adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

 

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Porozumienie podpisane - Programy zatwierdzone

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Beata Doktór Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i  Partnerzy  Pilotażu „Schematom STOP! Wspólne działania pomocy społecznej i instytucji rynku pracy” informują, że w ciągu ostatnich  2 tygodni zostało podjęte szereg działań niezbędnych do realizacji programu dla Rodzin Wielodzietnych

 

I. W dniu 6 marca 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Lider projektu „Schematom STOP!” podpisało wraz partnerami porozumienie regulujące współpracę instytucji na rzecz rodzin wielodzietnych w ramach realizowanego pilotażu. Był to jeden z niezbędnych etapów realizacji pilotażu w Powiecie Buskim. Instytucje, które podpisały porozumienie, a tym samym wyraziły chęć pomocy rodzinom wielodzietnym to:

  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Buku Zdroju (Lider Pilotażu)
  2. Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju
  3. Powiatowy Urząd Pracy w Busku Zdroju
  4. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Busku Zdroju
  5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie
  6. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku Zdroju
  7. „Sidrom” Agencja Zatrudnienia w Busku Zdroju
  8. Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju
  9. Związek Harcerstwa Polskiego oddział w Busku Zdroju
  10. Radny Powiatu Buskiego - Przewodniczący Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej

Partnerzy będą czuwać i monitorować  wsparcie kierowane  do rodzin wielodzietnych. Podpisane porozumienie otwiera drogę do wspólnych innowacyjnych działań na rzecz rodzin w duchu zasady empowermentu.

II. Drugim obligatoryjnym i najważniejszym etapem realizowanego pilotażu było wyłonienie do wsparcia 10 rodzin wielodzietnych.  Zakwalifikowano rodziny posiadające co najmniej trójkę dzieci, jeden  rodzic był  zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, rodzina musiała być również  zarejestrowana w systemie OPS. Dodatkowo przez pracownika socjalnego zdiagnozowana została sytuacji ekonomiczno - społeczna rodzin oraz zbadana motywacja do rocznej współpracy w ramach projektu. Ostatecznie wyłoniono: 2 rodziny z Buska Zdroju, 2 rodziny  z Tucząp , 2 rodziny z Gnojna , 1 rodzinę   z Pacanowa, 1 rodzinę z  Wiślicy, 1 rodzinę ze Stopnicy  i 1 rodzinę  z Młyn.

III. Bardzo ważnym etapem w realizacji pilotażu było skonstruowanie przez powstałe zespoły;  Mobilną Grupę Interdyscyplinarną i Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę programów warunkujących realizację pilotażu. Program Aktywizacyjny dla Rodzin przedstawia model pracy z rodziną, drugi Lokalny Program Interdyscyplinarnej Współpracy opisuje system współpracy międzyinstytucjonalnej.  W dniu  17 marca 2014 roku programy zostały ocenione i zaakceptowane przez eksperta CRZL. Był to bardzo ważny moment dla zespołu projektowego, gdyż decydował o podjęciu dalszej pracy z rodzinami.

IMGP2324.JPGIMGP2325.JPGIMGP2326.JPGIMGP2327.JPGIMGP2328.JPGIMGP2330.JPGIMGP2334.JPGIMGP2337.JPGIMGP2338.JPG