UWAGA STUDENCI !!!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 września 2021

Nabór wniosków „Aktywny samorząd”  Moduł II

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju  ogłasza nabór wniosków na drugie półrocze 2021 roku  w Module II programu "Aktywny samorząd" – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym od dnia 13 września 2021 roku.

Termin zakończenia naboru wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022 upływa 10 października 2021 r.

 

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON) oraz  w siedzibie Centrum   lub drogą pocztową na adres  ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.  W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego.

Podstawą złożenia wniosku w systemie SOW jest  w szczególności:

- posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie e-PUAP.

Informujemy, że składanie wniosków w systemie SOW umożliwia:

-  otrzymanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia zwiększonego maksymalnie o kwotę 800 zł (możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy),

         Szczegółowe informacje można uzyskać w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   w Busku- Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój. 

 Wnioski do pobrania w zakładce: Programy PFRON- Aktywny samorząd – Aktywny samorząd 2021.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Edyta Borek