adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Jubileusz 25-lecia Caritas Diecezji Kieleckiej

Wpisano przez: Justyna Wójcik, przekazała do publikacji: Danuta Sołtyk Opublikowano: .

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Pan Andrzej Smulczyński wraz z pracownikiem socjalnym Panią Danutą Sołtyk w dniu 11 grudnia 2014 r. wzięli udział w gali jubileuszu 25- lecia działalności Caritas Diecezji Kieleckiej.Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Bazylice Katedralnej w Kielcach pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Jana Piotrowskiego.Część oficjalna odbyła się w Filharmonii Świętokrzyskiej, podczas której Biskup Kielecki Jan Piotrowski wręczył medale Beati Misericordes.Z Powiatu Buskiego odznaczona została Maria Woźniakowska - kierownik zespołu placówek Caritas w Świniarach zaangażowana w tworzenie pomocy dla chorych psychicznie.W ciągu 25 lat działalności Caritas Kieleckiej powstały 72 placówki dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych. Utworzono dwa hospicja stacjonarne (Kielce, Miechów), domy i stacje opieki (w tym siedem środowiskowych domów wsparcia dla ludzi po kryzysach psychicznych), świetlice środowiskowe, placówki rehabilitacyjne, przychodnie, stołówki charytatywne, przedszkola, świetlice, ogrzewalnie i schroniska dla bezdomnych, samotnych matek, ofiar przemocy. Z różnych form wsparcia Caritas Kieleckiej rocznie korzysta ponad 30 tysięcy potrzebujących.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju na co dzień współpracuje z Caritas Diecezji Kieleckiej, między innymi z Domem Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich oraz z Placówką w Świniarach. Współpraca układa się pomyślnie, gdyż obu instytucjom leży na sercu dobro osób potrzebujących.

 

Było nam niezmiernie miło uczestniczyć w tak podniosłej uroczystości.  

 

20141211_142629.jpg20141211_151755.jpg