adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
Zespół Interwencji Kryzysowej
REAGUJ. MASZ PRAWO
Telefon Zaufania
Drukuj

Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Dorota Kurecka Opublikowano: .

Od września 2013 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju  odbywają się spotkania grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie. Zajęcia obejmują m.in.:

  • edukację na temat zjawiska przemocy
  • skuteczne sposoby jej przeciwdziałania
  • pracę nad zwiększeniem poczucia własnej wartości i poczucia sprawstwa  
  • pomoc w powrocie do równowagi psychicznej
  • naukę obrony własnych praw i godności

Praca w grupie opiera się na własnych doświadczeniach uczestniczek, udział w zajęciach jest dobrowolny.

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach również każdego, kto uporał się z problemem przemocy, dzięki takim przykładom osoby doznające przemocy w rodzinie mogą mieć nadzieję na przerwanie tego zjawiska we własnym domu.


Spotkania odbywają się w każdą II i IV środę miesiąca o godzinie 15.45
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju,
al. Mickiewicza 27, II piętro, pok. nr 7.