Wycieczka dla młodzieży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 października 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że w dniu 14.10.2022 r. odbyła się wycieczka dla młodzieży w ramach prowadzonej dla nich grupy wsparcia. Działanie to finansowane było z Projektu pod nazwą: „Rodzina w Centrum” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Uczestnicy wycieczki wyruszyli wynajętym busem do Kompleksu Świętokrzyska Polana w Chrustach k/Kielc. Na miejscu spotkali się z przewodnikiem, który na początek zaprosił ich do zwiedzenia Oceaniki. Zgromadzono w niej zwierzęta i rośliny z wód rzek, jezior, mórz i oceanów całego świata. Młodzież miała okazję zobaczyć ponad 500 gatunków zwierząt, którym odtworzono warunki, w jakich występują w swoim naturalnym środowisku. Do tego celu wykorzystano ogromne akwaria wypełnione około 290.000 litrów wody. Po „wodnej przygodzie”, uczestnicy wycieczki zwiedzili Park Miniatur Świętokrzysko. Rozciąga się on na powierzchni 2 400 m2 i gromadzi wyjątkowe zbiory, a mianowicie kopie najważniejszych 20 obiektów regionu świętokrzyskiego w skali 1:20. Znajdują się w nim miniatury zamków, budowli obronnych, zabytków sakralnych oraz zabytków technicznych.

Następnie, zachwyceni wodnym światem oraz pięknem budowli regionu świętokrzyskiego, udali się na obiad, po którym wrócili busem do Buska-Zdroju.

Dzięki wyjazdowi młodzież miała możliwość lepszego poznania województwa świętokrzyskiego poprzez odkrycie jego najważniejszych zabytków, nawiązania nowych znajomości oraz okazję do ciekawego spędzenia czasu.

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Zagdańska-Uptas

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie