Aktualności

Drukuj

NA FINISZU REALIZACJIA Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBOROWIE

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Aneta Chwalik Opublikowano: .

„Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu”.

Od 16 czerwca 2014 roku przystąpiono do realizacji Komponentu I projektu nr PL33/SPPW/IiII/Nr11/2012 „Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu” w ramach Projektu nr KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Buskim. W ramach projektu wykonana zostanie przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie na lokale aktywizujące, pracownie terapii zajęciowej, pomieszczenia rehabilitacji leczniczej wraz z wyposażeniem, rozbudowa kotłowni  z montażem kolektorów słonecznych oraz budowa windy. 

Koszt Komponentu I – roboty budowlane - wyniesie  2.546.132,43 zł.
Dofinansowanie inwestycji wynosi 85%.  
Wykonawcą robót budowlanych jest Spółdzielnia Rzemieślnicza w Busku-Zdroju.

Planowany termin zakończenia robót – 30.04.2015r. – obecny stan zaawansowania na dzień 21 stycznia br. prac budowlanych  jest wykonany w około 70 % planowanej inwestycji.

IMGP8521.JPGIMGP8523.JPGIMGP8524.JPGIMGP8531.JPGIMGP8533.JPGIMGP8536.JPGIMGP8538.JPGIMGP8541.JPGIMGP8546.JPGIMGP8550.JPGIMGP8551.JPGIMGP8552.JPGIMGP8560.JPG


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.