adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

 informacja pcpr2020

 

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

STARTUJEMY PO RAZ KOLEJNY W 2015 ROKU …

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Sobiegraj Opublikowano: .

  • ulotka
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informuje, że podpisało aneks do umowy na dofinansowanie projektu „Nowy Zawód – Nowy Start”. W związku z powyższym Centrum zamierza kontynuować w roku 2015  realizację Projektu Systemowego „Nowy Zawód – Nowy Start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W związku z tym zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, które nie brały udziału w dotychczasowych edycjach projektu do składania deklaracji uczestnictwa.
 
Zapraszamy do Biura Projektu, które mieści się
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju,
Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój.
Informacje można również uzyskać
telefonicznie pod nr tel. 41 370 81 81