adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

 

 

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

loga 10602

Zakup i dostawa wyposażenia miejsca izolacji/kwarantanny w ramach projektu pn.:„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

loga 0602

Załączniki

  Zaproszenie     pobierz
  Oferta     pobierz
  Załącznik nr 1     pobierz
Drukuj

Centrum dla Rodzin

Magdalena Kowalik Opublikowano: .

Logo-efs

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje,
iż Centrum dla Rodzin dnia 07.08.2020 r. (piątek) będzie nieczynne.
Centrum działa w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego
w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy od poniedziałku w godzinach 7:30-13:30.

Drukuj

Nabór do projektu

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska Opublikowano: .

Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  informuje o trwającym naborze do projektu ,,Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy".

ulotka program

Poierz PDF

www.rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/

 

Drukuj

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA :

Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach projektu pn.:„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki

  Zaproszenie.pdf     pobierz
  Oferta.pdf     pobierz
Drukuj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania dla osób z niepełnosprawnościami, sprzętu audiowizualnego w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

siwz-2020

Załączniki

  SIWZ  - pobierz PDF    
  Załącznik nr 1  - pobierz PDF  - pobierz Word  
  Załącznik nr 2  - pobierz PDF  - pobierz Word  
  Załącznik nr 3  - pobierz PDF  - pobierz Word  
  Załącznik nr 4  - pobierz PDF  - pobierz Word  
  Załącznik nr 5  - pobierz PDF  - pobierz Word  
  Załącznik nr 6  - pobierz PDF  - pobierz Word  
  Ogłoszenie.pdf  - pobierz PDF    
  Informacja dla Wykonawców nr 1  - pobierz PDF    
  Załącznik nr 6 - modyfikacja z dnia 06.08.2020 - pobierz PDF  - pobierz Word  
Drukuj

Nabór wniosków do programu Dobry Start

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informuje, iż od 1 sierpnia 2020r.  do 30 listopada 2020r. prowadzić będzie nabór wniosków (tylko w wersji papierowej)  w ramach programu "Dobry Start". Świadczenie Dobry Start przysługuje rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych  raz do roku na dziecko lub osoby uczące się do 20. roku życia, bądź do 24. roku życia w przypadku dzieci lub osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie nie przysługuje na dziecko z tytułu rocznego przygotowania przedszkolnego. Wnioski będzie można pobierać od 01.08.2020 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Boh. Warszawy 120, 28-100 Busko - Zdrój lub na stronie internetowej.

Pobierz Wniosek

Drukuj

Zmiana godzin pracy psychologów

Dodany przez: Magdalena Kowalik, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń Opublikowano: .

Logo-efs

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje,
                                                że w dniach:                                          

29.07.2020, 04.08.2020, 05.08.2020, 06.08.2020, 11.08.2020, 12.08.2020, 13.08.2020, 18.08.2020, 19.08.2020r.
psycholodzy będą przyjmować interesantów tylko do godz. 15:30.

W pozostałe dni harmonogram przyjęć nie ulega zmianie.

Drukuj

Usługi prawnika w miesiącu sierpniu

Dodany przez: Magdalena Kowalik, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika w miesiącu sierpniu będą świadczone w następujących terminach:

 

                        06.08.2020 r. (czwartek)      w godz. 15.00-18.00

                        13.08.2020 r. (czwartek)      w godz. 12.30-17.30

                        20.08.2020 r. (czwartek)      w godz. 09.00-13.00

                        21.08.2020 r. (piątek)          w godz. 15.00-18.00

                        25.08.2020 r. (wtorek)         w godz. 11.30-14.30

                        28.08.2020 r. (piątek)           w godz. 15.00-18.00

                       

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie:
(41) 370 81 87; (41) 234 56 90; 506 187 518

Drukuj

Wsparcie dla dzieci z pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID - 19

Justyna Zięba Opublikowano: .

loga 10602

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju z ogromną przyjemnością informuje, iż Powiat Buski a w jego imieniu Starosta Buski Pan Jerzy Kolarz, Wicestarosta Buski Pan Stanisław Klimczak przy kontrasygnacie skarbnika Pana Artura Polniaka podpisali w dniu 23.07.2020r. z Wojewodą Świętokrzyskim panem Zbigniewem Koniuszem umowę na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt ten to dofinansowanie zakupu wyposażenia na zadania w trybie zdalnego nauczania (m.in. sprzętu komputerowego i oprogramowania) oraz zakupu środków ochrony indywidualnej i do bezpośredniej walki z epidemią (w tym do organizacji miejsc kwarantanny). W ramach projektu zakupionych zostanie 76 laptopów oraz 5 sprzętów audiowizualnych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w powiecie buskim. Utworzone zostaną także 3 miejsca kwarantanny oraz zakupione zostaną środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne. Powiat Buski  otrzymał dofinansowanie w wysokości 290 960,00 zł.

loga 0602

covidcovid 2Screenshot 2020-07-28 Wsparcie na walkę z epidemią1

 

 

Drukuj

Kondolencje

Łukasz Drobek Opublikowano: .

marta-mama

Drukuj

Wakacyjne półkolonie dla dzieci

Dodany przez: Magdalena Kowalik, Przekazała do publikacji: Anna Syska Opublikowano: .

Logo-efs

W dniu 15.07.2020 r. rozpoczęły się półkolonie dla 30. dzieci Uczestników Projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”, które potrwają do dnia 11.08.2020 r.

Dzieci poprzez udział w aktywnych formach wypoczynku, tj.: zajęcia sportowe, gry
i zabawy harcerskie, rajdy piesze, spacery, wycieczki będą mogły podnieść swoją sprawność fizyczną oraz kształtować nawyki prozdrowotne poprzez propagowanie czynnego i zdrowego stylu życia.

Uczestnicy półkolonii będą mogli rozwijać twórczą wyobraźnię i kreatywność poprzez udział w różnego rodzaju warsztatach: plastycznych, kulinarnych czy muzycznych. Ponadto, organizator półkolonii zadbał o to, aby dzieci mogły poznać lokalne atrakcje turystyczne poprzez liczne wycieczki oraz wirtualną podróż po Ponidziu (kapsuła multimedialna), co niewątpliwie przyczyni się do bliższego zapoznania się z historią
i kulturą naszego regionu. Tematyka zajęć jest bardzo różnorodna dostosowana do wieku i zainteresowań dzieci, w tym: stawianie pierwszych kroków w świecie magii, etno warsztaty, zapoznanie się z techniką kropkowania obrazów, zajęcia z kodowania, zgadywanie i tworzenie haseł, szyfr komórkowy, plastyka ze słońcem itp.

Uwieńczeniem zajęć będzie bogata galeria zdjęć, z którą będzie można się zapoznać na stronie internetowej PCPR.

Realizator półkolonii w związku z obostrzeniami epidemiologicznymi stosuje się do wymaganych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, celem zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom.

Kadra buskiego Centrum życzy dzieciom udanych wakacji, niezapomnianych wrażeń oraz wspaniałych przyjaźni !!!

Półkolonie zorganizowane są w ramach Projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”, współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.