adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” - Spotkanie członków PZKW

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Beata Doktór Opublikowano: .

W dniu  27 lutego odbyło się kolejne, comiesięczne spotkanie członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę  w Powiecie Buskim. Podczas spotkania członkowie PZKW omówili prace nad ewaluacją programów;  Rodzinnego  Programu Aktywizacyjnego  (RPA),  Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy  (LPIW) oraz prace nad Kartami dobrych praktyk dotyczących prac z rodzinami wielodzietnymi i współpracy. Przez okres roku członkowie zespołu spotykali się, omawiali sytuację  rodzin wielodzietnych biorących udział w pilotażu i inicjowali nowe pomysły na rzecz poprawy życia rodzin wielodzietnych w powiecie buski.

IMGP8846.JPGIMGP8849.JPGIMGP8850.JPGIMGP8851.JPGIMGP8852.JPGIMGP8855.JPG