adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik

Aktualności

Drukuj

Szkolenie dla Domów Pomocy Społecznej, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Warsztatów Terapii Zajęciowej

Łukasz Drobek Opublikowano: .

IMGP7822W dniu 26 czerwca 2017 roku w siedzibie Centrum odbyło się szkolenie dla  (Dyrektorów jednostek wraz z księgowymi) pn.; „Omówienie możliwości pozyskania środków zewnętrznych w ramach nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020 w tym min.Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz środków ministerialnych w ramach komponentu centralnego”. Szkolenie zorganizowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wspólnie   z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Busku-Zdroju - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Podczas szkolenia zostały przedstawione możliwości aplikowania i przygotowywania wniosków aplikacyjnych do konkursów współfinasowanych  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dedykowanych Instytucjom pomocy społecznej i pieczy zastępczej.

Podczas spotkania zostały omówione również sprawy bieżące jednostek.

IMGP7820.jpg20170626_103704_resized.jpgIMGP7821.jpgIMGP7822.jpgIMGP7823.jpgWP_20170626_10_14_28_Pro.jpgWP_20170626_10_15_12_Pro.jpgWP_20170626_10_15_20_Pro.jpgWP_20170626_10_59_11_Pro.jpgWP_20170626_10_59_22_Pro.jpgWP_20170626_10_59_37_Pro.jpgWP_20170626_10_59_58_Pro.jpgWP_20170626_11_00_00_Pro.jpgWP_20170626_11_00_03_Pro.jpgWP_20170626_11_01_14_Pro.jpg

Drukuj

Konkursu „OTWARTE DRZWI”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach uprzejmie informuje, że ogłoszona została XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi" na najlepszą pracę magisterską i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: Zdrowotnym, zawodowym lub Społecznym. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące problematykę z zakresu różnych obszarów rehabilitacji Osób z niepełnosprawnościami, obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia do Konkursu.

Pobierz dokumenty

Pismo

Regulamin

Zgłoszenie

Drukuj

Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju powołany do Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie świętokrzyskim

Łukasz Drobek Opublikowano: .

aas11W dniu 21 czerwca 2017r. z rąk członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotra Żołądek otrzymał Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński akty powołania do Regionalnej Komisji Egzaminacyjnejds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie świętokrzyskim. aas133Regionalna Komisja Egzaminacyjna w każdym z województw składa się z nie więcej niż 5 członków- specjalistów z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej z danego województwa, posiadających doświadczenie w kształceniu, doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających  w obszarze pomocy społecznej. Członków regionalnej komisji powołuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na okres 5 lat spośród kandydatów zgłoszonych przez marszałka danego województwa. Do zadań Komisji należy przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej, nadawanie I stopnia specjalizacji zawodowej, prowadzenie rejestru wydanych dyplomów oraz opracowywanie informacji, opinii i wniosków dotyczących I stopnia specjalizacji zawodowej dla Komisji oraz dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Jeszcze tego samego dnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbyło się I posiedzenie Komisji.

 

Drukuj

Promocja Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN9389Psychologowie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w ramach projektu „Nowy Start-Nowe Życie” podczas odbywających się sesji rad miejskich i rad gminnych w powiecie buskim prezentowali działalność nowoutworzonego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Centrum dla Rodzin. Dotychczas wzięli udział w sesji Rady Gminy w Solcu-Zdroju (02.06.2017)  i Pacanowie (22.06.2017). Celem spotkań było dokładne zaprezentowanie zadań i form pomocy Ośrodka oraz obalenie mitów wiążących się z zawodem psychologa i osób korzystających z jego porad. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o:

  • możliwości skorzystania z bezpłatnych porad psychologicznych i prawnych,
  • całodobowym telefonie zaufania, który został stworzony z myślą o osobach potrzebujących natychmiastowego wsparcia psychologa,
  • funkcjonowaniu Hostelu, dającym możliwość zapewnienia schronienia osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych,
  • Centrum dla Rodzin w ramach, którego można skorzystać z terapii logopedycznej, terapii biofeedback, warsztatów prowadzonych przez psychologa i pedagoga dla dzieci, szkoły dla rodziców oraz korepetycji dla dzieci i młodzieży.

Na spotkaniach zostały również rozdane ulotki zachęcające do skorzystania z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

DSCN9344.JPGDSCN9345.JPGDSCN9389.JPGDSCN9394.JPG

Drukuj

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

oik

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że w strukturze Centrum utworzono OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ, który świadczy specjalistyczną pomoc dla osób będących w kryzysie. Powiększony został zespół pracowników, a także rozszerzony zakres usług. Ośrodek funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), która wskazuje jako zadanie własne powiatu zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej (art. 6 ust. 3 pkt 4). Jego utworzenie było możliwe dzięki realizacji projektu pn. „Nowy Start – Nowe Życie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. W ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej można uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną i pomoc prawną.

Uruchomiony został CAŁODOBOWY TELEFON ZAUFANIA

dla osób znajdujących się w kryzysie, pod którym można uzyskać pomoc psychologiczną:

506-186-518

Dysponujemy HOSTELEM z możliwością zapewnienia natychmiastowego schronienia osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.Przypominamy również o możliwości udziału w spotkaniach GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET „Przyjdź PoMoc”, które odbywają się w każdą II i IV środę miesiąca. Grupa Wsparcia została stworzona z myślą o osobach doświadczających przemocy. Zachęcamy także do wzięcia udziału w PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM, który jest skierowany do osób borykających się z problemem stosowania przemocy, mających trudności z radzeniem sobie ze złością, agresją.

Drukuj

Z okazji Dnia Dziecka

Łukasz Drobek Opublikowano: .

dd

Życzymy wszystkim dzieciom wielu powodów do radości i uśmiechu, co dzień nowych interesujących przygód, prawdziwych przyjaciół  i kochającej rodziny. Niech Wasze dzieciństwo będzie bajkowe, kolorowe i beztroskie A przede wszystkim niech trwa jak najdłużej.

 

Życzenia składa
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
Andrzej Smulczyński wraz z pracownikami

Drukuj

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Łukasz Drobek Opublikowano: .

SZANOWNI RODZICE ZASTĘPCZY

A30maj30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.
W tym szczególnym dniu składamy wszystkim Rodzinom Zastępczym najserdeczniejsze podziękowania za trud wychowania drugiego człowieka. Wyrażamy również szczery podziw dla Państwa empatii, odwagi
i odpowiedzialności.  

 

Przyjęli Państwo pod swój dach dzieci dając, im poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, a przede wszystkim miłość. Troszcząc się o swoich wychowanków przeżywają Państwo razem z nimi chwile radości i smutku, a każdy gest ciepłych, rodzicielskich uczuć pomaga tym młodym ludziom wejść w dorosłe życie i stać się mądrym, dobrym i życzliwym człowiekiem.

Życzymy Państwu wielu sił, cierpliwości i wytrwałości w pełnieniu tej jakże potrzebnej społecznie funkcji Rodziny Zastępczej, a Waszym dzieciom samych radosnych chwil beztroskiego dzieciństwa.

życzy
Andrzej Smulczyński
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
wraz z Pracownikam

indeksi

Drukuj

Festyn Rodzinny „Nie Ma Jak Rodzina”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

IMG 20170526 132427

 

video 

 

26 maja 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju już po raz  jedenasty zorganizowało w Muszli Koncertowej Parku Zdrojowego Festyn Rodzinny „Nie Ma Jak Rodzina” promujący rodzicielstwo zastępcze. Patronat Honorowy nad imprezą objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Starosta Buski Jerzy Kolarz, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek. Patronat medialny nad Festynem objął Tygodnik Ponidzia, Portal Regionalny Busko.com.pl oraz TV Ponidzie.