adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik

Aktualności

Drukuj

Festyn pn. "Kręci mnie bezpieczeństwo... przez cały rok szkolny

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN9458Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku –Zdroju w dniu 4 listopada 2017 roku uczestniczyło w festynie pn. "Kręci mnie bezpieczeństwo... przez cały rok szkolny" zorganizowanym przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju. Głównym celem festynu było propagowanie właściwych postaw oraz zasad szeroko pojętego bezpieczeństwa. Obecność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju miała na celu promocję usług, jakie Centrum oferuje społeczności lokalnej m.in.: promocję idei rodzicielstwa zastępczego, jak również Kartę Praw Rodziny która ma na celu codzienną troskę wszystkich władz, instytucji i osób odpowiedzialnych za szeroko rozumiane dobro rodziny. Przedstawiono ofertę pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym powiatową wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, a także programy realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zachęcano do skorzystania  z bezpłatnej pomocy psychologicznej udzielanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W festynie uczestniczyły przedstawiciele instytucji z powiatu buskiego: Komenda Powiatowa Policji w Busku - Zdroju, Urząd Miasta i Gminy w Busku - Zdroju, Zakład Metalowo-Kotlarski "SAS", Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Busku - Zdroju, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.Uroczystość cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu buskiego.

DSCN9479.JPGDSCN9481.JPGDSCN9484.JPGDSCN9489.JPGDSCN9504.JPGDSCN9507.JPGDSCN9465.JPGDSCN9457.JPGDSCN9447.JPGDSCN9460.JPGDSCN9461.JPG

 

Drukuj

Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Broninie.

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN9435W dniu 03 listopada 2017 odbyło się uroczyste przekazanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Broninie. Na spotkaniu obecny był Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach Pan Andrzej Michalski, Starosta Buski Pan Jerzy Kolarz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pan Andrzej Smulczyński oraz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Broninie Pan Wiesław Waga. Samochód  zakupiony został  w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” obszar D – Likwidacja barier transportowych. Łączny koszt zakupu samochodu wyniósł 119 900,00 złotych, z czego 66 510,00 zł zostało dofinansowane    ze środków PFRON, a 53 390,00 zł ze środków Powiatu. Samochód będzie służył do przewozu niepełnosprawnych dzieci  i młodzieży na zajęcia szkolne .

DSCN9439.JPGDSCN9435.JPGDSCN9440.JPGDSCN9442.JPGDSCN9446.JPG

 

Drukuj

Warsztaty profilaktyczne Teatr KURTYNA z Krakowa dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku– Zdroju informuje, iż w ramach realizowanego Projektu pod nazwą: „Nowy Start – Nowe Życie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych odbyły się w dniu 25.10.br. Warsztaty Profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i usamodzielniających się wychowanków.. Przedstawienia teatralne odbyły się w Sanatorium Marconi w Sali koncertowej w godzinach 16.00-18.00. Spektakle skierowane były do dwóch grup wiekowych. Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zobaczyły bajkę profilaktyczną "TU RZĄDZI KOT", natomiast starsza grupa wiekowa klas szkolnych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zobaczyła spektakl profilaktyczny pt. „LABIRYNT”.Obydwa spektakle przeprowadzili aktorzy TEATRU KURTYNA z KRAKOWA. Po zakończeniu spektaklu ze starszą grupą wiekową wychowanków została przeprowadzona pogadanka.

DSCN9273.JPGDSCN9287.JPGDSCN9299.JPGDSCN93071.JPGDSCN9307.JPGDSCN9309.JPGDSCN9334.JPGDSCN9348.JPGDSCN9359.JPGDSCN9387.JPGDSCN9391.JPGDSCN9414.JPG

Drukuj

WARSZTATY „SZKOŁA DLA RODZICÓW”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN9261Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że dnia 04.10.2017 r. rozpoczęły się warsztaty „Szkoła dla Rodziców”. Wsparcie realizowane jest w ramach Projektu pn. „Nowy Start – Nowe Życie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Drukuj

Warsztaty profilaktyczne Teatr KURTYNA z Krakowa dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej

Łukasz Drobek Opublikowano: .

teatr-1Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż w ramach realizowanego Projektu pod nazwą: „Nowy Start – Nowe Życie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych organizuje w dniu 25.10.br. Warsztaty Profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i usamodzielniających się wychowanków. Przedstawienia teatralne odbędą się w Sanatorium Marconi w Sali koncertowej w godzinach 16.00-18.00. Spektakl skierowany jest do dwóch grup wiekowych. Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym będą mogli obejrzeć bajkę profilaktyczną "TU RZĄDZI KOT", natomiast starsza grupa wiekowa klas szkolnych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zobaczy spektakl profilaktyczny pt. „LABIRYNT”.Obydwa spektakle przeprowadzą aktorzy TEATRU KURTYNA z KRAKOWA. Teatr Kurtyna od 17-stu lat prężnie, z rosnącą pasją i co najistotniejsze -  efektywnie oraz z sukcesem, realizuje zadania stawiane przez jednostki oświatowe, kulturalne i wychowawcze. Teatr Kurtyna skupia się na zapobieganiu problemom, z którymi może się zetknąć każdy człowiek, na różnych etapach swojego życia i rozwoju osobniczego.

