adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

GRUPY WSPARCIA DLA MŁODZIEŻY

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma Opublikowano: .

IMG 20181024 151547Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Programu Osłonowego pn.: „Razem Pokonamy Przemoc” odbywają się spotkania grup dla młodzieży z terenu powiatu buskiego. Spotkania grup organizowane są w siedzibie Centrum. Prowadzą je psychologowie PCPR. Kierowane są dla osób w dwóch przedziałach wiekowych: 13-15 lat oraz 16-19 lat. Celem spotkań jest wzmacnianie poczucia własnej wartości, udział w treningach asertywnej komunikacji, poznawanie sposobów radzenia sobie ze stresem, napięciem, niepokojem i innymi negatywnymi emocjami, budowanie relacji w grupie oraz integracja z uczestnikami.

Drukuj

Depresja

Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

Depresja to choroba, która może dotknąć osoby w każdym wieku. Kiedy uczucie pustki i rozpaczy zawładnie Tobą, nie mija i nie pozwala Ci cieszyć się życiem tak, jak dotychczas, może się okazać, że cierpisz na depresję.

 Depresja to choroba, która objawia się przewlekłymi zaburzeniami nastroju. Według WHO dotyka ok. 5% populacji, a w Europie to aż 27%. Depresja dwa razy częściej dopada kobiety niż mężczyzn.

Depresja nie znika na zawołanie i nie zależy od mitycznej "siły charakteru", dlatego powiedzenie osobie z zaburzeniami "weź się w garść" nie załatwi sprawy, a wręcz przeciwnie - może ją pogorszyć. Dlatego niezastąpiona tutaj jest pomoc specjalisty.

Jeżeli widzisz  u siebie te lub inne objawy depresji:

  • masz obniżony nastrój
  • rzeczy, które zwykle Cię cieszyły, nie wzbudzają już Twojego zainteresowania,
  • straciłeś poczucie sensu życia,
  • cierpisz na zaburzenia snu,
  • masz myśli samobójcze

 nie wahaj się – zgłoś się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej!

Nie bój się skorzystać z pomocy!

Zadzwoń, aby umówić się na wizytę: (41) 370-81-87.

 

Drukuj

Warsztaty wychowawcze „Szkoła dla Rodziców”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma Opublikowano: .

DSCN0042Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż w ramach Programu Osłonowego „Razem Pokonamy Przemoc” dnia 06.09.2018 r. rozpoczęła się kolejna edycja warsztatów „Szkoła dla Rodziców”.

Warsztaty „Szkoła dla Rodziców” prowadzone są przez specjalistę ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie / Trenera Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Program dedykowany jest osobom dorosłym chcącym nawiązać głębsze i cieplejsze relacje ze swoimi dziećmi. Głównym celem warsztatów jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń to kroki ku głębszej relacji, dające poczucie wzajemnej bliskości i zadowolenia. Rodzice, którzy uczestniczą w warsztatach „Szkoła dla Rodziców” mają możliwość w czasie trwania spotkań pozostawienia dzieci pod opieką pedagoga w Centrum dla Rodzin. Taka forma wsparcia skierowana do dzieci, zapewnia rodzicom swobodny i satysfakcjonujący udział w zajęciach.

Drukuj

DYŻUR TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pt. „Razem pokonamy przemoc”w Centrum dyżur pełni terapeuta uzależnień.

Terapeuta przyjmuje w każdy wtorek o godz. 16.30 w pokoju nr 6.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z poradnictwa
w obszarze uzależnienia i współuzależnienia
.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 87 lub zgłaszając się osobiście do Ośrodka Interwencji Kryzysowej (pokój nr 5).

Drukuj

Poradnictwo prawne w Projekcie "Rodzina Wspólna Troska"

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju – Partner Wiodący w Projekcie „Rodzina Wspólna Troska” realizowanym w partnerstwie z Gminą Busko-Zdrój/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, Gminą Solec-Zdrój/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju oraz Caritasem Diecezji Kieleckiej współfinansowanym w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020: informuje o możliwości korzystania przez Uczestników Projektu zakwalifikowanych przez wszystkich Partnerów Projektu z usług prawnika zatrudnionego w ramach przedmiotowego Projektu u Lidera. Prawnik będzie udzielał porad Uczestnikom Projektu dotyczących w szczególności: prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego, ochrony praw lokatorów, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego oraz prawa karnego. W związku z tym zapraszamy do skorzystania z poradnictwa prawnego przez wszystkich chętnych Uczestników Projektu „Rodzina Wspólna Troska” w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój.

Prawnik przyjmuje w dniach :

CZWARTEK w godz. 8.15 – 9.15

PIĄTEK w godz. 12.00 – 13.30

Termin indywidualnych spotkań można ustalić kontaktując się telefonicznie: (41) 370 81 81; 570 594 062 lub zgłaszając się osobiście w godzinach otwarcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.

 

Drukuj

Tygodnik Ponidzia

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Tygodnik Ponidzia Opublikowano: .

Drukuj

Szkolenie z zakresu „Umiejętności rozwiazywania problemów opiekuńczo – wychowawczych ”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

DSCN0396Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż w dniu 12.10.2018r. odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych pt. „Umiejętności rozwiazywania problemów opiekuńczo – wychowawczych”, w którym wzięło udział 26 rodziców zastępczych z naszego powiatu. Szkolenie poprowadziła Edyta Wojtasińska z Koalicji na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego w Warszawie, która na co dzień wraz z mężem prowadzi Rodzinny Dom Dziecka w Żabcach w Województwie Lubelskim.

Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju doposaża w nowy sprzęt rehabilitacyjny Powiatową Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

DSCN034511.10.2018 roku w obecności Jerzego Kolarza – starosty buskiego oraz Andrzeja Smulczyńskiego – dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju oficjalnie odebrano dostawę nowego sprzętu rehabilitacyjnego. Sprzęt rehabilitacyjny zakupiono w ramach realizacji Projektu Partnerskiego „Rodzina Wspólna Troska” Oś 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Drukuj

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informuje, że dnia 01.10.2018 r. rozpoczęła się realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wsparcie realizowane jest w ramach Projektu pn. „Rodzina Wspólna Troska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.