adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
Drukuj

Rejestr wolnych miejsc w POW

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

Nazwa:
POWIAT BUSKI.

Liczba wychowanków według stanu
na dzień: 15.10.2018r.

Liczba wolnych miejsc
w placówce.

Liczba miejsc w POW
1. Placówka Opiekuńcza–Wychowawcza
w Winiarach
28 2 30
2. Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza
 w Pacanowie
30 0 30
Ogółem miejsc 58 2 60