adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
Drukuj

Komunikat informujący o wprowadzeniu przez Radę Nadzorczą PFRON modyfikacji zasad pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Barbara Gruchała Opublikowano: .

aktywny-samorzad

Uwaga! Refundacja kosztów opłaty za naukę (czesne) może dotyczyć całego - bieżącego roku szkolnego lub akademickiego - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. 

 

Drukuj

Komunikat – Aktywny Samorząd – dobiegł końca termin składania wniosków niepełnosprawnych studentów Powiatu Buskiego na dofinansowanie do wykształcenia na poziomie wyższym.

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Barbara Gruchała Opublikowano: .

 
aktywny-samorzadPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informuje, iż dnia 30.03.2014 r. dobiegł końca termin składania wniosków niepełnosprawnych studentów na dofinansowanie do wykształcenia na poziomie wyższym. Termin składania wniosków na semestr zimowy: 31.03.2014 r. – 30.09.2014 r.

 

Drukuj

OGŁOSZENIE

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Barbara Gruchała Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, że w 2014 roku już po raz trzeci ruszył nabór wniosków do pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania do:

Drukuj

Komunikat / Aktywny Samorząd

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Barbara Gruchała Opublikowano: .

Uwaga realizatorzy pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - Zarząd PFRON podjął kolejną uchwałę w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku
 
aktywny-samorzad

Zarząd PFRON podjął kolejną  uchwałę w sprawie
realizacji pilotażowego programu
„Aktywny samorząd” w 2014 roku.

 

Drukuj

Komunikat / Aktywny Samorząd

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Barbara Gruchała Opublikowano: .

Uwaga studenci!!! Zarząd PFRON podjął uchwałę w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
 
aktywny-samorzadKażdego roku realizacji programu datę rozpoczęcia przyjmowania wniosków ustala Realizator programu (samorząd powiatowy). Aktualnie obowiązują dwa terminy zakończenia przyjmowania Państwa wniosków o dofinansowanie w ramach modułu II. Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym można składać w samorządzie powiatowym (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania), w terminach: do dnia 30 marca, do dnia 30 września. Wnioski złożone po tych terminach, będą rozpatrywane po zakończeniu kolejnego naboru wniosków.
Drukuj

Komunikat - Aktywny Samorząd

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Barbara Gruchała Opublikowano: .

aktywny-samorzad

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku. Z treścią tego dokumentu można zapoznać się pod adresem: (pobierz)


Aktualne warunki dofinansowania  (wysokość i zasady) wynikają z ust. 9-14 ww. dokumentu

W 2014 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

Drukuj

Komunikat - Aktywny Samorząd

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Barbara Gruchała Opublikowano: .

aktywny-samorzadZarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku. Z treścią tego dokumentu można zapoznać się pod adresem: (pobierz) Wystąpienia samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku, Fundusz będzie przyjmował do dnia 14 lutego br.  Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i PFRON, upływa w dniu 3 marca 2014r. Zasady programowe przewidziane w dokumencie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą PFRON, w bieżącym roku nie zmieniły się (czytaj - pilotażowy program „Aktywny samorząd”)

pdfKierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Obecnie w Funduszu trwają jeszcze prace dotyczące modyfikacji poniższych dokumentów:

  1. „Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (załącznik nr 1 do uchwały nr 15/2013 Zarządu PFRON w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”);
  2. Wzór  umowy w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (załącznik nr 4 do ww. uchwały).

O zakończeniu prac związanych z modyfikacją procedur związanych z realizacją programu poinformujemy niezwłocznie - komunikatem na witrynie internetowej


zródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Drukuj

Komunikat Aktywny Samorząd – zostały rozpatrzone pierwsze wnioski złożone w ramach modułu I, obszar D

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Justyna Wójcik Opublikowano: .

 
aktywny samorzad logo strona                                            
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuję, iż zostały rozpatrzone wnioski osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” moduł I, obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki nad osobą zależną.
 
Drukuj

Komunikat Aktywny Samorząd – zmiana terminu rozpatrywania wniosków

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Justyna Wójcik Opublikowano: .

aktywny samorzad logo strona                                            
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuję, iż w związku z otrzymaniem niewystarczających środków finansowych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” wnioski złożone w ramach Modułu I obszaru A zadania 1, obszaru B zadania 1 oraz całego obszaru C będą rozpatrywane dopiero po zakończeniu terminu naboru wniosków, czyli po 30.09.2013 r.
 
 

Drukuj

Komunikat Aktywny Samorząd – zbliża się ostateczny termin składania wniosków na moduł I i II !

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Justyna Wójcik Opublikowano: .

aktywny samorzad logo strona

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju przypomina o ostatecznym terminie składania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywy Samorząd”. Wnioski w zakresie dofinansowania modułu I oraz II można składać w siedzibie Centrum pokój nr 8, w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2013r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.