Aktualności

Drukuj

Zakończenie pilotażowej części projektu "Schematom STOP!..."

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Beata Doktór Opublikowano: .

W dniu 24 stycznia w Europejskim Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie odbyło się uroczyste zakończenie pracy z 10 rodzinami wielodzietnymi z powiatu buskiego objętymi wsparciem w ramach pilotażowej części projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. W  spotkaniu  uczestniczyło  wielu  gości,  m.in.  Dariusz  Kapusta, Dyrektor  Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Andrzej Gądek Przewodniczący Rady Powiatu, Andrzej Smulczyński, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju (Lider pilotażu) oraz członkowie PZKW  i członkowie MGI,  a także 10 rodzin wielodzietnych uczestniczących w pilotażu. W opinii Dyrektora Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich dzięki wspólnemu wysiłkowi wszystkich osób zaangażowanych w realizację pilotażu na terenie powiatu buskiego wypracowano istotne rozwiązania w zakresie współpracy instytucji pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy, które będą stanowić istotny wkład na etapie opracowywania rekomendacji dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Źródło: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich