adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

 

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Powiat Buski jako jeden z 40 na około 400 powiatów w Polsce wychodzi naprzeciw Rodzinom Wielodzietnym!

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Beata Doktór Opublikowano: .

Działania na rzecz Rodzin Wielodzietnych w Powiecie Buskim
„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy
społeczneji instytucji rynku pracy - pilotaż”

 
14 kwietnia 2014 roku w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju odbyło się Spotkanie Integracyjne z dziesięcioma Rodzinami Wielodzietnymi objętymi wsparciem w ramach pilotażu z Powiatowym Zespołem Koordynującym Współpracę i Mobilną Grupą Interdyscyplinarną - zespołami utworzonymi w ramach realizowanego projektu.

Podczas spotkania zaprezentowano przedstawicieli obydwu zespołów oraz przedstawiono głównych bohaterów Spotkania, czyli Rodziny Wielodzietne wytypowane do wsparcia. Rodziny pochodzą z sześciu gmin naszego powiatu, posiadają co najmniej troje uczących się dzieci.

 

Podczas spotkania obecni byli specjalni goście Pan Dyrektor Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie Dariusz Kapusta, który omówił zakres i cele pilotażu w Polsce. Na spotkaniu była niemalże 100 % frekwencja, która wskazuje, jak ważny jest dla instytucji Powiatu Buskiego los Rodzin Wielodzietnych. Na spotkaniu obecni byli: Starosta Buski Jerzy Kolarz, Stanisław Klimczak V-ce Starosta Buski, Rafał Zamojski - przedstawiciel Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - Kierownik oddziału do spraw Rynku Pracy, Marian Szostak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku Zdroju, Grzegorz Solarz - Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Busku-Zdroju, Robert Dąbal Dyrektor Buskiego Samorządowego Centrum Kultury, Tomasz Śledź zastępca dyrektora Buskiego Samorządowego Centrum Kultury, Aleksandra Sikora Dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia,  Ks. kan. Marek Podyma - proboszcz parafii p.w. Świętego Brata Alberta w Busku-Zdroju, Paweł Zagaja wójt gminy Nowy Korczyn, Wójtowie Gmin Powiatu Buskiego, kierownicy jednostek i służb Powiatu Buskiego oraz członkowie Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę: Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju - Inicjator i Lider Pilotażu, Jerzy Służalski - Sekretarz Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, Jolanta Czyrny - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku-Zdroju, Dorota Boroń - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie, Agata Iwan – Pedagog z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku -Zdroju, Marta Sakwa - Dyrektor Prywatnej Agencji Zatrudnienia "Sidrom" w Busku-Zdroju, Grzegorz Gałuszka - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju i Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Teresa Leszczyńska – zastępca Komendanta Hufca Związku Harcerstwa Polskiego oddział w Busku - Zdroju, Roman Duda - Radny Powiatu Buskiego, Przewodniczący Ochrony Zdrowia, Opieki Społeczne i Polityki Prorodzinnej oraz członkowie Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej: Monika Lemańczyk – pedagog, Paula Prasałek – socjolog, Wioleta Nieznalska – pracownik socjalny, Patrycja Osman  – socjolog, Anna Sztuk – doradca ds. osób niepełnosprawnych. Dyrektor Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich wraz ze Starostą Powiatu Buskiego wręczyli Rodzinom i dzieciom „Zaproszenia” do udziału w Pilotażu i prezenty Świąteczne. Spotkanie umilił występ dzieci ze szkoły Muzycznej I stopnia przy Buskim Centrum Kultury oraz dzieci ze Studia Muzycznego działającego przy Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku Zdroju. Nie zapomniano również o najliczniejszej grupie gości, czyli dzieciach z Rodzin Wielodzietnych, wszystkie dzieci dostały prezenty, które wręczył sam Koziołek Matołek wraz z dwiema  Wróżkami z Pacanowa. W menu również pamiętano o dzieciach, dla których została uruchomiona Fontanna  z czekolady. Pan Starosta Buski Jerzy Kolarz podkreślał w swojej otwierającej spotkanie  wypowiedzi, że ma nadzieję, iż udział w rocznym, organizowanym przez Powiat Buski wsparciu będzie tylko początkiem pozytywnych zmian na lepsze w życiu każdej rodziny. Bardzo wzruszającym momentem spotkania był fakt wręczenia przez Rodziny Wielodzietne kwiatów dla Pana Dariusza Kapusty dyrektora Centrum RZL, Starosty Buskiego Jerzego Kolarza i dyrektora PCPR w Busku Zdroju Andrzeja Smulczyńskiego. Matki mówiły, że dziękują za to, iż ktoś wreszcie wyszedł z inicjatywą i wyciągnął do nich pomocną dłoń.  Zespół projektowy ma nadzieję, że współpraca wszystkich podmiotów, jak i osób realizujących projekt będzie układać się pomyślnie, co w efekcie przyniesie duże wsparcie dla rodzin, jako podstawowej komórki społecznej, a udział w projekcie będzie pozytywną przygodą w życiu każdej z nich.

 

Źródło Video: Telewizja Ponidzie.TV

 

20.JPG1.JPG10.JPG11.JPG12.JPG13.JPG14.JPG15.JPG16.JPG17.JPG18.JPG19.JPG2.JPG3.JPG4.JPG5.JPG6.JPG7.JPG8.JPG9.JPG