Konsultacje społeczne dotyczące projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie buskim na lata 2021–2025.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 kwietnia 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie buskim na lata 2021–2025. Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag i propozycji na temat ww. projektu, które przyczynią się do opracowania efektywnych rozwiązań problemów
w sferze społecznej w powiecie buskim.

Uwagi do konsultowanego Programu należy zgłaszać w formie pisemnej za pomocą formularza zgłaszania uwag do dnia 14 kwietnia 2021 roku drogą elektroniczną na adres
e-mail: centrum@centrumbusko.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Opinie i uwagi wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma-Bednarska