Usługi prawnika w miesiącu styczniu 2022 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 grudnia 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina  w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika

                  - w miesiącu styczniu 2022 roku będą świadczone w następujących terminach:

                         04.01.2022 r. (wtorek)             w godz. 09:30-14:30

                        10.01.2022 r. (poniedziałek)   w godz. 09:30-13:00

                        13.01.2022 r. (czwartek)         w godz. 13:00-15:30

                        20.01.2022 r. (czwartek)          w godz. 13:00-15:30

                        27.01.2022 r. (czwartek)          w godz. 13:00-15:30

                       

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój. Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń