adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik

PCPR-12

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Aktywny samorząd Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Edyta Borek Opublikowano: .

aktywny-samorzadPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju od 13.05.2019 roku ogłasza nabór wniosków do pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Wnioski można składać w siedzibie Centrum w pokoju nr 8 lub drogą pocztową na adres al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój do dnia 31 sierpnia 2019 roku. W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego. Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.centumbusko.pl w zakładce

Programy PFRON – Aktywny Samorząd - Aktywny Samorząd 2019

Drukuj

Spotkanie w Świętokrzyskim Ośrodku Adopcyjnym

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju wraz z zawodową rodziną zastępczą uczestniczyli w dniu 09.05.2019r. w spotkaniu dotyczącym wsparcia rodzin zastępczych  w realizacji zadania opieki nad dzieckiem osieroconym społecznie. Pomysłodawczynią i organizatorem spotkania była pani Renata Janik Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego a spotkanie odbyło się w Świętokrzyskim Ośrodku Adopcyjnym.

foto2.jpgfoto3.jpgfoto1.jpg

 

Drukuj

Podpisanie umowy na realizację Projektu partnerskiego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem pn. „Dla Dobra Rodziny”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Eliza Brych-Sobczyk Opublikowano: .

59710963 2263133080595681 8452457623772463104 nDnia 08.05.2019r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego miało miejsce uroczyste podpisanie Umowy na dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 DSCN9734Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty pozakonkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Dla Dobra Rodziny”. W imieniu Powiatu Buskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie umowę podpisał Pan Andrzej Smulczyński – Dyrektor PCPR  w Busku – Zdroju oraz Pan Artur Polniak – Skarbnik Powiatu Buskiego natomiast Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego reprezentowały Pani Katarzyna Kubicka – Z-ca Dyrektora, Pani Teresa Wiśniewska- Koordynator Zespołu ds. Wdrażania Projektów Pozakonkursowych oraz Pani Anna Łapanowska- Inspektor. Należy nadmienić iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju jako jeden z pierwszych PCPR-ów w Województwie Świętokrzyskim podpisał Umowę na dofinansowanie projektu w ramach trybu pozakonkursowego. Podczas podpisywania Umowy Dyrektor PCPR-u wręczył oficjalny plakat promujący Projekt „Dla Dobra Rodziny”.

Drukuj

Usługi prawnika

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika będą świadczone w miesiącu maju w następujących terminach:

 

08.05.2019r. (środa) w godz. 08.15 - 09.45

10.05.2019r. (piątek) w godz. 13.30 – 15.30

16.05.2019r. (czwartek) w godz. 08.15 - 09.45

17.05.2019r. (piątek) w godz. 13.30 – 15.00

23.05.2019r. (czwartek) w godz. 08.15 - 09.15

24.05.2019r. (piątek) w godz. 08.30 – 10.00

30.05.2019r. (czwartek) w godz. 8.15 – 9.15

31.05.2019r. (piątek) w godz. 13.30 – 15.00

 

Zapraszamy Uczestników Projektu zakwalifikowanych przez wszystkich Partnerów Projektu do skorzystania zusług prawnika, któryprzyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój. Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 81 ; 570 594 062 lub zgłaszając się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pokój nr 10).