 

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

oloszenie 0023

Drukuj

WSPARCIE SPECJALISTYCZNE – ZAJĘCIA Z HIPOTERAPII

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż 27 września bieżącego roku rozpoczęły się zajęcia z hipoterapii – wsparcie specjalistyczne skierowane do dzieci z Rodzin Zastępczych. Wsparcie realizowane jest w ramach Projektu pod nazwą: „Nowy Start – Nowe Życie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Zajęcia z hipoterapii skierowane są do 25 dzieci z Rodzin Zastępczych i zakończą się 31.10.2018r.

Dzieci uczestniczące w zajęciach z hipoterapii mają zapewnioną rehabilitację wieloprofilową pod okiem specjalistów/instruktorów rekreacji ruchowej ośrodka jazdy konnej i hipoterapii. W zależności od warunków atmosferycznych zajęcia odbywają się na ujeżdżalni otwartej lub krytej hali. Wykorzystanie konia w terapii oddziałuje jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie na stan psychofizyczny dziecka. Uczestnicy projektu (dzieci z Rodzin Zastępczych) mają możliwość skorzystania z różnych form hipoterapii, w zależności od stanu psycho-fizycznego dziecka:

  1. Terapia kontaktem z koniem - celem terapii jest nawiązanie kontaktu dziecka z koniem, z otaczającym środowiskiem, oraz z innymi ludźmi, stworzenie sytuacji terapeutycznej, dbania o jego higienę, poznanie świata konia wieloma zmysłami.
  2. Fizjoterapia na koniu - gimnastyka lecznicza na koniu poruszającym się stępem, mająca na celu usprawnienie ruchowe, bawimy się z koniem i ćwiczymy na jego grzbiecie,
  3. Psychopedagogiczna jazda konna, podczas której dzieci uczą się jak wygląda świat, jazda konna wpływa pozytywnie na stymulację odbioru wrażeń zmysłowych, poprawę percepcji wzrokowej i słuchowej; stymulację uwagi, pamięci, myślenia, mowy.
  4. Woltyżerka terapeutyczna czyli elementy gimnastyki artystycznej na grzbiecie konia

 

Zainteresowanie wśród Uczestników Projektu taką formą wsparcia jaką jest Hipoterapia potwierdza zasadność jej realizacji.

 

22547606_354366924975100_1061962120_n.jpg22546958_354366808308445_1572868214_o.jpg22547696_354366791641780_1452424388_n.jpg22551548_354366811641778_617930007_n.jpg22627438_354366881641771_763671300_n.jpg22627451_354366901641769_1380545319_n.jpg

Drukuj

Spotkanie z kierownikami Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu powiatu buskiego

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN925317 października 2017 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju odbyło się spotkanie z kierownikami Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu powiatu buskiego. Na spotkaniu został przedstawiony i omówiony projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy zakłada zmianę w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie działania warsztatów terapii zajęciowej oraz także zmiany w innych ustawach w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem”. W czasie spotkania Kierownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej złożyli stanowisko Kierowników WTZ województwa świętokrzyskiego do ,,Propozycji zmian w zakresie Warsztatów Terapii Zajęciowej”, które zostanie przekazane do Związku Powiatów Polskich.

DSCN9257.JPGDSCN9258.JPGDSCN9255.JPGDSCN9253.JPG

 

 

Drukuj

Dyżury informacyjno – konsultacyjne w ramach Kampanii Społecznej „Potrzebuję rodziców od zaraz”.

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Busku – Zdroju informuje, iż w związku z przystąpieniem do Kampanii Społecznej pod nazwą „Potrzebuję rodziców od zaraz” prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego Panią Agatę Wojtyszek pełnione będą dyżury informacyjno - konsultacyjne koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, kuratora sądowego, radcy prawnego, pracownika socjalnego oraz psychologa. W czasie dyżurów udzielane będą wszechstronne informacje i specjalistyczne porady z zakresu rodzinnej opieki zastępczej

 

W dniu 23 października (poniedziałek) w godzinach 15.00-17.00 – porady udzielają, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny, radca prawny.

Natomiast dnia 24 października (wtorek) w godzinach 15.00-17.00 – dyżury pełnią, kurator sądowy, pracownik socjalny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, psycholog.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy

 

potrzebuje afisz A3 2