adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Ogłoszeni

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Ewa Bysiec Opublikowano: .

ogloszenie pcpr2019

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

kadry

Drukuj

Spotkanie podsumowujące funkcjonowanie programów społecznych na terenie województwa Świętokrzyskiego.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aneta Chwalik Opublikowano: .

W dniu 28 lutego br. w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbyło się spotkanie, podsumowujące funkcjonowanie programów społecznych na terenie województwa Świętokrzyskiego. W spotkaniu ze strony Centrum uczestniczyła Aneta Chwalik – Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy Instytucjonalnej. Spotkanie adresowane było do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa świętokrzyskiego, pracowników gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie.  W wydarzeniu uczestniczyła Wiceprezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło.

52871796_296257274375097_6978263563173363712_n.jpgkielce.jpg

 

Drukuj

Warto pomagać

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Dnia 26.02.2019 r. do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wpłynął list z podziękowaniami za realizowane usługi asystenckie w ramach Projektu „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Bardzo dziękujemy za miłe słowa i docenienie naszych starań. Mamy nadzieję, że realizacja usług opiekuńczych i asystenckich na terenie powiatu buskiego pomoże dostrzec potrzeby i oczekiwania osób niesamodzielnych oraz niepełnosprawnych - liczących na naszą pomoc.

list 01

 

Drukuj

„Rodzina Wspólna Troska

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka  z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych  i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika będą świadczone w tym tygodniu w następującym terminie:

 27.02.2019r. (środa) w godz. 14.30 - 15.30

Zapraszamy Uczestników Projektu zakwalifikowanych przez wszystkich Partnerów Projektu do skorzystania z usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój. Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 81 ; 570 594 062 lub zgłaszając się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pokój nr 10).

 

Drukuj

Usługi prawnika

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych  i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika będą świadczone w miesiącu marcu w następujących terminach:

01.03.2019r. (piątek) w godz. 13.30 – 15.00

06.03.2019r. (środa) w godz. 08.15 - 09.15

08.03.2019r. (piątek) w godz. 13.30 – 15.00

14.03.2019r. (czwartek) w godz. 8.15 - 9.15

15.03.2019r. (piątek) w godz. 13.30 – 15.00

21.03.2019r. (czwartek) w godz. 08.15 - 09.15

27.03.2019r. (środa) w godz. 8.15 – 9.15

29.03.2019r. (piątek) w godz. 13.30 – 15.00

Zapraszamy Uczestników Projektu zakwalifikowanych przez wszystkich Partnerów Projektu do skorzystania zusług prawnika, któryprzyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 81 ; 570 594 062 lub zgłaszając się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pokój nr 10).

 

Drukuj

Informacja

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Ewa Bysiec Opublikowano: .

skan dokument

Drukuj

Spotkanie z Asystentami Osobistymi Osób Niepełnosprawnych oraz Opiekunami Osób Niesamodzielnych

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

DSCN9195Dnia 13.02.2019 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju miało miejsce spotkanie z Asystentami Osobistymi Osób Niepełnosprawnych oraz Opiekunami Osób Niesamodzielnych. Z osobami odgrywającymi kluczową rolę w Projekcie „Rodzina Wspólna Troska” spotkał się Pan Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wraz z Pracownikami oraz Pan Grzegorz Solarz – Członek Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku- Zdroju. Projekt Partnerski „Rodzina Wspólna Troska” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju pełni funkcję Lidera.