adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Usługi prawnika

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych  i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika będą świadczone w miesiącu kwietniu w następujących terminach:

04.04.2019r. (czwartek) w godz.08:15-09:45

05.04.2019r. (piątek)    w godz.13:30-15:30

09.04.2019r. (wtorek)    w godz.08:15-09:15

10.04.2019r. (środa)        w godz.14:00-15:30

18.04.2019r. (czwartek) w godz.14:00-15:00

19.04.2019r. (piątek)      w godz.13:30-15:30

25.04.2019r. (czwartek) w godz.08:15-09:15

26.04.2019r. (piątek)      w godz.13:30-15:00

Zapraszamy Uczestników Projektu zakwalifikowanych przez Partnerów Projektu: Gmina Solec-Zdrój/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju; Gmina Busko-Zdrój/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju oraz Caritas Diecezji Kieleckiej do skorzystania z usług prawnika, który dyżuruje w siedzibie Beneficjenta, Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 81 ; 570 594 062 lub zgłaszając się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pokój nr 10).

Drukuj

UWAGA STUDENCI !!!

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Edyta Borek Opublikowano: .

aktywny-samorzadPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, że od dnia 07.03.2019r. przyjmuje wnioski na semestr letni w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski można składać w siedzibie Centrum w pokoju nr 8 lub drogą pocztową na adres al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój do dnia 30 marca 2019 roku.W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego.

 

Dokumenty do pobrania

1. Wniosek Moduł II.

2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych

3. Oświadczenie o wysokości dochodów

4. Zaświadczenie ze szkoły

 

 

Drukuj

Informacja o wynikach

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

informacja2019

Drukuj

Projekt "Dla Dobra Rodziny"

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż wraz z Gminą Busko-Zdrój/ Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Busku Zdroju oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju przystąpiło do realizacji Projektu partnerskiego pn. „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty pozakonkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Wartość alokacji dla Powiatu Buskiego wynosi 2 906 110,00 zł.

Drukuj

Zakończenie realizacji Projektu "Nowy Start - Nowe Życie"

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku zakończyło realizację projektu
Nowy Start- Nowe Życie” (1.01.2017 r. - 31.12.2018 r.).

 

Warto przypomnieć

plakaty2019X

cel, metody wsparcia, zaangażowanie, determinację…

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju jako jednostka odpowiadająca za politykę społeczną w Powiecie Buskim, stawiając na innowacyjność w podejściu do usług świadczonych w sektorze usług społecznych, podjęło nowe wyzwanie w odpowiedzi na perspektywę budżetową na lata 2014-2020, mając na uwadze dobro klientów pomocy społecznej. W okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2018 r. PCPR realizował projekt konkursowy pt. „Nowy Start - Nowe Życie” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Wartość projektu wyniosła 883 160,25 zł,przy wkładzie własnym 75 000,00 zł

foto1

Celem głównym projektu była poprawa jakości funkcjonowania systemu pomocy rodzinie poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcie rodziny i pieczy zastępczej. Pomocą zostało objęte 592 osoby (406 kobiet i 86 mężczyzn).

Drukuj

Informacja

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka  z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych  i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika będą świadczone dnia 15.03.2019r. (piątek)
w godz. 10.30 – 12.00
 . Zapraszamy Uczestników Projektu zakwalifikowanych przez wszystkich Partnerów Projektu do skorzystania z usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój. Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 81 ; 570 594 062 lub zgłaszając się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pokój nr 10).