Bramka termowizyjna do pomiaru temperatury oraz lampy bakteriobójcze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 marca 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach Osi 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zakupiło bramkę termowizyjną do pomiaru temperatury oraz lampy bakteriobójcze.

W związku z zagrożeniem koronawirusem, które potwierdzone zostało przez Światową Organizację Zdrowia poprzez ogłoszenie pandemii koronawirusa, istniała konieczność zakupu ww. urządzeń w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienie bezpieczeństwa Uczestników Projektu, jak i kadry merytorycznej.

Bramka detekcyjna przystosowana do przeprowadzenia pomiaru temperatury przechodzących osób gwarantuje wysoką skuteczność oraz bezpieczeństwo dla kontrolowanych osób. W czasach zagrożenia epidemiologicznego m.in. COVID-19 rutynowa, szybka i bezdotykowa kontrola temperatury ciała jest konieczną procedurą zapewniającą bezpieczeństwo. Czuły detektor natychmiast zareaguje na temperaturę powyżej 37°C
i automatycznie poinformuje o tym poprzez wyświetlacz LED oraz komunikat. Jest to niezbędne narzędzie do prawidłowej realizacji projektu przy tak szerokiej grupie docelowej i licznych formach wsparcia (wsparcie psychologiczne, poradnictwo prawne, terapia logopedyczna, biofeedback itp.) zwłaszcza w okresie wysokiego ryzyka ze strony chorób zakaźnych.

Ponadto zakupione lampy bakteriobójcze to nowoczesne urządzenia do kompleksowej sterylizacji i dezynfekcji przedmiotów i powierzchni. Promieniowanie UV-C, jako sposób eliminacji koronawirusa, rekomendowane jest m.in. przez Światową Organizację Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. To skuteczne rozwiązanie neutralizujące szkodliwe wirusy, bakterie i inne drobnoustroje. Lampy UV-C przepływowo oczyszczają powietrze w pomieszczeniach, w których mogą przebywać ludzie, skutecznie zmniejszają ryzyko zakażenia.

W związku z powyższym, prosimy od razu po wejściu do budynku PCPR o wykonanie pomiaru temperatury poprzez przybliżenie nadgarstka lub czoła na odległości 2-5 cm do specjalnego czujnika znajdującego się po prawej stronie bramki.

Centrum ma nadzieję, iż dzięki zastosowaniu tych urządzeń każdy Uczestnik Projektu będzie czuł się bezpiecznie.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek

Galeria

 • Powiększ zdjęcie bramka termowizyjna

  bramka termowizyjna

 • Powiększ zdjęcie bramka termowizyjna

  bramka termowizyjna

 • Powiększ zdjęcie bramka termowizyjna

  bramka termowizyjna

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie