adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Festyn Rodzinny „Nie Ma Jak Rodzina”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

 

20180525 144349

25 maja 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju już po raz  dwunasty zorganizowało w Muszli Koncertowej Parku Zdrojowego Festyn Rodzinny „Nie Ma Jak Rodzina” promujący rodzicielstwo zastępcze. Patronat Honorowy nad imprezą objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek, Starosta Buski Jerzy Kolarz. Patronat medialny nad Festynem objął Tygodnik Ponidzia, Portal Regionalny Busko.com.pl oraz TV Ponidzie. Przewodniczący Rady Powiatu Buskiego Andrzej Gądek, Starosta Buski Jerzy Kolarz oraz V-ce Starosta Buski Stanisław Klimczak dokonali uroczystego otwarcia Festynu.

Drukuj

HIPOTERAPIA DLA DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, że w ramach projektu „Nowy Start – Nowe Życie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, rozpoczął się kolejny cykl zajęć z hipoterapii skierowany do dzieci z Rodzin Zastępczych mający na celu wspomaganie ich rozwoju psychofizycznego.Hipoterapiato metoda rehabilitacji ruchowej na bazie neurofizjologii, prowadzona przy udziale konia. Jest jedną z wielu form rehabilitacji wieloprofilowej, oddziałującej jednocześnie psycho-motorycznie, psychoruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie na człowieka. Celem terapii z koniem jest przywrócenie pacjentom sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie. Dla wielu dzieci nawiązanie uczuciowej więzi z koniem wspomaga rozwój samodzielności i wzmacnia poczucie własnej wartości.

            Zajęcia odbywają się na ujeżdżalni otwartej oraz krytej na hali. Uczestnicy ProjektU są objęci hipoterapią w formie:

  • terapia kontaktem z koniem, podczas której dziecko uczy się przebywania z koniem, dbania o jego higienę - poznaje świat koński wieloma zmysłami;
  • fizjoterapia na koniu, podczas której dziecko bawi się z koniem i ćwiczy na jego grzbiecie;
  • psychopedagogiczna jazda konna, podczas której dziecko uczy się jak wygląda świat;
  • woltyżerka terapeutyczna dla odważnych, czyli elementy gimnastyki artystycznej na grzbiecie wierzchowca.
Drukuj

XIII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie

Łukasz Drobek Opublikowano: .

str-a1 a

Już w dniach 24-27.05.2018r. w Busku – Zdroju odbędzie się XIII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie. Organizatorem Forum jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie „CENTRUM” wraz  z Buskim Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

W Hotelu „Słoneczny Zdrój” gościć będzie kadra kierownicza, organizatorzy pieczy zastępczej z całej Polski. Tematem wiodącym będzie: „Siedem lat funkcjonowania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”.

Patronat honorowy nad spotkaniem pracowników pomocy społecznej objęli Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Przewodniczący Rady Powiatu Buskiego, Starosta Buski oraz Burmistrz Buska- Zdroju.

Natomiast patronat medialny objęli: Telewizja Polska Kielce, Tygodnik Ponidzia, Telewizja Ponidzie i portal internetowy busko.com.pl

W trakcie Forum Stowarzyszenie „Centrum” obchodzić będzie 10 lecie swojej działalności, powołane zostało w Busku-Zdroju w 2008 roku. Dziś Stowarzyszenie spełnia bardzo ważną rolę w kształtowaniu polityki społecznej w samorządach oraz aktywnie inicjuje i konsultuje wprowadzane do systemu polskiej pomocy społecznej zmiany. Gośćmi Forum będą przedstawiciele: Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Związku Powiatów Polskich, Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Fundacji Dziecko i Rodzina.

Drukuj

Międzynarodowy dzień rodzin - 15 maja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

mdzr1

 

 

Szanowni Państwo, Drogie Rodziny,
ustanowiony niemal 25 lat temu przez ONZ Międzynarodowy Dzień Rodzin jest doskonałą okazją do przypomnienia doniosłej roli tej podstawowej komórki społecznej w funkcjonowaniu całych społeczeństw, a jednocześnie potwierdzeniem, że rodzina jest wartością uniwersalną, zasługującą na powszechne uznanie i wsparcie ze strony władz publicznych. Rodzina to podstawowa grupa społeczna. To właśnie w rodzinie kształtujemy swoje postawy i system wartości. Tu też nabywamy umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w życiu społecznym. Rodzina wpływa na osobowość, poglądy i późniejsze wybory. Udane życie rodzinne w znacznym stopniu polega na okazywaniu sobie przez członków rodziny wzajemnego szacunku, a także na pielęgnowaniu wrażliwości na los drugiego człowieka.  Co więcej, kondycja pojedynczych rodzin przekłada się na funkcjonowanie całych społeczeństw.

Drukuj

Choroby towarzyszące procesowi starzenia się - wykład

Łukasz Drobek Opublikowano: .

logos

W dniu 14 maja 2018 roku w Klubie Seniora ul. Różana 2a w Busku-Zdroju odbyło się spotkanie otwarte organizowane przez Stowarzyszenie Mężczyzn  z Chorobami Prostaty "Gladiator" im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego OddziałŚwiętokrzyski w Kielcach we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju  na temat:

- Choroby towarzyszące procesowi starzenia się:

  • Stres, niehigieniczny tryb życia i niezdrowe żywienie przyczyną chorób nowotworowych.

Przedsięwzięcie realizowane było w ramach zadania publicznego  pt. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016. 1638.  j. t., z późn. zm.). Opracowanie i prowadzenie kampanii edukacyjnej mającej na celu kształtowanie nawyków oraz postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Tytuł hasło- Profilaktyka- podstawowa broń w walce z chorobami nowotworowymi. Przedsięwzięcie współfinansowane z budżetu Województwa Świętokrzyskiego w roku 2018.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób i cieszyło się ono ogromnym zainteresowaniem.

 

DSCN9409.JPGDSCN9410.JPGDSCN9394.JPGDSCN9399.JPGDSCN9401.JPGDSCN9404.JPG

Drukuj

TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU „RODZINA WSPÓLNA TROSKA”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informuje,

że przyjmuje zgłoszenia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych do objęcia usługami opiekuna osób niesamodzielnych i usługami asystenta osób niepełnosprawnych dla 40 osób 
Wsparcie oferujemy dla 40 osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Buskiego:

 smul1


Zainteresowane osoby oraz Rodziny, które mieszkają wraz z osobą niepełnosprawną lub niesamodzielną zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju

Al. Mickiewicza 27

pok. nr 10, nr tel. /041/ 370 81 81

    

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług

Drukuj

KONKURS PLASTYCZNY

Łukasz Drobek Opublikowano: .

konkursPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci w wieku szkolnym – uczęszczających do szkół podstawowych z terenu powiatu buskiego. W konkursie wezmą także udział wychowankowie z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych (z klas I-VII). Konkurs nosi tytuł „Rodzina w 100-lecie Niepodległości”, organizowany jest w ramach XVI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. Jego celem jest promocja tradycji, rodziny, patriotyzmu oraz szacunku do historii. Każdy uczestnik konkursu ma możliwość własnej interpretacji tematu konkursowego. Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie w dniu 25.05.2018 r. podczas Festynu Rodzinnego w Muszli Koncertowej Parku Zdrojowego w Busku-Zdroju. Nastąpi wówczas ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie atrakcyjnych nagród i wyróżnień. Serdecznie zapraszamy do udziału. Prosimy o nadsyłanie prac do dnia 18.05.2018 r.

 

Pobierz regulamin konkursu

Drukuj

EchoDnia

Łukasz Drobek Opublikowano: .

180427091403 0001

Drukuj

Podpisanie umowy na realizację Projektu partnerskiego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem pn. „Rodzina Wspólna Troska”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN9265W dniu 24.04.2018 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rodzina Wspólna Troska”. W imieniu Powiatu Buskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie umowę podpisał Pan Andrzej Smulczyński – Dyrektor PCPR  w Busku – Zdroju natomiast Instytucję Zarządzającą RPO WŚ na lata 2014-2020 reprezentował Pan Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiegooraz kierownictwo Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Pani Aleksandra Marcinkowska – Dyrektor oraz Pani Małgorzata Muzoł – Z-ca Dyrektora. W podpisaniu umowy wzięli również udział Pan Jerzy Kolarz – Starosta Buski, Pan Artur Polniak – Skarbnik Powiatu oraz przedstawiciele wszystkich Partnerów Projektu.