Warsztaty grupowe z pedagogiem w miesiącu październiku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina    w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 warsztaty grupowe z pedagogiem w miesiącu październiku 2021 roku będą odbywać się w następujących terminach:                       

      11.10.2021 r. (poniedziałek) w godz. 15:30-18:30 (warsztaty dla rodziców)
 18.10.2021 r. (poniedziałek) w godz. 15:30-18:30 (warsztaty dla dzieci)

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do udziału w warsztatach, które odbywają się  w siedzibie Beneficjenta:

Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój

Zapisy pod numerem: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska