Usługi prawnika w miesiącu wrześniu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 września 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina    w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika

  - w miesiącu wrześniu  2021 roku będą świadczone w następujących terminach:

                        16.09.2021 r. (czwartek)       w godz. 13:00-17:00

                        20.09.2021 r. (poniedziałek) w godz. 10:00-14:00

                        21.09.2021 r. (wtorek)          w godz. 13:00-17:00

                        28.09.2021 r. (wtorek)          w godz. 13:00-17:00

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój. Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń