Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu działań profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie promowania prawidłowych metod wychowawczych w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2025.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 maja 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Programu działań profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie promowania prawidłowych metod wychowawczych w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie buskim na lata 2021–2025. Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag i propozycji na temat ww. projektu, które przyczynią się do opracowania efektywnych rozwiązań problemów w sferze społecznej w powiecie buskim. Uwagi do konsultowanego Programu należy zgłaszać w formie pisemnej za pomocą formularza zgłaszania uwag do dnia 07 czerwca 2021 roku drogą elektroniczną na adres
e-mail: centrum@centrumbusko.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Opinie i uwagi wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma-Bednarska