adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik

PCPR-12

Drukuj

Komunikat - Aktywny Samorząd

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Barbara Gruchała Opublikowano: .

aktywny-samorzad

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku. Z treścią tego dokumentu można zapoznać się pod adresem: (pobierz)


Aktualne warunki dofinansowania  (wysokość i zasady) wynikają z ust. 9-14 ww. dokumentu

W 2014 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

Drukuj

Komunikat - Aktywny Samorząd

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Barbara Gruchała Opublikowano: .

aktywny-samorzadZarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku. Z treścią tego dokumentu można zapoznać się pod adresem: (pobierz) Wystąpienia samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku, Fundusz będzie przyjmował do dnia 14 lutego br.  Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i PFRON, upływa w dniu 3 marca 2014r. Zasady programowe przewidziane w dokumencie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą PFRON, w bieżącym roku nie zmieniły się (czytaj - pilotażowy program „Aktywny samorząd”)

pdfKierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Obecnie w Funduszu trwają jeszcze prace dotyczące modyfikacji poniższych dokumentów:

  1. „Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (załącznik nr 1 do uchwały nr 15/2013 Zarządu PFRON w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”);
  2. Wzór  umowy w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (załącznik nr 4 do ww. uchwały).

O zakończeniu prac związanych z modyfikacją procedur związanych z realizacją programu poinformujemy niezwłocznie - komunikatem na witrynie internetowej


zródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Drukuj

Komunikat Aktywny Samorząd – zostały rozpatrzone pierwsze wnioski złożone w ramach modułu I, obszar D

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Justyna Wójcik Opublikowano: .

 
aktywny samorzad logo strona                                            
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuję, iż zostały rozpatrzone wnioski osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” moduł I, obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki nad osobą zależną.
 
Drukuj

Komunikat Aktywny Samorząd – zmiana terminu rozpatrywania wniosków

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Justyna Wójcik Opublikowano: .

aktywny samorzad logo strona                                            
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuję, iż w związku z otrzymaniem niewystarczających środków finansowych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” wnioski złożone w ramach Modułu I obszaru A zadania 1, obszaru B zadania 1 oraz całego obszaru C będą rozpatrywane dopiero po zakończeniu terminu naboru wniosków, czyli po 30.09.2013 r.
 
 

Drukuj

Komunikat Aktywny Samorząd – zbliża się ostateczny termin składania wniosków na moduł I i II !

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Justyna Wójcik Opublikowano: .

aktywny samorzad logo strona

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju przypomina o ostatecznym terminie składania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywy Samorząd”. Wnioski w zakresie dofinansowania modułu I oraz II można składać w siedzibie Centrum pokój nr 8, w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2013r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.