2016r.- 31.12.2017r).

 

Warto przypomnieć …..       

cel, metody aktywizacyjne, zaangażowanie, determinację…

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju jako Lider w okresie od 1.06.2016r. do 31.12.2017r realizowało projekt w partnerstwie z sześcioma gminnymi ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu buskiego: GOPS w Gnojnie, GOPS w Nowym Korczynie, GOPS w Solcu-Zdroju, GOPS w Tuczępach, GOPS w Pacanowie oraz GOPS w Wiślicy. Projekt dofinansowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, w ramach działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Wartość projektu po negocjacjach i renegocjacjach wyniosła 1 843 672,80 zł przy wkładzie własnym 303 422,00 zł

loga123