Usługi prawnika w miesiącu kwietniu 2022 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 kwietnia 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowanego
w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika

  - w miesiącu kwietniu 2022 roku będą świadczone w następujących terminach:

                        07.04.2021 r. (czwartek)       w godz. 13:00-14:00

                          20.04.2021 r. (środa)               w godz. 14:30-15:30

                           21.04.2021 r. (czwartek)       w godz. 13:00-16:00

                           27.04.2021 r. (środa)                w godz. 12:00-14:30

                         28.04.2022 (czwartek)            w godz. 13:00-16:00

                         29.04.2022 (piątek)                    w godz. 9:00-14:30

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez: Magdalena Kowalska