adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) informuje, żepostępowanie o zamówienie publiczne prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności pn. „Zakup i dostawa samochodu  do przewozu osób niepełnosprawnych” zostało unieważnione.

Pobierz plik

 

Drukuj

Informacja

Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że w ramach realizacji Projektu partnerskiego „Rodzina Wspólna Troska” Oś 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 został uruchomiony nowy numer kontaktowy.

 

Wszystkie pytania dotyczące wsparcia w ramach Projektu prosimy kierować pod nr tel.:

 

 570 594 062

Drukuj

WAKACYJNY CZAS

Łukasz Drobek Opublikowano: .

http://www.pcpr.busko.pl/cms/cache/502x53__cache_499x53__images_aktualnosci_2018_04_efs2018.png

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku– Zdroju informuje, iż w ramach realizowanego Projektu pod nazwą: „Nowy Start – Nowe Życie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych z dniem 16.08.2018 r. rozpoczęła się aktywizacja społeczno-edukacyjna dla rodziców samotnie wychowujących dzieci wraz z zapewnieniem kompleksowej opieki dla ich pociech.

Przez okres 20 dni w czasie wakacji dzieciom zostaną zapewnione różne atrakcje w postaci:

 • gier, zabaw i animacji na boisku zewnętrznym,
 • warsztatów plastycznych,
 • warsztatów komputerowych,
 • zajęć w sali gimnastycznej,
 • zabaw na placu zabaw oraz skatparku,
 • przejażdżki bryczką,
 • wyjazdu do teatru i kina,
 • ogniska z pieczeniem kiełbasek.

W programie dla dzieci oraz ich matek zaplanowana jest również wycieczka do miejsca atrakcyjnego turystycznie na terenie województwa świętokrzyskiego.

Mamy nadzieje, że każdego dnia dzieci będą się dobrze bawić, poznawać otoczenie przez pryzmat różnego rodzaju gier edukacyjnych, a także wycieczek i spacerów, które pozytywnie kształtują wyobraźnie, osobowość i postawy dziecka.

 Dodatkowo dla 10 matek samotnie wychowujących dzieci będą zorganizowane 3 dniowe warsztaty rozwoju osobistego, które przewidują:

 • warsztaty psychologiczne „ Wiara we własne możliwości”,
 • warsztaty z autoprezentacji oraz poprawy własnego wizerunku wraz z usługą kosmetyczną lub fryzjerską.

Organizacja opieki dla dzieci podczas wakacji oraz warsztaty szkoleniowo-edukacyjne dla matek to połączenie przyjemnego z pożytecznym - dla dzieci wiele atrakcji i nowych doświadczeń, a dla rodziców czas na rozwój osobisty.

Drukuj

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Łukasz Drobek Opublikowano: .

http://www.pcpr.busko.pl/cms/cache/502x53__cache_499x53__images_aktualnosci_2018_04_efs2018.png

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) informuje, że postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na koszty abonamentu telefonicznego na potrzeby realizacji usług asystenckich i opiekuńczych zostało unieważnione.

 

pdfPobierz PDF

Drukuj

TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU „RODZINA WSPÓLNA TROSKA”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Beata Doktór Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informuje,

że przyjmuje zgłoszenia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych do objęcia usługami opiekuna osób niesamodzielnych i usługami asystenta osób niepełnosprawnych dla 40 osób

 

Wsparcie oferujemy dla 40 osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Buskiego:

 

 • 20 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności skorzysta z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej, który wesprze osobę niepełnosprawną m.in. w:
 • robieniu zakupów;
 • sprawach urzędowych;
 • podstawowych czynnościach w domu;
 • przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania;
 • korzystaniu ze sprzętu teleinformatycznego.
 • 20 osób niesamodzielnych skorzysta z pomocy opiekuna osób starszych                                                 i niesamodzielnych m.in. w:
 • zaspakajaniu codziennych potrzeb;
 • przygotowaniu i dostarczaniu posiłków;
 • utrzymywaniu porządku i czystości w najbliższym otoczeniu.
 • 30 Uczestników Projektu zostanie objętych usługami usprawniająco - rehabilitacyjnymi w miejscu zamieszkania;
 • 20 Uczestników Projektu usługami uzupełniającymi do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;
 • wszyscy Uczestnicy Projektu będą mogli skorzystać z porad prawnych                                                 z zakresu prawa rodzinnego oraz porad psychologicznych;

 

 • profesjonalnym wsparciem będzie służył doradca ds. osób niepełnosprawnych/opiekun wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego,

 

 • zostanie doposażona Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego.

 

Zainteresowane osoby oraz Rodziny, które mieszkają wraz z osobą niepełnosprawną lub niesamodzielną zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju

Al. Mickiewicza 27

pok. nr 10, nr tel. /041/ 370 81 81

    

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług

Drukuj

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Sobiegraj Opublikowano: .

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) informuje, że postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu biurowego na potrzeby realizacji zadania zostało unieważnione.

pdfPobierz PDF