adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

 

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Spotkanie Samopomocowej Grupy Wsparcia uczestników projektu „Schematom STOP!”

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Paula Prasałek Opublikowano: .

P1250705Dnia 6 maja 2014 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju odbyło się spotkanie Samopomocowej Grupy Wsparcia dla rodzin wielodzietnych biorących udział w projekcie „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy –pilotaż”. Zajęcia integracyjno – aktywizacyjne przeprowadziła Pani Dorota Kurecka, psycholog z Zespołu Interwencji Kryzysowej w PCPR . W spotkaniu uczestniczyli również Członkowie Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej biorąc czynny udział w zajęciach. Spotkanie zaowocowało nawiązaniem bliższych kontaktów oraz wymianą osobistych doświadczeń. Rodziny podjęły pierwsze próby wspólnej organizacji spotkania wszystkich uczestników projektu – „Ogniska Czerwcowego”. Planowane są comiesięczne spotkania dla uczestników projektu w ramach Grup Samopomocowych przez cały okres trwania pilotażu.

P1250705.JPGP1250706.JPGP1250707.JPGP1250709.JPG